Škola v prírode, Dobrá Voda 150, Dobrá Voda

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 35 75048 42742 34256 47760 293
Bežná likvidita III. stupeň 1,741,301,261,401,34
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,30-14,88-12,014,753,59
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,051,010,99260,98680,9746
Celková tržba 135 255132 617133 502123 794115 473
Celková tržba v minulom roku 132 617133 502127 889115 473104 833
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,7939,4431,13-18,97-18,64
Celkový dlh 33 74147 22941 02459 62163 710
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 656-17 819-15 823-14 926-12 264
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 65617 81915 82314 92612 264
Čistý cash flow 10 65617 81915 82314 92612 264
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 301379,66778,66288,12-3 549
Čistý zisk 811,67-120,48490,72273,40-3 568
Čistý zisk v minulom roku -120,48490,723 971-3 568-187,93
Cudzie zdroje -2 009-1 197-1 3183 1443 417
Daň z príjmov 489,69500,14287,9414,7218,48
Daň z príjmov v minulom roku 500,14287,94149,1318,48329,16
Daň z príjmov z bežnej činnosti 489,69500,14287,9414,7218,48
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,1910,718,3514,027,80
Doba obratu aktív 96,48133,28115,77166,52190,58
Doba obratu pohľadávok 14,1910,718,3514,027,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,4648,4243,5844,6039,77
EBIT v minulom roku 379,66778,664 120-3 549141,23
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 301379,66778,66288,12-3 549
EBITDA 8 2528 2826 7848 4246 786
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 2528 2826 7848 4246 786
Efektívna daňová sadzba 0,37631,320,36980,0511-0,0052
Finančná páka 17,7940,4432,13-17,97-17,64
Finančné účty 10 65617 81915 82314 92612 264
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 2528 2826 7848 4246 786
Krátkodobé pohľadávky 5 2563 8903 0544 7552 468
Krátkodobé záväzky 10 17617 59415 94115 12512 583
Materiál 1 7581 1981 2221 4832 097
Náklady na predaný tovar 27 76923 37227 17522 98121 288
Neobežný majetok 18 08025 52022 24335 31443 464
Obežný majetok 17 67122 90720 10021 16416 829
Obrat aktív 3,782,743,152,191,92
Obrat neobežného majetku 7,485,206,003,512,66
Obrat obežného majetku 7,655,796,645,856,86
Odpisy 7 4408 4036 2948 15110 353
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 4408 4036 2948 15110 353
Osobné náklady 108 648103 722103 84095 26287 460
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 2528 2826 7848 4246 786
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,4040-0,10060,3723-0,08701,04
Pohotová likvidita II. stupeň 1,561,231,181,301,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94380,97530,96891,061,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,7939,4431,13-18,97-18,64
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4040-0,10060,3723-0,08701,04
Rýchla likvidita I. stupeň 1,051,010,99260,98680,9746
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,095,706,057,089,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,095,706,057,089,39
Služby 27 76923 37227 17522 98121 288
Stupeň prevádzkovej páky 3,360,49080,1810-0,0757-22,81
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 135 255132 617133 502123 794115 473
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 135 255132 617133 502123 794115 473
Tržby za vlastné výkony a tovar 135 255132 617133 502123 794115 473
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 132 617133 502127 889115 473104 833
Účtovný cash flow 10 65617 81915 82314 92612 264
Vlastné imanie 2 0091 1971 318-3 144-3 417
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 75048 42742 34256 47760 293
Všetky záväzky 33 74147 22941 02459 62163 710
Výsledok hospodárenia 811,67-120,48490,72273,40-3 568
Výsledok hospodárenia po zdanení 811,67-120,48490,72273,40-3 568
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -120,48490,723 971-3 568-187,93
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 811,67-120,48490,72273,40-3 568
Zásoby 1 7581 1981 2221 4832 097
Záväzky súčet 33 74147 22941 02459 62163 710
Zisk pred zdanením 1 301379,66778,66288,13-3 549
Zmena Celkovej tržby 1,020,99341,041,071,10
Zmena EBIT 3,430,48760,1890-0,0812-25,13
Účtovné závierky