Kováčik s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 676 586629 565548 480465 0400,0000
Bežná likvidita III. stupeň 11,4410,908,748,080,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6812-0,6622-0,6243-0,55690,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,657,065,184,310,0000
Celkové tržby 322 672334 090334 112311 7140,0000
Celkový dlh 65 64165 79462 59456 4060,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -416 155-373 345-303 326-227 5780,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 416 155373 345303 326227 5780,0000
Čistý cash flow 416 155373 345303 326227 5780,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 60 17498 67499 04180 5070,0000
Čistý zisk 47 17477 88577 25262 7960,0000
Čistý zisk v minulom roku 77 88577 25262 79672 7830,0000
Cudzie zdroje -610 945-563 771-485 886-408 6340,0000
Daň z príjmov 12 54020 70421 78917 7110,0000
Daň z príjmov v minulom roku 20 70421 78917 71120 5290,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 54020 70421 78917 7110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 226,27214,59221,30228,080,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,1950,3857,1147,500,0000
Doba obratu aktív 766,04688,76600,35549,520,0000
Doba obratu pohľadávok 226,27214,59221,30228,080,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,5857,8964,0862,330,0000
EBIT v minulom roku 98 67499 04180 50793 4320,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 60 17498 67499 04180 5070,0000
EBITDA 66 270101 624101 19482 6770,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 270101 624101 19482 6770,0000
Finančná páka 1,111,121,131,140,0000
Finančné účty 416 155373 345303 326227 5780,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9030-0,8955-0,8859-0,87870,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90300,89550,88590,87870,0000
Hrubá marža 0,62700,61990,62660,60080,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 059101 544101 07982 5410,0000
Krátkodobé pohľadávky 199 846196 146202 179193 0180,0000
Krátkodobé záväzky 54 38852 91758 54352 7500,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34 97438 97637 34238 3460,0000
Krytie dlhovej služby 144,071 1960,00000,00000,0000
Nákladové úroky 460,0085,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 85,000,00000,0000120,000,0000
Náklady na predaný tovar 120 069126 514124 116121 6120,0000
Neobežný majetok 54 28852 79636 99539 0360,0000
Obežný majetok 622 298576 769511 485426 0040,0000
Obrat aktív 0,47650,52990,60800,66420,0000
Obrat neobežného majetku 5,946,329,017,910,0000
Obrat obežného majetku 0,51800,57840,65200,72510,0000
Odpisy 5 8852 8322 0412 0410,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 8852 8322 0412 0410,0000
Osobné náklady 119 90191 21196 64495 0960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 211,00164,00115,00136,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 05980 71779 29364 8370,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61510,59300,55300,48940,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59270,44040,46160,50780,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,291,120,90790,73010,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,692,272,171,970,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,612,202,121,930,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,291,120,90960,73680,0000
Pohľadávky z obchodného styku 41 68346 05152 17940 2010,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 11,3310,768,637,970,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,47-1,51-1,60-1,800,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 904,684 3920,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 202 307207 116209 349187 2740,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,83900,84640,71570,95390,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,657,065,184,310,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,99050,64740,61860,68220,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,99050,64740,61860,68220,0000
Služby 61 11268 14059 06460 4760,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 676 586629 565548 480465 0400,0000
Spotreba materiálu… 58 95758 37465 05261 1360,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 322 376333 672333 465308 8860,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000042,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 322 376333 630333 465308 8860,0000
Účtovný cash flow 416 155373 345303 326227 5780,0000
Úrokové krytie 130,811 1610,00000,00000,0000
Vlastné imanie 610 945563 771485 886408 6340,0000
Všetky záväzky 65 64165 79462 59456 4060,0000
Výsledok hospodárenia 60 38598 83499 15380 6360,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 60 38598 83499 15380 6360,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 47 17477 88577 25262 7960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 77 88577 25262 79672 7830,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 71498 58999 04180 5070,0000
Zásoby 6 2977 2785 9805 4080,0000
Záväzky 65 64165 79462 59456 4060,0000
Záväzky z obchodného styku 34 97438 97637 34238 3460,0000
Zisk pred zdanením 59 71498 58999 04180 5070,0000
Zmena EBIT 0,60980,99631,230,86170,0000