Euro - Agency, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 042 8573 989 9904 600 3674 868 5022 855 998
Bežná likvidita III. stupeň 0,75040,26710,14490,11410,4752
Časové rozlíšenie aktív 75 43261 79153 6169 350439,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000110,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,26940,42630,58440,83640,4022
Celkové tržby 3 023 7233 103 4252 572 1292 314 2030,0000
Celkový dlh 858 1121 192 4511 696 9132 217 457819 133
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -270 427-32 938-46 504-47 406-20 953
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 270 42732 93846 50447 40620 953
Čistý cash flow 237 489-13 566-902,00-118 46920 953
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 356 059253 183213 711264 84838 423
Čistý zisk 282 417198 455166 276200 26738 423
Čistý zisk v minulom roku 198 455166 276206 503-136 441186 471
Cudzie zdroje -3 184 745-2 797 539-2 903 454-2 651 045-2 036 755
Daň z príjmov 73 64254 72847 43564 5810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 54 72847 43558 34538 5120,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 73 64254 72847 43564 5810,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 8475 9496 2350,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,6226,7220,6230,8263,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,6225,9418,0130,8257,02
Doba obratu aktív 488,02478,54652,82766,38526,36
Doba obratu pohľadávok 36,3227,4421,5030,8263,67
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000157,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,11142,59240,29348,54150,53
EBIT v minulom roku 253 183213 711264 848-97 929186 471
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 356 059253 183213 711264 84838 423
EBITDA 1 108 6251 012 770909 917278 42347 948
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 108 6251 012 770909 917278 42347 948
Finančná páka 1,271,431,581,841,40
Finančné účty 270 42732 93846 50447 40620 953
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7877-0,7011-0,6311-0,5445-0,7132
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78770,70110,63110,54450,7132
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 108 0101 011 296909 104277 52546 895
Krátkodobé pohľadávky 295 073222 823145 287195 787345 466
Krátkodobé záväzky 854 1571 188 8891 693 3302 214 093816 770
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000435,89
Náklady na predaný tovar 2 260 7662 434 7311 979 5182 015 0361 887 399
Neobežný majetok 3 396 0783 666 4894 348 7254 615 9592 467 810
Obežný majetok 571 347261 710198 026243 193387 749
Obrat aktív 0,74790,76270,55910,47630,6934
Obrat neobežného majetku 0,89040,83000,59150,50230,8025
Obrat obežného majetku 5,2911,6312,999,535,11
Odpisy 750 400755 730694 2646 398425,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 375 200377 865347 1323 199425,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 375 200377 865347 1323 1990,0000
Osobné náklady 28 83228 00929 18927 7390,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 615,001 474813,00898,001 053
Ostatné záväzky z obchodného styku 820 6551 174 9221 688 0782 181 8520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 032 817954 185860 540206 66538 848
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 26,4621,7320,3010,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97910,77650,81918,89219,03
Pohľadávky z obchodného styku 295 063216 294126 880195 759309 378
Pohotová likvidita II. stupeň 0,75040,26710,14490,11410,4491
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,41206,223 21922,38-97,21
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,26940,42630,58440,83640,4022
Pridaná hodnota 762 957608 584592 611303 64793 086
Primárna platobná neschopnosť 2,785,4313,3011,150,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,77401,181,867,9617,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,77401,181,867,9617,08
Služby 2 258 4252 432 7841 977 4572 008 4331 803 676
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 042 8573 989 9904 600 3674 868 5022 855 998
Spotreba materiálu… 2 3411 9472 0612 12383 723
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 023 7233 043 3152 572 1292 318 6831 980 485
Tržby z predaja tovaru 0,000047 4300,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 023 7232 995 8852 572 1292 318 6831 980 485
Účtovný cash flow 237 489-13 566-902,00-118 46920 953
Vlastné imanie 3 184 7452 797 5392 903 4542 651 0452 036 755
Všetky záväzky 858 1121 192 4511 696 9132 217 457819 133
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000110,00
Výsledok hospodárenia 358 225257 040215 653272 02545 257
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 358 225257 040215 653272 02545 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 282 417198 455166 276200 26738 423
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 198 455166 276206 503-136 441186 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 356 059253 183213 711264 84850 205
Zásoby 0,00000,00000,00000,000021 330
Záväzky 858 1121 192 4511 696 9132 217 457819 133
Záväzky z obchodného styku 820 6551 174 9221 688 0782 181 8520,0000
Zisk pred zdanením 356 059253 183213 711264 84850 205
Zmena EBIT 1,411,180,8069-2,700,2061
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-4 4800,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-4 4800,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 266
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Reklamná činnosť