PROFIS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142012
Aktíva 6 623 0066 556 3226 669 4886 741 1960,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,000040,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,52190,50860,63400,67660,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000040,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 6 8396 4795 4717 7040,0000
Časové rozlíšenie pasív 724,00370,00482,00584,000,0000
Celkové tržby 1 690 7341 667 8931 608 8150,00000,0000
Celkový dlh 1 200 5031 113 0991 224 0911 295 0030,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 077-87 678-212 266-375 9020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 07787 678212 266375 9420,0000
Čistý cash flow -5 601-153 867-163 676375 9420,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 8653 5069 254998,000,0000
Čistý zisk -21 074-5 022-693,00-3 4670,0000
Čistý zisk v minulom roku -5 0223 133-3 466-4 5350,0000
Cudzie zdroje -5 421 779-5 442 853-5 444 915-5 445 6090,0000
Daň z príjmov 2 8802 8812 9380,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8813 0522 2290,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8812 9380,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,4863,5174,3466,950,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 72,2763,4774,3466,950,0000
Doba obratu aktív 1 4311 4571 5131 6830,0000
Doba obratu pohľadávok 72,4863,5174,3466,950,0000
Doba obratu zásob 18,1515,217,1350,490,0000
Doba splácania záväzkov 6 9304 8654 484326,070,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 176,40166,99195,57243,460,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 666863,241 2500,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 50612 1943 2282 0790,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 8653 5069 254998,000,0000
EBITDA 178 96859 057166 89190 4520,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 178 96859 057166 89190 4520,0000
Efektívna daňová sadzba -0,1583-1,351,310,00000,0000
Finančná páka 1,221,201,221,240,0000
Finančné účty 82 07787 678212 266375 9420,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8186-0,8302-0,8164-0,80780,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81860,83020,81640,80780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 166 544101 320152 51874 4930,0000
Krátkodobé pohľadávky 335 520285 719327 611268 2520,0000
Krátkodobé záväzky 816 595751 178861 836975 4530,0000
Krytie dlhovej služby 33,5810,4623,8120,260,0000
Nákladové úroky 5 3295 6477 0094 4650,0000
Nákladové úroky v minulom roku 5 6476 0094 4656 6140,0000
Náklady na predaný tovar 1 241 8011 304 6771 222 3781 091 9180,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 43 00856 35370 15861 9080,0000
Neobežný majetok 6 196 4316 174 0976 122 7696 080 7350,0000
Obežný majetok 419 736375 746541 248652 7570,0000
Obrat obežného majetku 4,034,372,972,240,0000
Obrat zásob 20,1123,9951,177,230,0000
Odpisy 178 32671 862142 89872 1310,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 89 16335 93171 44972 1310,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 89 16335 93171 4490,00000,0000
Osobné náklady 340 915295 396279 2620,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 31818 94419 33916 4050,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 7289 2914 216446,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 196 285133 277240 3450,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 157 25266 840142 20568 6640,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76120,87590,72340,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10,415,985,500,33930,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,141,380,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86250,91830,91455,140,0000
Pohľadávky z obchodného styku 334 530285 531327 611268 2520,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51930,50550,63240,66790,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 968,0035,3733,27-14,490,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,05-27,25-23,3584,200,0000
Pridaná hodnota 447 846337 258386 062370 4810,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,58670,46680,73360,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,7118,857,3314,320,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,7118,857,3314,320,0000
Služby 1 075 2631 106 9101 035 228919 3160,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 623 0066 556 3226 669 4886 741 1960,0000
Spotreba materiálu… 123 530141 414116 992110 6940,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000040,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 690 7301 667 8931 608 8151 462 3990,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 08325 958375,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 93 458112 88777 30490 1950,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 596 1891 529 0481 531 1361 372 2040,0000
Účtovný cash flow -5 601-153 867-163 676375 9420,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,000040,000,0000
Úrokové krytie -2,410,62091,320,22350,0000
Vlastné imanie 5 421 7795 442 8535 444 9155 445 6090,0000
Všetky záväzky 1 200 5031 113 0991 224 0911 295 0030,0000
Výsledok hospodárenia 1 72513 15324 36818 3210,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 72513 15324 36818 3210,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 074-5 022-693,00-3 4670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 0223 133-3 466-4 5350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18 194-2 1412 245-1 2380,0000
Zásoby 2 1392 3491 3718 5630,0000
Záväzky 1 200 5031 113 0991 224 0911 295 0030,0000
Záväzky z obchodného styku 196 285133 277240 3450,00000,0000
Zisk pred zdanením -18 194-2 1412 245-1 2380,0000
Zmena EBIT -3,670,28752,870,48000,0000

Činnosti firmy
Revízia a opravy požiarnych čerpadiel
Maliarske a natieračské práce
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Bezpečnostnotechnické služby
Aplikácia protipožiarnych nástrekových a náterových látok
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich..
Vedenie účtovníctva
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
Technik požiarnej ochrany
Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Sprostredkovanie obchodnej činnosti
Revízia a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
Realitná agentura
Počítačové služby
Kúpa tov.za účel.jeho ďalš.predaja a predaj v rozsah.voľ.živ
Prenájom hnuteľných vecí
Opravy a revízie požiarnych vodovodov
Školenie a praktická výučba vodičov motorových vozíkov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných..
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Upratovacie a čistiace práce
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Inštalácia, revízie a opravy požiarnych klapiek
Špecialista požiarnej ochrany
Kontrola a opravy ručných a pojazdných hasiacich prístrojov Opravy a revízie..