TOSs, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 402 9384 402 8294 406 6694 373 9424 336 805
Bežná likvidita III. stupeň 0,91410,93800,96430,99000,9999
Celkový dlh 547 464533 510523 085509 252505 353
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 257-1 082-2 765-2 794-3 983
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2571 0822 7652 7943 983
Čistý cash flow 175,00-1 683-29,00-1 5923 983
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 501-7 44323 9027 26519 761
Čistý zisk -13 844-14 26518 8941 000,0019 761
Čistý zisk v minulom roku -14 26518 8941 000,0032 239-59 091
Cudzie zdroje -3 855 474-3 869 319-3 883 584-3 864 690-3 831 452
Daň z príjmov 7 3436 8225 0086 2650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 8225 0086 265960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 3436 8225 0086 2650,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000023 913
EBIT v minulom roku -7 44323 9027 26533 199-59 091
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 501-7 44323 9027 26519 761
EBITDA -6 341-7 226-6 482-8 307-2 200
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 341-7 226-6 482-8 307-2 200
Efektívna daňová sadzba -1,13-0,91660,20950,86240,0000
Finančná páka 1,141,141,131,131,13
Finančné účty 1 2571 0822 7652 7943 983
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8757-0,8788-0,8813-0,8836-0,8835
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87570,87880,88130,88360,8835
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 501-7 443-6 639-8 454-2 305
Krátkodobé pohľadávky 494 004494 070496 227494 012493 890
Krátkodobé záväzky 541 818527 864517 439501 806497 907
Náklady na predaný tovar 6 3407 1606 4828 3077 600
Neobežný majetok 3 907 6773 907 6773 907 6773 877 1363 838 932
Obežný majetok 495 261495 152498 992496 806497 873
Ostatné náklady na finančnú činnosť 160,00217,00157,00147,00105,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 490 397490 733483 739487 8410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 844-14 26518 8941 000,0019 761
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,91410,93800,96430,99000,9999
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -22 0312 299133 9172 428-961,95
Pridaná hodnota -6 340-7 160-6 482-8 307-7 600
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -86,34-73,83-80,70-61,30-229,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -86,34-73,83-80,70-61,30-229,71
Služby 6 3407 1606 4828 3077 341
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 402 9384 402 8294 406 6694 373 9424 336 805
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000259,00
Účtovný cash flow 175,00-1 683-29,00-1 5923 983
Vlastné imanie 3 855 4743 869 3193 883 5843 864 6903 831 452
Všetky záväzky 547 464533 510523 085509 252505 353
Výsledok hospodárenia -6 341-7 226-6 482-8 307-2 200
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 341-7 226-6 482-8 307-2 200
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 844-14 26518 8941 000,0019 761
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 26518 8941 000,0032 239-59 091
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 501-7 44323 9027 26519 761
Záväzky 547 464533 510523 085509 252505 353
Záväzky z obchodného styku 490 397490 733483 739487 8410,0000
Zisk pred zdanením -6 501-7 44323 9027 26519 761
Zmena EBIT 0,8734-0,31143,290,2188-0,3344
Účtovné závierky