STOFING, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 982 9051 182 6831 208 0381 985 4934 594 136
Bankové úvery 74 994124 998141 186191 0680,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,83700,78860,78330,70290,9117
Bežné bankové úvery 74 994124 998141 186191 0680,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 2371 2791 6531 7831 515
Časové rozlíšenie pasív 131 764140 347146 970151 897185 692
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2415-0,0558-0,11340,4791-3,65
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,802,982,758,4924,06
Celkové tržby 1 188 125768 053883 4641 038 7240,0000
Celkový dlh 546 973780 507777 8801 640 4444 232 503
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 276105 209136 040-62 921-641 771
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 227 372300 814286 191254 064641 771
Čistý cash flow -73 44214 62332 127-92 531641 771
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 51 815-10 647100 142-2 10952 511
Čistý zisk 42 338-21 35990 038-22 75945 474
Čistý zisk v minulom roku -21 35990 038-22 75939 97061 502
Cudzie zdroje -304 168-261 829-283 188-193 152-175 941
Daň z príjmov 3 1202 8803 05015 3260,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8803 05015 32614 4410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 1202 8803 05015 3260,0000
Dlhodobé pohľadávky 72 98285 14582 030294 6520,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 102,39200,79186,23357,07192,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,3066,4665,82345,31192,31
Doba obratu aktív 304,31568,34520,33708,40262,01
Doba obratu pohľadávok 124,99241,71221,56462,19192,77
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000215,750,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000164 290248,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 106,39178,40152,35516,47241,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000131 9080,0000
EBIT v minulom roku -10 647100 142-2 10959 48765 277
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 51 815-10 647100 142-2 10952 511
EBITDA 108 25649 107160 643139 747144 642
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 108 25649 107160 643139 747144 642
Efektívna daňová sadzba 0,0686-0,15590,0328-2,060,0000
Finančná páka 3,234,524,2710,2826,11
Finančné účty 227 372300 814286 191254 064641 771
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 102 40142 849155 302133 025140 862
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34960,31390,29280,72910,9207
Krátkodobé finančné výpomoci 123 102281 025281 04575,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 330 718417 835432 3571 000 7823 380 143
Krátkodobé záväzky 343 644371 240353 7131 447 5544 229 912
Krytie dlhovej služby 0,78380,33571,060,88890,7542
Materiál 4 4153 6962 6951 9012 072
Nákladové úroky 6 3577 8327 0545 3247 037
Nákladové úroky v minulom roku 7 8327 0545 3245 0763 775
Náklady na predaný tovar 987 202669 869778 501784 6916 220 874
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00003 2160,0000
Neobežný majetok 346 181373 914403 112432 311568 635
Obežný majetok 635 487807 490803 2731 551 3994 023 986
Obrat aktív 1,200,64220,70150,51521,39
Obrat neobežného majetku 3,412,032,102,3711,26
Obrat obežného majetku 1,860,94061,050,65941,59
Obrat zásob 0,00000,00000,00001,690,0000
Odpisy 55 46658 39658 398135 14474 367
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 73329 19829 19967 57274 367
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 73329 19829 19967 5720,0000
Osobné náklady 103 35253 57038 65138 7470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 8556 2585 3416 7223 780
Ostatné záväzky z obchodného styku 137 82185 66867 4021 162 2380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 97 80437 037148 436112 385119 841
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53910,59740,56090,16260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000074,110,0288
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,851,671,786,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,210,80090,71011,372,41
Pohľadávky z obchodného styku 120 461138 304152 824967 8343 372 103
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83050,78460,78040,70180,9112
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,14-17,91-8,812,09-0,2741
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -11,551,874,55-17,3891,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55650,65990,64390,82620,9213
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,802,982,758,4924,06
Pridaná hodnota 191 71789 67768 910238 331179 197
Primárna platobná neschopnosť 1,140,61940,44101,200,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,0515,894,8411,7429,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,0515,894,8411,7429,26
Služby 863 324559 887694 412730 7416 171 468
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 982 9051 182 6831 208 0381 985 4934 594 136
Spotreba materiálu… 123 878109 98284 08950 73449 406
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 198 096406 023422 231191 1430,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 178 919759 546847 4111 023 0226 400 071
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00003 57252,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 178 919759 546847 4111 019 4506 400 019
Účtovný cash flow -73 44214 62332 127-92 531641 771
Úročený dlh 198 096406 023422 231191 1430,0000
Úrokové krytie 8,15-1,3614,20-0,39617,46
Vlastné imanie 304 168261 829283 188193 152175 941
Všetky záväzky 546 973780 507777 8801 640 4444 232 503
Výnosy budúcich období krátkodobé 131 764138 472145 180151 888184 752
Výsledok hospodárenia 52 790-9 289102 2454 60370 275
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 52 790-9 289102 2454 60370 275
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 338-21 35990 038-22 75945 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 35990 038-22 75939 97061 502
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 45 458-18 47993 088-7 43359 463
Zásoby 4 4153 6962 6951 9012 072
Záväzky 546 973780 507777 8801 640 4444 232 503
Záväzky z obchodného styku 137 82185 66867 4021 162 2380,0000
Zisk pred zdanením 45 458-18 47993 088-7 43359 463
Zmena EBIT -4,87-0,1063-47,48-0,03550,8044

Činnosti firmy
Poradenská činnosť v stavebníctve
Omietkárske práce
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Pohostinská činnosť
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu,prízemných..
Vypracovanie dokumentácie a projektu interiérov
Sprostredkovanie dodávok stavebných prác
Prípravne práce pre stavbu
Skladovanie
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Maloobchod-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi
Veľkoobchod-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti iným prevádzkovateľom..
Sprostredkovanie obchodu
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Výroba hotových jedál a polotovarov
Realizácia interiérov
Realizácia priemyselných,bytových a občianskych stavieb
Výkon činnosti stavbyvedúceho-pozemné stavby
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického..
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného..
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Vodoinštalatérstvo
Kúrenárske práce
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Murárstvo
Maliarske a natieračské práce
Obkladačské práce
Demolácie a zemné práce
Prenájom nehnuteľností,bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných..
Reklamná a propagačná činnosť
Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Podlahárstvo
Montáž sadrokartónových konštrukcií