Ľubica Koštialová

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20112009