ProOvo a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 10 959 36711 176 29410 997 09912 234 6130,0000
Aktivácia 1 331 3951 628 7621 669 8451 709 3540,0000
Bankové úvery 640 2760,0000488 011477 4990,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,80770,88590,54540,85660,0000
Bežné bankové úvery 640 2760,0000488 011477 4990,0000
Časové rozlíšenie aktív 4 3403 7003 4693 4300,0000
Časové rozlíšenie pasív 1 462 7501 591 3491 766 9221 939 4730,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,51900,24230,03210,00860,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30640,41600,93651,520,0000
Celkové tržby 7 733 55610 191 2029 645 6608 748 8620,0000
Celkový dlh 2 227 2342 815 7624 463 6546 215 0920,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 601 952-300 335437 456453 5490,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 324300 33550 55523 9500,0000
Čistý cash flow -262 011249 78026 6055 6440,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 728 3932 728 3731 159 822520 1110,0000
Čistý zisk 500 2002 002 660686 474111 2520,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 002 660686 474111 252982 8490,0000
Cudzie zdroje -7 269 383-6 769 183-4 766 523-4 080 0480,0000
Daň z príjmov 163 379561 445183 86480 4410,0000
Daň z príjmov v minulom roku 561 445183 86480 441309 5440,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 163 379561 445183 86480 4410,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,5636,7625,1563,450,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,0136,6424,8350,270,0000
Doba obratu aktív 611,88499,87497,13635,980,0000
Doba obratu pohľadávok 66,5636,7625,1563,450,0000
Doba obratu zásob 1 034760,93741,251 0190,0000
Doba splácania záväzkov 599,09655,31573,87481,500,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,1846,1037,5233,930,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 394,01323,41391,83417,890,0000
EBIT v minulom roku 2 728 3731 159 822520 1111 662 9610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 728 3932 728 3731 159 822520 1110,0000
EBITDA 2 676 8424 777 0273 392 4562 712 3640,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 676 8424 777 0273 392 4562 712 3640,0000
Finančná páka 1,511,652,313,000,0000
Finančné účty 38 324300 33550 55523 9500,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6633-0,6057-0,4334-0,33350,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66330,60570,43340,33350,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 374 9785 772 3364 185 0623 582 7370,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 192 141821 902556 4101 220 5250,0000
Krátkodobé záväzky 504 8161 030 681830 052652 7630,0000
Krytie dlhovej služby 1,752,721,651,200,0000
Materiál 179 112195 998208 942206 2890,0000
Nákladové úroky 64 814164 268289 484328 4180,0000
Nákladové úroky v minulom roku 164 268289 484328 418370 5680,0000
Náklady na predaný tovar 3 981 9083 824 3584 731 5664 454 3500,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 307 565574 077527 942494 8280,0000
Neobežný majetok 8 853 0748 853 5539 314 5109 604 9520,0000
Obežný majetok 2 101 9532 319 0411 679 1202 626 2310,0000
Obrat aktív 0,59650,73020,73420,57390,0000
Obrat neobežného majetku 0,73840,92180,86680,73100,0000
Obrat obežného majetku 3,113,524,812,670,0000
Odpisy 1 655 3461 763 2481 776 7801 804 5980,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 827 673881 624888 390902 2990,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 827 673881 624888 390902 2990,0000
Osobné náklady 990 900945 335872 271952 6670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1303 6213 3965 4530,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00002 5400,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 129 037225 306189 722174 9270,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 155 5463 765 9082 463 2541 915 8500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,317,556,335,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,584,593,832,690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96571,601,260,93110,0000
Pohľadávky z obchodného styku 806 083819 127549 315967 0590,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 27,74-27,10-179,16-722,900,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,041,520,09190,01720,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,20320,25190,40590,50800,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30640,41600,93651,520,0000
Pridaná hodnota 2 555 5764 336 4073 342 6472 567 2700,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,41190,62101,030,58580,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,83200,58941,322,290,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,83200,58941,322,290,0000
Služby 919 9901 075 3141 378 0731 119 0850,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 959 36711 176 29410 997 09912 234 6130,0000
Spotreba materiálu… 3 107 9833 039 5173 557 2663 773 4840,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 640 2760,0000488 011477 4990,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 888 6178 660 2308 472 2147 458 2630,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 351 133499 465398 001436 6430,0000
Tržby z predaja tovaru 349 863574 277505 677516 3850,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 187 6217 586 4887 568 5366 505 2350,0000
Účtovný cash flow -262 011249 78026 6055 6440,0000
Úročený dlh 640 2760,0000488 011477 4990,0000
Úrokové krytie 11,2416,614,011,580,0000
Vlastné imanie 7 269 3836 769 1834 766 5234 080 0480,0000
Všetky záväzky 2 227 2342 815 7624 463 6546 215 0920,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 353 8431 462 7501 602 4271 780 2600,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 108 907128 599164 495159 2130,0000
Výsledok hospodárenia 733 1072 732 1441 163 377523 2130,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 733 1072 732 1441 163 377523 2130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 500 2002 002 660686 474111 2520,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 002 660686 474111 252982 8490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 663 5792 564 105870 338191 6930,0000
Zásoby 871 4881 196 8041 072 1551 381 7560,0000
Záväzky 2 227 2342 815 7624 463 6546 215 0920,0000
Záväzky z obchodného styku 332 008508 671566 745566 5270,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 202 971283 365377 023391 6000,0000
Zisk pred zdanením 663 5792 564 105870 338191 6930,0000
Zmena EBIT 0,26702,352,230,31280,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -977 765-764 212-938 130-776 3070,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -977 765-764 212-938 130-776 3070,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 639 522781 100850 300821 1960,0000