NOE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 983 8721 999 0381 999 1091 306 9311 272 455
Aktivácia 142,00174,00228,00288,00411,00
Bankové úvery 826 921950 710942 527264 007302 812
Bežná likvidita III. stupeň 0,45810,53660,42770,53840,4748
Časové rozlíšenie aktív 4 4755 1832 0492 1132 610
Časové rozlíšenie pasív 0,0000263,004 6924 150200,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,412,432,881,591,59
Celkové tržby 1 149 9021 104 226926 577805 645783 987
Celkový dlh 1 401 5721 416 6741 480 722799 639781 251
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 810 903936 163932 279277 825288 914
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 59 71822 74715 32712 97117 607
Čistý cash flow 36 9717 4202 356-4 636-12 749
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 34994 02735 58724 11533 130
Čistý zisk 199,0068 40610 55312 13817 427
Čistý zisk v minulom roku 68 40610 55312 13817 42710 188
Cudzie zdroje -582 300-582 101-513 695-503 142-491 004
Daň z príjmov 51,0040,002 8802 8802 882
Daň z príjmov v minulom roku 40,002 8802 8802 8822 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51,0040,002 8802 8802 882
Dlhodobé bankové úvery 826 921950 710942 527264 007302 812
Dlhodobý dlh 826 921950 710942 527264 007302 812
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,1644,5851,5284,5354,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,1736,3844,0077,5647,91
Doba obratu aktív 680,91710,62793,29592,51594,82
Doba obratu pohľadávok 36,1644,5851,5284,5354,72
Doba obratu zásob 60,9859,0150,5758,2162,15
Doba splácania záväzkov 346,54279,88319,18335,52330,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 181,88162,39210,77229,71220,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 115,7667,4496,38105,51124,87
EBIT v minulom roku 94 02735 58724 11533 13029 296
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 34994 02735 58724 11533 130
EBITDA 51 347189 814121 80382 91091 559
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 347189 814121 80382 91091 559
Finančná páka 3,413,433,892,602,59
Finančné účty 59 71822 74715 32712 97117 607
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 208 245188 267115 49181 94390 986
Krátkodobé finančné výpomoci 43 7008 2005 07926 7893 709
Krátkodobé pohľadávky 105 351125 400129 838186 449117 057
Krátkodobé záväzky 529 918456 806531 154506 674472 154
Krytie dlhovej služby 2,137,344,546,267,03
Nákladové úroky 24 09925 58122 1549 09712 821
Nákladové úroky v minulom roku 25 58122 1549 09712 82116 228
Náklady na predaný tovar 1 009 783922 982807 585711 971675 311
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 558 149595 733607 401551 185521 338
Neobežný majetok 1 717 0921 745 4151 763 7631 013 5161 042 430
Obežný majetok 262 305248 440233 297291 302227 415
Obrat aktív 0,53600,51360,46010,61600,6136
Obrat neobežného majetku 0,61930,58830,52150,79440,7490
Obrat obežného majetku 4,054,133,942,763,43
Obrat zásob 5,996,197,226,275,87
Odpisy 97 05294 24079 90457 82857 856
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 52647 12039 95228 91428 928
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 52647 12039 95228 91428 928
Osobné náklady 30 11418 77021 54026 24331 242
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1021 5476 312967,00573,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 177 014110 079160 386159 326178 360
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 97 251162 64690 45769 96675 283
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56110,18080,19190,28180,2961
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,785,535,213,553,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,42200,91851,111,111,18
Pohľadávky z obchodného styku 84 978102 331110 888171 072102 483
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,75-78,45-218,04108,5338,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,530,29010,1063-0,5096-0,9944
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70650,70870,74070,61180,6140
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,412,432,881,591,59
Pridaná hodnota 53 668103 801112 22793 127105 504
Primárna platobná neschopnosť 2,081,081,450,93131,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 27,307,4612,169,648,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 27,307,4612,169,648,53
Služby 202 803153 74082 36751 80453 849
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 983 8721 999 0381 999 1091 306 9311 272 455
Spotreba materiálu… 248 973173 683118 045109 270100 535
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 870 621958 910947 606290 796306 521
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 142,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 142 4511 026 783919 812805 098780 815
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 79 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 662 940719 986715 606659 341621 689
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 400 511306 797204 206145 757159 126
Účtovný cash flow 36 9717 4202 356-4 636-12 749
Úročený dlh 870 621958 910947 606290 796306 521
Úrokové krytie 1,013,681,612,652,58
Vlastné imanie 582 300582 101513 695503 142491 004
Všetky záväzky 1 401 5721 416 6741 480 722799 639781 251
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000263,004 6924 150200,00
Výsledok hospodárenia 25 45195 57441 89925 08233 703
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 45195 57441 89925 08233 703
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 199,0068 40610 55312 13817 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 68 40610 55312 13817 42710 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 250,0068 44613 43315 01820 309
Zásoby 93 25396 31084 14987 89988 768
Záväzky 1 401 5721 416 6741 480 722799 639781 251
Záväzky z obchodného styku 177 014110 079160 386159 326178 360
Zisk pred zdanením 250,0068 44613 43315 01820 309
Zmena EBIT 0,25902,641,480,72791,13
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 8440,00000,00000,00000,0000