LUXWELL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 285 54962 70577 78591 150106 935
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000018 192
Bežná likvidita III. stupeň 0,94012,181,342,321,29
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000018 192
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000820,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -14,061,073,890,89004,30
Celkové tržby 53 208275 319166 292180 1090,0000
Celkový dlh 307 41132 43261 89342 92286 759
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 202-3 563-2 177-5 76114 883
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,97980,0522-0,19450,01160,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 2023 5632 1775 7613 309
Čistý cash flow 9 2023 5632 1775 7613 309
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -52 12815 746-31 3763 58740 174
Čistý zisk -52 13514 381-32 3362 09338 212
Čistý zisk v minulom roku 14 381-32 3362 09325 959-36 814
Cudzie zdroje 21 862-30 273-15 892-48 228-20 176
Daň z príjmov 0,00001 193960,001 4940,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 193960,001 4947 4060,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 193960,001 4940,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 937,357,7421,0120,2318,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 935,648,7316,7917,7818,18
Doba obratu aktív 2 02383,14174,99188,29166,45
Doba obratu pohľadávok 937,357,7421,0120,2318,68
Doba obratu zásob 2 227134,48335,21277,58271,35
Doba splácania záväzkov 4 69672,53294,45144,08138,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 15238,12130,9581,06100,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 67466,75257,3287,740,0000
EBIT v minulom roku 15 746-31 3763 58733 982-34 718
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -52 12815 746-31 3763 58740 174
EBITDA -51 12816 314-31 2863 72643 428
EBITDA marža -0,96090,0593-0,18810,02070,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -51 12816 314-31 2863 72643 428
Finančná páka -13,062,074,891,895,30
Finančné účty 9 2023 5632 1775 7613 309
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0766-0,4828-0,2043-0,5291-0,1887
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,07660,48280,20430,52910,1887
Hrubá marža -0,84380,0645-0,20150,02280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -52 12815 746-31 3763 58742 646
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,060,45850,74840,43050,6052
Krátkodobé pohľadávky 132 3215 8349 3399 79211 998
Krátkodobé záväzky 303 72928 75058 21139 24064 720
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 302 34026 46150 87223 8940,0000
Krytie dlhovej služby -7 30494,850,00000,000022,13
Materiál 0,00000,00000,00000,000018,00
Nákladové úroky 7,00172,000,00000,00001 962
Nákladové úroky v minulom roku 172,000,00000,0000617,002 096
Náklady na predaný tovar 96 423257 532195 766172 581170 581
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 610144 68372 15999 404122 147
Obežný majetok 285 54962 70577 78591 150106 115
Obrat aktív 0,18044,392,091,942,19
Obrat obežného majetku 0,18044,392,091,942,21
Obrat zásob 0,16392,711,091,311,35
Osobné náklady 5 3700,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 000,00568,0090,00139,00782,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -52 13514 381-32 3362 09338 212
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,380,4750-2,030,04340,9959
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,870,4637-1,600,06910,9517
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,900,1227-0,46450,04140,3746
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -8,360,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -8,360,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 132 0796 5877 4638 60811 680
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,38-8,50-7,30-8,37-6,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 31520,720,00000,00001,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,080,51720,79570,47090,8113
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -14,061,073,890,89004,30
Pridaná hodnota -44 89817 759-33 5154 11363 905
Primárna platobná neschopnosť 2,294,026,822,780,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,380,4750-2,030,04341,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,011,99-1,9811,522,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,011,99-1,9811,522,00
Služby 63 005100 338118 37266 83837 455
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 285 54962 70577 78591 150106 935
Spotreba materiálu… 9 80812 5115 2356 33910 979
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000018 192
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 525275 291162 251176 694234 486
Tržby z predaja tovaru 41 154259 898154 281162 716199 280
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 37115 3937 97013 97835 206
Účtovný cash flow 9 2023 5632 1775 7613 309
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000018 192
Úrokové krytie -7 44791,550,00000,000020,48
Vlastné imanie -21 86230 27315 89248 22820 176
Všetky záväzky 307 41132 43261 89342 92286 759
Výsledok hospodárenia -51 12816 314-31 2863 72643 428
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -51 12816 314-31 2863 72643 428
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -52 13514 381-32 3362 09338 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 381-32 3362 09325 959-36 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -52 13515 574-31 3763 58740 684
Zásoby 144 02653 30866 26975 59790 808
Záväzky 307 41132 43261 89342 92286 759
Záväzky z obchodného styku 302 34026 46150 87223 8940,0000
Zisk pred zdanením -52 13515 574-31 3763 58740 684
Zmena EBIT -3,31-0,5018-8,750,1056-1,16