Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 26 68818 28344 61633 06534 100
Bežná likvidita III. stupeň 1,164,611,281,171,21
Časové rozlíšenie aktív 868,83867,881 079307,100,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -17,64-0,8453-12,67-31,134,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,020,84891,011,000,9875
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 27,2329,5133,7371,66-8,19
Celkový dlh 25 74317 68343 33232 61038 842
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 675-506,63-16 281-14 166-19 408
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 675506,6316 28114 16619 408
Čistý cash flow 16 675506,6316 28114 16619 408
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 346,06-685,35829,60-2 8962 093
Čistý zisk 346,06-685,35829,60-2 8962 093
Čistý zisk v minulom roku -685,35829,60-2 8964 759-3 944
Cudzie zdroje -945,38-599,32-1 285-455,074 742
EBIT v minulom roku -685,35829,60-2 8964 759-3 944
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 346,06-685,35829,60-2 8962 093
EBITDA 8 0917 8127 287-146,933 841
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 0917 8127 287-146,933 841
Finančná páka 28,2330,5134,7372,66-7,19
Finančné účty 16 675506,6316 28114 16619 408
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 0917 8127 287-146,933 841
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61200,03260,35990,42830,5764
Krátkodobé pohľadávky 1 1001 0502 9501 9504 336
Krátkodobé záväzky 16 333596,8016 05814 16319 654
Materiál 259,89328,24279,38147,97114,81
Náklady na predaný tovar 14 80811 75711 93313 93413 428
Neobežný majetok 7 78515 53024 02716 49410 241
Obežný majetok 18 0351 88519 51016 26423 859
Odpisy 7 7458 4976 4572 7491 749
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 7458 4976 4572 7491 749
Osobné náklady 216 018198 435202 786183 217196 401
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 0917 8127 287-146,933 841
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3661-1,140,6458-6,36-0,4413
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62480,02770,36490,42840,5691
Pohotová likvidita II. stupeň 1,144,061,261,161,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0567-1,18-0,0789-0,03210,2443
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96460,96720,97120,98621,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 27,2329,5133,7371,66-8,19
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3661-1,140,6458-6,36-0,4413
Rýchla likvidita I. stupeň 1,020,84891,011,000,9875
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,182,265,95-221,9410,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,182,265,95-221,9410,11
Služby 14 80811 75711 93313 93413 428
Účtovný cash flow 16 675506,6316 28114 16619 408
Vlastné imanie 945,38599,321 285455,07-4 742
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 68818 28344 61633 06534 100
Všetky záväzky 25 74317 68343 33232 61038 842
Výsledok hospodárenia 346,06-685,35829,60-2 8962 093
Výsledok hospodárenia po zdanení 346,06-685,35829,60-2 8962 093
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -685,35829,60-2 8964 759-3 944
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 346,06-685,35829,60-2 8962 093
Zásoby 259,89328,24279,38147,97114,81
Záväzky súčet 25 74317 68343 33232 61038 842
Zisk pred zdanením 346,06-685,35829,60-2 8962 093
Zmena EBIT -0,5049-0,8261-0,2865-0,6085-0,5306
Účtovné závierky