Igor Líška MERCURIUS

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012