MAGNA SLOVTECA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 113 330 130102 088 98487 195 63366 256 15154 672 697
Bežná likvidita III. stupeň 3,992,933,102,972,17
Časové rozlíšenie aktív 103 33984 47863 60181 28493 144
Časové rozlíšenie pasív 70 0000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,43240,50360,56750,51360,6629
Celkové tržby 147 654 241129 127 130134 199 872118 053 478161 719 859
Celkový dlh 34 188 77234 191 92931 567 54022 482 40321 794 759
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -58 247-48 907-53 389-74 409-70 605
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 58 24748 90753 38974 40970 605
Čistý cash flow 9 340-4 482-21 0203 804-54 216
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 023 57015 204 21017 387 13314 607 59720 726 461
Čistý zisk 10 666 78511 566 65513 367 70811 205 40315 926 778
Čistý zisk v minulom roku 11 566 65513 367 70811 205 40315 926 7789 661 055
Cudzie zdroje -79 071 358-67 897 055-55 628 093-43 773 748-32 877 938
Daň z príjmov 3 052 6183 332 5553 736 9253 402 1944 701 973
Daň z príjmov v minulom roku 3 332 5553 736 9253 402 1944 701 9732 936 959
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 052 6183 332 5553 736 9253 402 1944 701 973
Dlhodobé pohľadávky 773 965511 341822 125755 972875 909
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 156,29159,75155,22153,6493,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,7750,4676,1058,1941,45
Doba obratu aktív 295,91308,09266,30225,15148,01
Doba obratu pohľadávok 158,32161,30157,73156,2195,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,8461,0955,2457,9149,16
EBIT v minulom roku 15 204 21017 387 13314 607 59720 726 46113 114 940
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 023 57015 204 21017 387 13314 607 59720 726 461
EBITDA 19 492 31618 983 67119 229 38116 091 17422 955 577
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 492 31618 983 67119 229 38116 091 17422 955 577
Finančná páka 1,431,501,571,511,66
Finančné účty 58 24748 90753 38974 40970 605
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6977-0,6651-0,6380-0,6607-0,6014
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69770,66510,63800,66070,6014
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 265 10233 080 77447 132 29533 355 82541 542 688
Krátkodobé pohľadávky 59 858 60052 936 37050 825 34145 213 03634 410 081
Krátkodobé záväzky 17 172 72720 243 38918 088 33917 042 07618 157 309
Krytie dlhovej služby 52,1062,2468,070,0000234,94
Materiál 5 513 0293 799 9062 982 4573 140 3913 247 629
Nákladové úroky 304 167305 000282 5000,000097 710
Nákladové úroky v minulom roku 305 000282 5000,000097 710516 926
Náklady na predaný tovar 108 212 51689 774 67688 405 81481 730 450105 732 335
Neobežný majetok 43 789 08042 193 96030 300 41714 870 07814 376 809
Obežný majetok 69 437 71159 810 54656 831 61551 304 78940 202 744
Obrat aktív 1,231,181,371,622,47
Obrat neobežného majetku 3,192,873,947,229,38
Obrat obežného majetku 2,012,022,102,093,35
Odpisy 6 986 6744 981 9784 212 7203 576 1384 507 690
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 493 3372 490 9892 106 3601 788 0692 253 845
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 493 3372 490 9892 106 3601 788 0692 253 845
Osobné náklady 15 413 06414 971 94213 608 24912 107 29315 062 202
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 7406 99711 88610 34310 847
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 111 59215 484 25212 352 50212 910 49312 760 580
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 653 45916 548 63317 580 42814 781 54120 434 468
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,14590,18580,25160,29680,5676
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48830,48000,43770,47190,5180
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,052,082,282,121,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,411,561,741,641,49
Pohľadávky z obchodného styku 19 827 16316 721 71424 916 94917 122 44315 310 384
Pohotová likvidita II. stupeň 3,482,622,822,661,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8 46615 1492 646-11 507606,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0307-0,0147-0,07440,0000-0,5549
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,43240,50360,56750,51360,6629
Pridaná hodnota 31 564 63531 193 79831 088 36425 659 12429 077 047
Primárna platobná neschopnosť 0,79601,150,63440,94341,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,751,801,641,400,9494
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,751,801,641,400,9494
Služby 28 310 37522 616 09921 510 00517 028 89023 535 967
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 113 330 130102 088 98487 195 63366 256 15154 672 697
Spotreba materiálu… 80 628 27767 505 06367 109 06365 337 73487 258 345
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 146 183 825127 999 891133 472 276116 047 155144 124 849
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 393 7637 052 05013 957 4008 637 4979 298 979
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 139 790 062120 947 841119 514 876107 409 658134 825 870
Účtovný cash flow 9 340-4 482-21 0203 804-54 216
Úrokové krytie 46,1049,8561,550,0000212,12
Vlastné imanie 79 071 35867 897 05555 628 09343 773 74832 877 938
Všetky záväzky 34 188 77234 191 92931 567 54022 482 40321 794 759
Výnosy budúcich období krátkodobé 70 0000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 13 694 51315 313 82717 290 09614 198 33520 166 159
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 694 51315 313 82717 290 09614 198 33520 166 159
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 666 78511 566 65513 367 70811 205 40315 926 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 566 65513 367 70811 205 40315 926 7789 661 055
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 719 40314 899 21017 104 63314 607 59720 628 751
Zásoby 8 746 8996 313 9285 130 7605 261 3724 846 149
Záväzky 34 188 77234 191 92931 567 54022 482 40321 794 759
Záväzky z obchodného styku 15 782 42319 244 43015 806 06616 153 03615 344 235
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 670 8313 760 1783 453 5643 242 5432 583 655
Zisk pred zdanením 13 719 40314 899 21017 104 63314 607 59720 628 751
Zmena EBIT 0,92230,87451,190,70481,58
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 726 136346 486213 254636 1745 061 977
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 726 136346 486213 254636 1745 061 977
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 204 8925 739 91611 683 9656 954 1987 580 707
Účtovné závierky