Tibor Čonka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520102009