ASTOR - DUO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 100 893116 573166 768161 8070,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,671,702,232,070,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,48-2,14-1,21-1,030,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,651,691,821,460,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,501,270,67600,71600,0000
Celkové tržby 4 664161 503243 208256 0560,0000
Celkový dlh 60 52665 13867 26367 5140,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -99 909-110 042-120 887-97 1220,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,37-0,29760,02140,02440,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 99 909110 042120 88797 1220,0000
Čistý cash flow 99 909110 042120 88797 1220,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 009-47 2497 0398 5250,0000
Čistý zisk -11 066-48 0705 2126 2580,0000
Čistý zisk v minulom roku -48 0705 2126 25830 3480,0000
Cudzie zdroje -40 367-51 435-99 505-94 2930,0000
Daň z príjmov 57,00821,001 8272 2670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 821,001 8272 267936,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 57,00821,001 8272 2670,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 242,022,2440,1859,350,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 242,022,246,1326,310,0000
Doba obratu aktív 24 815265,35250,67236,090,0000
Doba obratu pohľadávok 242,022,2440,1859,350,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00009 1730,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14 887148,2799,6797,170,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000076,440,0000
EBIT v minulom roku -47 2497 0398 52531 2840,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 009-47 2497 0398 5250,0000
EBITDA -8 534-36 37810 48014 7210,0000
EBITDA marža -1,83-0,22520,04310,05750,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 534-36 37810 48014 7210,0000
Finančná páka 2,502,271,681,720,0000
Finančné účty 99 909110 042120 88797 1220,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4001-0,4412-0,5967-0,58280,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40010,44120,59670,58280,0000
Hrubá marža -1,100,50450,51240,46920,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 862-36 54010 33015 5850,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59990,55880,39760,41160,0000
Krátkodobé pohľadávky 984,00984,0026 73440 6770,0000
Krátkodobé záväzky 60 52665 13866 30966 5980,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 76,00602,00492,00555,000,0000
Náklady na predaný tovar 6 60178 870118 201130 0100,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 6500,0000
Neobežný majetok 0,00005 54719 14724 0080,0000
Obežný majetok 100 893111 026147 621137 7990,0000
Obrat aktív 0,01471,381,461,550,0000
Obrat neobežného majetku 0,000028,9112,6810,420,0000
Obrat obežného majetku 0,01471,441,641,820,0000
Odpisy 0,000012 5045 1028 3600,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000012 5045 1028 3600,0000
Osobné náklady 2 84354 16446 44340 6550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,00162,00150,00136,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 066-35 56610 31414 6180,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2741-0,93460,05240,06640,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2727-0,91860,07010,08950,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99020,94400,72490,60020,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,55560,66480,37260,33840,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 21,420,68140,49710,37930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000045,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,801,502,682,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,801,222,422,450,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 67,320,68630,49780,38820,0000
Pohľadávky z obchodného styku 984,00984,004 07918 0330,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,671,702,232,070,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4040-0,4674-0,8231-0,97090,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59990,55880,40330,41730,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,501,270,67600,71600,0000
Pridaná hodnota -5 11781 479124 630120 1460,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,07720,61180,12060,03080,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2741-0,93460,05240,06640,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,651,691,821,460,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,09-1,796,424,590,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,09-1,796,424,590,0000
Služby 4 90574 760110 122116 9760,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 100 893116 573166 768161 8070,0000
Spotreba materiálu… 1 6964 1108 07910 3840,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 384160 349242 831250 6560,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 9000,00000,0000500,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 484160 349242 831250 1560,0000
Účtovný cash flow 99 909110 042120 88797 1220,0000
Vlastné imanie 40 36751 43599 50594 2930,0000
Všetky záväzky 60 52665 13867 26367 5140,0000
Výsledok hospodárenia -11 181-48 8825 3786 8610,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 181-48 8825 3786 8610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 066-48 0705 2126 2580,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -48 0705 2126 25830 3480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 009-47 2497 0398 5250,0000
Záväzky 60 52665 13867 26367 5140,0000
Záväzky z obchodného styku 76,00602,00492,00555,000,0000
Zisk pred zdanením -11 009-47 2497 0398 5250,0000
Zmena EBIT 0,2330-6,710,82570,27250,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 5470,00000,00000,00000,0000