ŠPORT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 108 608209 593380 432471 878503 719
Bežná likvidita III. stupeň 6,411,041,351,201,03
Časové rozlíšenie aktív 0,0000820,001 1881 5101 964
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,08-0,3046-0,30790,03560,2765
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,12200,63500,86391,191,33
Celkové tržby 93 649169 547361 900398 1110,0000
Celkový dlh 11 81281 403176 327256 466287 726
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 669-29 995-54 653-108 293-79 085
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 66929 99554 653108 29379 085
Čistý cash flow 23 669-24 658-53 6409 08979 085
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -31 393-74 955-10 3474 956-19 627
Čistý zisk -31 393-75 915-11 3073 996-19 627
Čistý zisk v minulom roku -75 915-11 3073 996-4 57840 730
Cudzie zdroje -96 796-128 190-204 105-215 412-215 993
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,002 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 479,5593,84100,08105,8979,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 475,9791,92100,08105,8168,14
Doba obratu aktív 1 061445,30383,11493,67357,11
Doba obratu pohľadávok 479,5593,84100,08105,8979,37
Doba obratu zásob 0,0000731,315 7233 1577 673
Doba splácania záväzkov 0,00006 21912 5738 551236,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,93171,99175,46266,76202,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00005 4239 7614 8950,0000
EBIT v minulom roku -74 955-10 3474 956-1 69740 730
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -31 393-74 955-10 3474 956-19 627
EBITDA 10 761-59 97119 27646 80312 005
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 761-59 97119 27646 80312 005
Finančná páka 1,121,641,862,192,33
Finančné účty 23 66929 99554 653108 29379 085
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8912-0,6116-0,5365-0,4565-0,4288
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89120,61160,53650,45650,4288
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 122 925-6 51943 52546 55511 144
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10460,38620,45800,54040,5677
Krátkodobé pohľadávky 49 10744 16899 378101 211111 956
Krátkodobé záväzky 11 36080 951174 237254 987285 980
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 0720,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,000012 37514 76333 268
Náklady na predaný tovar 15 485186 492284 096250 822389 548
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00004 7515 05810 8844 845
Neobežný majetok 35 832125 091145 902166 713208 869
Obežný majetok 72 77683 682233 342303 655292 886
Obrat aktív 0,34410,81970,95270,73941,02
Obrat neobežného majetku 1,041,372,482,092,46
Obrat obežného majetku 0,51362,051,551,151,76
Odpisy 6 63441 62241 62241 62230 615
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 63420 81120 81120 81130 615
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000020 81120 81120 8110,0000
Osobné náklady -1 26037 35074 05273 7090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 214,00178,00253,00248,00861,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000070 589135 258145 9700,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -24 759-34 29330 31545 61810 988
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3243-0,5922-0,05540,0186-0,0909
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3228-0,5827-0,05020,0229-0,0901
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0576-2,540,94510,75160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-3,0915,499,010,2839
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -17,37-0,39341,061,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,07-0,18610,67740,85034,09
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,6333-0,1435-0,14800,02610,1536
Pohľadávky z obchodného styku 48 74143 26499 378101 14296 114
Pohotová likvidita II. stupeň 6,410,92630,89090,82750,6749
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,095,203,81-23,70-2,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,10880,38840,46350,54350,5712
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,12200,63500,86391,191,33
Pridaná hodnota 21 892-14 69478 35298 063125 303
Primárna platobná neschopnosť 0,06301,631,361,440,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3243-0,5922-0,05540,0186-0,0909
Rýchla likvidita I. stupeň 2,080,37050,31370,42470,2765
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,10-1,369,155,4823,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,10-1,369,155,4823,97
Služby 4 08335 61116 91319 04889 202
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 108 608209 593380 432471 878503 719
Spotreba materiálu… 11 402117 064249 326261 896347 319
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 93 566198 613374 699348 885514 851
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 56 18926 81512 2510,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00004 6915 35212 4838 263
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 377167 107357 096336 402506 588
Účtovný cash flow 23 669-24 658-53 6409 08979 085
Vlastné imanie 96 796128 190204 105215 412215 993
Všetky záväzky 11 81281 403176 327256 466287 726
Výsledok hospodárenia -31 179-74 778-10 0955 181-18 610
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -31 179-74 778-10 0955 181-18 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 393-75 915-11 3073 996-19 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -75 915-11 3073 996-4 57840 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -31 393-74 955-10 3474 956-19 280
Zásoby 0,00009 51979 31194 151101 845
Záväzky 11 81281 403176 327256 466287 726
Záväzky z obchodného styku 3 07270 589135 258145 9700,0000
Zisk pred zdanením -31 393-74 955-10 3474 956-19 280
Zmena EBIT 0,41887,24-2,09-2,92-0,4819
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-29 066-12 79941 00651 818
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-29 066-12 79941 00651 818
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 91 4950,00000,00000,00000,0000