ProOvo a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 791 02610 959 36711 176 29410 997 09912 234 613
Aktivácia 1 202 3091 331 3951 628 7621 669 8451 709 354
Bankové úvery 0,0000640 2760,0000488 011477 499
Bežná likvidita III. stupeň 1,150,80770,88590,54540,8566
Bežné bankové úvery 0,0000640 2760,0000488 011477 499
Časové rozlíšenie aktív 4 8554 3403 7003 4693 430
Časové rozlíšenie pasív 1 345 8781 462 7501 591 3491 766 9221 939 473
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9043-0,51900,24230,03210,0086
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13610,30640,41600,93651,52
Celkové tržby 8 412 4607 733 55610 191 2029 645 6608 748 862
Celkový dlh 1 131 8482 227 2342 815 7624 463 6546 215 092
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -555 319601 952-300 335437 456453 549
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 555 31938 324300 33550 55523 950
Čistý cash flow 516 995-262 011249 78026 6055 644
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 348 764728 3932 728 3731 159 822520 111
Čistý zisk 1 043 916500 2002 002 660686 474111 252
Čistý zisk v minulom roku 500 2002 002 660686 474111 252982 849
Cudzie zdroje -8 313 300-7 269 383-6 769 183-4 766 523-4 080 048
Daň z príjmov 284 822163 379561 445183 86480 441
Daň z príjmov v minulom roku 163 379561 445183 86480 441309 544
Daň z príjmov z bežnej činnosti 284 822163 379561 445183 86480 441
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,1066,5636,7625,1563,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,3345,0136,6424,8350,27
Doba obratu aktív 568,05611,88499,87497,13635,98
Doba obratu pohľadávok 26,1066,5636,7625,1563,45
Doba obratu zásob 1 6401 034760,93741,251 019
Doba splácania záväzkov 821,87599,09655,31573,87481,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,0928,1846,1037,5233,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 484,17394,01323,41391,83417,89
EBIT v minulom roku 728 3932 728 3731 159 822520 1111 662 961
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 348 764728 3932 728 3731 159 822520 111
EBITDA 3 115 9232 676 8424 777 0273 392 4562 712 364
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 115 9232 676 8424 777 0273 392 4562 712 364
Finančná páka 1,301,511,652,313,00
Finančné účty 555 31938 324300 33550 55523 950
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7704-0,6633-0,6057-0,4334-0,3335
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77040,66330,60570,43340,3335
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 949 2683 374 9785 772 3364 185 0623 582 737
Krátkodobé pohľadávky 495 8121 192 141821 902556 4101 220 525
Krátkodobé záväzky 571 690504 8161 030 681830 052652 763
Krytie dlhovej služby 2,281,752,721,651,20
Materiál 180 621179 112195 998208 942206 289
Nákladové úroky 20 02664 814164 268289 484328 418
Nákladové úroky v minulom roku 64 814164 268289 484328 418370 568
Náklady na predaný tovar 3 975 7963 981 9083 824 3584 731 5664 454 350
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 253 893307 565574 077527 942494 828
Neobežný majetok 8 593 9178 853 0748 853 5539 314 5109 604 952
Obežný majetok 2 192 2542 101 9532 319 0411 679 1202 626 231
Obrat aktív 0,64250,59650,73020,73420,5739
Obrat neobežného majetku 0,80680,73840,92180,86680,7310
Obrat obežného majetku 3,163,113,524,812,67
Odpisy 1 566 7481 655 3461 763 2481 776 7801 804 598
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 783 374827 673881 624888 390902 299
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 783 374827 673881 624888 390902 299
Osobné náklady 983 105990 900945 335872 271952 667
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 3034 1303 6213 3965 453
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00002 540
Ostatné záväzky z obchodného styku 119 923129 037225 306189 722174 927
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 610 6642 155 5463 765 9082 463 2541 915 850
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 11,658,317,556,335,19
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,012,584,593,832,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,160,96571,601,260,9311
Pohľadávky z obchodného styku 481 247806 083819 127549 315967 059
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55070,47350,42940,19790,4065
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,0827,74-27,10-179,16-722,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,82-4,041,520,09190,0172
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,10490,20320,25190,40590,5080
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13610,30640,41600,93651,52
Pridaná hodnota 2 957 9672 555 5764 336 4073 342 6472 567 270
Primárna platobná neschopnosť 0,69980,41190,62101,030,5858
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,36320,83200,58941,322,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,36320,83200,58941,322,29
Služby 1 138 536919 9901 075 3141 378 0731 119 085
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 791 02610 959 36711 176 29410 997 09912 234 613
Spotreba materiálu… 3 051 9053 107 9833 039 5173 557 2663 773 484
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000640 2760,0000488 011477 499
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 202 3090,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 353 0876 888 6178 660 2308 472 2147 458 263
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 419 324351 133499 465398 001436 643
Tržby z predaja tovaru 296 045349 863574 277505 677516 385
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 637 7186 187 6217 586 4887 568 5366 505 235
Účtovný cash flow 516 995-262 011249 78026 6055 644
Úročený dlh 0,0000640 2760,0000488 011477 499
Úrokové krytie 67,3511,2416,614,011,58
Vlastné imanie 8 313 3007 269 3836 769 1834 766 5234 080 048
Všetky záväzky 1 131 8482 227 2342 815 7624 463 6546 215 092
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 263 7271 353 8431 462 7501 602 4271 780 260
Výnosy budúcich období krátkodobé 82 151108 907128 599164 495159 213
Výsledok hospodárenia 1 354 896733 1072 732 1441 163 377523 213
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 354 896733 1072 732 1441 163 377523 213
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 043 916500 2002 002 660686 474111 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 500 2002 002 660686 474111 252982 849
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 328 738663 5792 564 105870 338191 693
Zásoby 1 141 123871 4881 196 8041 072 1551 381 756
Záväzky 1 131 8482 227 2342 815 7624 463 6546 215 092
Záväzky z obchodného styku 336 784332 008508 671566 745566 527
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 216 861202 971283 365377 023391 600
Zisk pred zdanením 1 328 738663 5792 564 105870 338191 693
Zmena EBIT 1,850,26702,352,230,3128
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -733 771-977 765-764 212-938 130-776 307
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -733 771-977 765-764 212-938 130-776 307
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 613 603639 522781 100850 300821 196