LUXWELL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 123 368285 54962 70577 78591 150
Bežná likvidita III. stupeň 1,150,94012,181,342,32
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,340,4209-0,1177-0,1370-0,1195
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,60-14,061,073,890,8900
Celkové tržby 497 74053 208275 319166 292180 109
Celkový dlh 110 516307 41132 43261 89342 922
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 261-9 202-3 563-2 177-5 761
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0697-0,97980,0522-0,19450,0116
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 2619 2023 5632 1775 761
Čistý cash flow 17 2619 2023 5632 1775 761
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 263-52 12815 746-31 3763 587
Čistý zisk 34 714-52 13514 381-32 3362 093
Čistý zisk v minulom roku -52 13514 381-32 3362 09325 959
Cudzie zdroje -12 85221 862-30 273-15 892-48 228
Daň z príjmov 4 5310,00001 193960,001 494
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 193960,001 4947 406
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 5310,00001 193960,001 494
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,70937,357,7421,0120,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,44935,648,7316,7917,78
Doba obratu aktív 90,472 02383,14174,99188,29
Doba obratu pohľadávok 26,70937,357,7421,0120,23
Doba obratu zásob 155,862 227134,48335,21277,58
Doba splácania záväzkov 238,904 69672,53294,45144,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,342 15238,12130,9581,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 219,694 67466,75257,3287,74
EBIT v minulom roku -52 12815 746-31 3763 58733 982
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 263-52 12815 746-31 3763 587
EBITDA 39 896-51 12816 314-31 2863 726
EBITDA marža 0,0802-0,96090,0593-0,18810,0207
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 896-51 12816 314-31 2863 726
Finančná páka 9,60-13,062,074,891,89
Finančné účty 17 2619 2023 5632 1775 761
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,10420,0766-0,4828-0,2043-0,5291
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,1042-0,07660,48280,20430,5291
Hrubá marža 0,0832-0,84380,0645-0,20150,0228
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 263-52 12815 746-31 3763 587
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86601,060,45850,74840,4305
Krátkodobé pohľadávky 36 407132 3215 8349 3399 792
Krátkodobé záväzky 106 835303 72928 75058 21139 240
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 98 244302 34026 46150 87223 894
Krytie dlhovej služby 2 216-7 30494,850,00000,0000
Nákladové úroky 18,007,00172,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7,00172,000,00000,0000617,00
Náklady na predaný tovar 456 34296 423257 532195 766172 581
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 163 22823 610144 68372 15999 404
Obežný majetok 123 368285 54962 70577 78591 150
Obrat aktív 4,030,18044,392,091,94
Obrat obežného majetku 4,030,18044,392,091,94
Obrat zásob 2,340,16392,711,091,31
Osobné náklady 0,00005 3700,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 633,001 000,00568,0090,00139,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 714-52 13514 381-32 3362 093
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,702,380,4750-2,030,0434
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,372,870,4637-1,600,0691
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,2536-1,900,1227-0,46450,0414
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-8,360,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-8,360,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 36 050132 0796 5877 4638 608
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50230,46600,32690,19780,3964
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,74462,38-8,50-7,30-8,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 958,941 31520,720,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89581,080,51720,79570,4709
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,60-14,061,073,890,8900
Pridaná hodnota 41 397-44 89817 759-33 5154 113
Primárna platobná neschopnosť 2,732,294,026,822,78
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,702,380,4750-2,030,0434
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,77-6,011,99-1,9811,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,77-6,011,99-1,9811,52
Služby 276 26163 005100 338118 37266 838
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 123 368285 54962 70577 78591 150
Spotreba materiálu… 16 8539 80812 5115 2356 339
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 497 73951 525275 291162 251176 694
Tržby z predaja tovaru 122 29441 154259 898154 281162 716
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 375 44510 37115 3937 97013 978
Účtovný cash flow 17 2619 2023 5632 1775 761
Úrokové krytie 2 181-7 44791,550,00000,0000
Vlastné imanie 12 852-21 86230 27315 89248 228
Všetky záväzky 110 516307 41132 43261 89342 922
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,700,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 39 896-51 12816 314-31 2863 726
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 39 896-51 12816 314-31 2863 726
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 714-52 13514 381-32 3362 093
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -52 13514 381-32 3362 09325 959
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 39 245-52 13515 574-31 3763 587
Zásoby 69 700144 02653 30866 26975 597
Záväzky 110 516307 41132 43261 89342 922
Záväzky z obchodného styku 98 244302 34026 46150 87223 894
Zisk pred zdanením 39 245-52 13515 574-31 3763 587
Zmena EBIT -0,7532-3,31-0,5018-8,750,1056