EKOLINE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 161 004154 07528 561271 29284 294
Časové rozlíšenie aktív 789,00703,00864,0017 7462 124
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,38-1,33-1,06-1,79-1,30
Celkové tržby 492 225271 25765 525229 9620,0000
Celkový dlh 579 493626 568539 120615 326365 969
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 172-3 328-550,00-1 661-3 929
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,18700,1403-2,54-0,27590,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1723 328550,001 6613 929
Čistý cash flow -156,002 778-1 111-5 5383 929
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 95 91144 168-165 565-62 475-252,00
Čistý zisk 92 07038 066-166 525-63 435-252,00
Čistý zisk v minulom roku 38 066-166 525-63 4351 07650 342
Cudzie zdroje 418 489472 493510 559344 034281 675
Daň z príjmov 3 8416 102960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 102960,00960,001 3520,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8416 102960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,33114,5537,85365,70109,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,19114,4828,00362,367,41
Doba obratu aktív 119,50207,32159,12432,03122,31
Doba obratu pohľadávok 51,33114,5537,85365,70109,51
Doba splácania záväzkov 1 9444 82629 47075 5941 149
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 421,97840,982 992973,94525,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 401,33625,111 90011 0260,0000
EBIT v minulom roku 44 168-165 565-62 4752 42850 342
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 95 91144 168-165 565-62 475-252,00
EBITDA 130 31957 013-155 346-54 8802 120
EBITDA marža 0,26480,2102-2,37-0,23860,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 130 31957 013-155 346-54 8802 120
Finančná páka -0,3847-0,3261-0,0559-0,7886-0,2993
Finančné účty 3 1723 328550,001 6613 929
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,603,0717,881,273,34
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,60-3,07-17,88-1,27-3,34
Hrubá marža 0,48700,5844-0,56730,41110,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 130 08656 847-155 506-54 9761 901
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,534,0618,802,254,29
Krátkodobé pohľadávky 69 16385 1276 794229 63975 472
Krátkodobé záväzky 568 538624 980537 082611 583361 857
Náklady na predaný tovar 252 065112 744102 690134 667114 972
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 106 76547 2736 6522 95317 451
Neobežný majetok 87 88064 91720 35322 2462 769
Obežný majetok 72 33588 4557 344231 30079 401
Obrat aktív 3,051,762,290,84482,98
Obrat neobežného majetku 5,604,183,2210,3090,84
Obrat obežného majetku 6,803,078,920,99093,17
Odpisy 34 16812 68010 0247 4961 659
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 0846 3405 0123 7481 659
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 0846 3405 0123 7480,0000
Osobné náklady 118 55493 028109 846143 7170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 233,00166,00160,0096,00219,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 117 39280 96134 61889 2010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 126 23850 746-156 501-55 9391 407
Podiel EBIT k aktívam 0,59570,2867-5,80-0,2303-0,0030
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,59570,2867-5,80-0,2303-0,0030
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49460,5869-2,951,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,253,35-5,5932,011,19
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,021,70-0,33840,65780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,571,50-0,31010,625282,32
Pohľadávky z obchodného styku 67 61885 0795 026227 5435 110
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2 683170,08-459,55-62,1271,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,604,0718,882,274,34
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,38-1,33-1,06-1,79-1,30
Pridaná hodnota 239 715158 509-37 17494 533136 577
Primárna platobná neschopnosť 1,740,95166,890,39200,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,57180,2471-5,83-0,2338-0,0030
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,4510,99-3,47-11,21172,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,4510,99-3,47-11,21172,63
Služby 104 45556 74487 80684 14460 706
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 161 004154 07528 561271 29284 294
Spotreba materiálu… 40 8458 7278 23247 57036 815
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 491 780271 25365 516229 200251 549
Tržby z predaja tovaru 200 92688 9009 3763 74932 118
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 290 854182 35356 140225 451219 431
Účtovný cash flow -156,002 778-1 111-5 5383 929
Vlastné imanie -418 489-472 493-510 559-344 034-281 675
Všetky záväzky 579 493626 568539 120615 326365 969
Výsledok hospodárenia 96 15144 333-165 370-62 376461,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 96 15144 333-165 370-62 376461,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 92 07038 066-166 525-63 435-252,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 38 066-166 525-63 4351 07650 342
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 95 91144 168-165 565-62 475240,00
Záväzky 579 493626 568539 120615 326365 969
Záväzky z obchodného styku 117 39280 96134 61889 2010,0000
Zisk pred zdanením 95 91144 168-165 565-62 475240,00
Zmena EBIT 2,17-0,26682,65-25,73-0,0050