AQUA CONTROL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 516 258547 119654 177566 747783 983
Bankové úvery 151 476271 886294 402131 4080,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,35110,54240,65920,25510,6221
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000044 52162 774
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01210,06760,1520-0,0519-2,57
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,95-4,06-7,77-6,7126,38
Celkové tržby 63 48865 187164 379193 5570,0000
Celkový dlh 690 975725 920750 793666 075755 354
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 398 957367 080361 931182 509-71 376
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 10612 09514 68915 93673 476
Čistý cash flow 2 10612 09514 689-5 15373 476
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 3087 24921 759-611,0021 590
Čistý zisk 2 297-15 445712,00-11 53019 952
Čistý zisk v minulom roku -15 445712,00-11 530-116 42710 419
Cudzie zdroje 174 717178 80196 61699 328-28 629
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 151 476271 886294 402131 4080,0000
Dlhodobé pohľadávky 500,00640,001 5406 09811 202
Dlhodobý dlh 151 476271 886294 402131 4080,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 763,75844,89400,0770,0733,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,7529,7939,4569,7432,26
Doba obratu aktív 2 9683 1341 4571 188327,43
Doba obratu pohľadávok 766,63848,55403,5082,8538,13
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00006,420,2737
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00007 576163,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 775,491 074474,56632,88144,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00005 7530,0000
EBIT v minulom roku 7 24921 759-611,00-94 70511 718
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 3087 24921 759-611,0021 590
EBITDA 24 65415 70033 16479 46249 363
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 65415 70033 16479 46249 363
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,06630,5742-0,09080,0000
Finančná páka -2,95-3,06-6,77-5,7127,38
Finančné účty 2 10612 09514 68915 93673 476
Hrubá marža 0,69430,52360,49470,41630,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 14713 30930 284116 34040 586
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26120,34260,32570,53280,4412
Krátkodobé finančné výpomoci 249 587107 28982 21867 0372 100
Krátkodobé pohľadávky 132 826147 520179 61333 43380 089
Krátkodobé záväzky 134 867187 462213 059301 986345 859
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 73 781115 752142 8740,00000,0000
Krytie dlhovej služby 1,760,72241,657,9830,14
Materiál 0,00000,00000,000056,00137,00
Nákladové úroky 14 01121 73420 0879 9591 638
Nákladové úroky v minulom roku 21 73420 0879 95920 7621 299
Náklady na predaný tovar 19 39629 59682 54493 579770 067
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000014 550182 681
Neobežný majetok 380 778386 618457 980466 503556 305
Obežný majetok 135 480160 501196 19755 723164 904
Obrat aktív 0,12300,11650,25050,30731,11
Obrat neobežného majetku 0,16670,16480,35780,37331,57
Obrat obežného majetku 0,46850,39710,83523,135,30
Obrat zásob 0,00000,00000,000056,841 333
Odpisy 5 8396 0608 52384 42018 616
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 8396 0608 52342 21018 616
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000042 2100,0000
Osobné náklady 15 52118 10036 68936 9200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5302 3912 8833 9878 777
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 23,000,00003,004 7870,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000229 3240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 136-9 3859 23572 89038 568
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0101-0,07710,0025-0,11630,6493
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,35210,53030,45110,45820,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00005,540,1349
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,841,892,222,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,061,411,800,66415,58
Pohľadávky z obchodného styku 4 1315 20217 71333 27777 242
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35100,54150,65800,25440,6217
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 82,9614,786,58-19,28-0,3896
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,15030,55650,7313-0,517444,86
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,77690,69300,57570,35010,0027
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,341,331,151,180,9635
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,95-4,06-7,77-6,7126,38
Pridaná hodnota 44 08234 13481 32680 585103 870
Primárna platobná neschopnosť 17,8622,258,076,890,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01310,0864-0,00740,11610,6969
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 28,0346,2422,648,3815,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 28,0346,2422,648,3815,30
Služby 14 17623 18567 07257 086475 921
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 516 258547 119654 177566 747783 983
Spotreba materiálu… 5 2206 41115 47221 943111 465
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 401 063379 175376 620198 4452 100
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 63 47863 730163 870192 203873 937
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000018 0390,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00002 6550,000046 711206 617
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 63 47861 075163 870127 453667 320
Účtovný cash flow 2 10612 09514 689-5 15373 476
Úročený dlh 401 063379 175376 620198 4452 100
Úrokové krytie 1,160,33351,08-0,061413,18
Vlastné imanie -174 717-178 801-96 616-99 32828 629
Všetky záväzky 690 975725 920750 793666 075755 354
Výsledok hospodárenia 18 8159 64024 641-1 40730 747
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 8159 64024 641-1 40730 747
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 297-15 445712,00-11 53019 952
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 445712,00-11 530-116 42710 419
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 297-14 4851 672-10 57019 961
Zásoby 48,00246,00355,00256,00137,00
Záväzky 690 975725 920750 793666 075755 354
Záväzky z obchodného styku 73 781115 752142 874229 3240,0000
Zisk pred zdanením 2 297-14 4851 672-10 57019 961
Zmena EBIT 2,250,3332-35,610,00651,84
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000014 4880,0000