ACJ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 757 3721 829 3611 788 6421 804 0331 586 899
Bežná likvidita III. stupeň 1,751,551,541,551,40
Časové rozlíšenie aktív 17 99112 77314 02211 5409 400
Časové rozlíšenie pasív 9 70122 413116,000,00001 332
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,72250,83970,91080,92570,9444
Celkové tržby 2 510 9042 510 3442 133 9322 936 7190,0000
Celkový dlh 733 062824 769852 517867 192770 094
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -238 078-216 205-253 950-300 131-154 157
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 238 078216 205253 950300 131154 157
Čistý cash flow 21 873-37 745-46 181154 792154 157
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 42752 00211 60966 680461,00
Čistý zisk 33 80746 3774 20747 039171,00
Čistý zisk v minulom roku 46 3774 20747 03978 1803 127
Cudzie zdroje -1 014 609-982 179-936 009-936 841-815 473
Daň z príjmov 1 5735 6257 40219 6030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 6257 40219 60335 9040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5735 6257 40219 6030,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,6972,2177,5453,3856,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,5171,9271,7750,6455,02
Doba obratu aktív 300,70298,68341,54268,18284,13
Doba obratu pohľadávok 72,6972,2177,5453,3856,50
Doba obratu zásob 274,51259,67397,97208,22293,12
Doba splácania záväzkov 334,72340,72563,81269,84165,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,38132,38155,13127,33136,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 186,23211,62342,83177,300,0000
EBIT v minulom roku 52 00211 60966 680114 3825 332
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 42752 00211 60966 680461,00
EBITDA 176 013157 587122 83332 009271 160
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 176 013157 587122 83332 009271 160
Efektívna daňová sadzba 0,04450,10820,63760,29420,0000
Finančná páka 1,731,861,911,931,95
Finančné účty 238 078216 205253 950300 131154 157
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5773-0,5369-0,5233-0,5193-0,5139
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57730,53690,52330,51930,5139
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 922 212693 710560 597976 555267 246
Krátkodobé pohľadávky 424 839442 241406 057359 071315 568
Krátkodobé záväzky 715 258810 818812 440856 554759 952
Krytie dlhovej služby 19,397,260,0000842,34167,18
Materiál 302 391337 089288 477301 808270 251
Nákladové úroky 47,000,00000,000038,00290,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000038,00298,002 205
Náklady na predaný tovar 1 677 6691 830 6391 454 0762 102 0891 680 322
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 779 974868 592525 9591 158 641731 924
Neobežný majetok 489 852540 195541 150472 319519 981
Obežný majetok 1 249 5291 276 3931 233 4701 320 1741 057 518
Obrat aktív 1,211,221,071,361,28
Obrat neobežného majetku 4,354,143,535,203,92
Obrat obežného majetku 1,711,751,551,861,93
Obrat zásob 1,331,410,91721,751,25
Odpisy 194 106138 050137 548107 59683 521
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 97 05369 02568 77453 79883 521
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 97 05369 02568 77453 7980,0000
Osobné náklady 350 695300 596382 539346 2930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8271 8331 9873 3883 914
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000048,00339,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 397 957503 585494 015562 8140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 227 913184 427141 755154 63583 692
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76990,74240,83620,98040,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,58400,46610,86970,30480,2132
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,351,201,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83610,92300,87960,77824,29
Pohľadávky z obchodného styku 417 910440 514375 872340 680307 314
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93920,80560,82950,78310,6294
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -46,3926,0220,27-6,05-5,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 465,380,00000,00004 073531,58
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,72250,83970,91080,92570,9444
Pridaná hodnota 455 523404 888457 450353 209358 263
Primárna platobná neschopnosť 0,95231,141,311,650,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,165,236,9427,092,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,165,236,9427,092,84
Služby 363 540326 382328 820370 324424 584
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 757 3721 829 3611 788 6421 804 0331 586 899
Spotreba materiálu… 534 155635 665599 297573 124523 814
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 507 2052 504 4812 131 2322 929 2652 038 585
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 374 013268 954219 706473 9670,0000
Tržby z predaja tovaru 862 146910 181623 5431 141 376805 210
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 271 0461 325 3461 287 9831 313 9221 233 375
Účtovný cash flow 21 873-37 745-46 181154 792154 157
Úrokové krytie 753,770,00000,00001 7551,59
Vlastné imanie 1 014 609982 179936 009936 841815 473
Všetky záväzky 733 062824 769852 517867 192770 094
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00001 332
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 02921 7200,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 37 25453 78813 24870 0425 326
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 37 25453 78813 24870 0425 326
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 80746 3774 20747 039171,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 3774 20747 03978 1803 127
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 35 38052 00211 60966 6421 120
Zásoby 586 612617 947573 463660 972587 793
Záväzky 733 062824 769852 517867 192770 094
Záväzky z obchodného styku 397 957503 585494 015562 8140,0000
Zisk pred zdanením 35 38052 00211 60966 6421 120
Zmena EBIT 0,68134,480,17410,58300,0865
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 318 666234 703191 743328 338182 313