"Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č.súpisné II.139 ul. B.Bjornsona, Prievidza, "JAVOR 139"

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!