TRIPOS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 451 503496 545588 404633 708709 743
Bežná likvidita III. stupeň 7,834,273,412,792,26
Časové rozlíšenie aktív 373,00372,00434,00525,00111,00
Časové rozlíšenie pasív 393,00393,00414,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,08-0,08170,0905-0,00280,0331
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18060,31860,40230,51540,7182
Celkové tržby 454 778375 749364 845341 3650,0000
Celkový dlh 69 015119 889168 691215 522296 659
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -74 187-18 798-27 260-13 050-9 517
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74 18718 79827 26013 0509 517
Čistý cash flow 55 389-8 46214 210-578,009 517
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 324-28 1473 3519 89527 780
Čistý zisk 12 534-29 1071 1138 93522 045
Čistý zisk v minulom roku -29 1071 1138 935-3 030-21 864
Cudzie zdroje -382 095-376 263-419 299-418 186-413 084
Daň z príjmov 790,00960,002 235960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 235960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 790,00960,002 235960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,00132,89160,86170,54163,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,00132,89160,86170,54163,65
Doba obratu aktív 332,44398,37498,65571,08783,24
Doba obratu pohľadávok 76,00132,89160,86170,54163,61
Doba obratu zásob 33 27079 12963 75659 31131 571
Doba splácania záväzkov 7 54831 57131 30332 724818,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,6483,13133,08187,36317,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 8046 5433 4312 9490,0000
EBIT v minulom roku -28 1473 3519 895-2 070-18 669
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 324-28 1473 3519 89527 780
EBITDA 21 441-21 21010 18417 16138 801
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 441-21 21010 18417 16138 801
Efektívna daňová sadzba 0,0593-0,03410,66760,09700,0000
Finančná páka 1,181,321,401,521,72
Finančné účty 74 18718 79827 26013 0509 517
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8463-0,7578-0,7126-0,6599-0,5820
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84630,75780,71260,65990,5820
Hrubá marža 0,60710,62480,61010,61320,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 570-21 9879 72116 45835 839
Krátkodobé pohľadávky 103 225165 642189 814189 244148 261
Krátkodobé záväzky 51 118103 621157 032207 907287 529
Krytie dlhovej služby 0,00000,00003 3950,00006,77
Materiál 75 91967 97448 96739 27851 923
Nákladové úroky 0,00000,00003,000,00005 735
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003,000,00000,00003 195
Náklady na predaný tovar 219 644220 175208 110195 713136 314
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 4721 1981 8312 3195 697
Neobežný majetok 48 39252 01551 07054 06159 084
Obežný majetok 402 738444 158536 900579 122650 548
Obrat aktív 1,100,91620,73200,63910,4660
Obrat neobežného majetku 10,248,758,437,495,60
Obrat obežného majetku 1,231,020,80220,69940,5084
Odpisy 7 2466 1565 9846 5365 105
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 6233 0782 9923 2685 105
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 6233 0782 9923 2680,0000
Osobné náklady 224 707219 164194 271172 6060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 871,00781,00787,00739,002 962
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 99121 47517 21218 7340,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 780-22 9517 09715 47127 150
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81390,93350,87280,82460,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 111,68195,97121,5690,261,52
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,071,151,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,041,111,1738,09
Pohľadávky z obchodného styku 103 225165 642189 814189 244148 296
Pohotová likvidita II. stupeň 3,451,781,380,97550,5491
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,9044,47-29,51723,51-43,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00004 7370,00001,66
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18060,31860,40230,51540,7182
Pridaná hodnota 276 082234 776222 585209 312194 437
Rýchla likvidita I. stupeň 1,440,18070,17310,06280,0331
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,22-5,6516,5612,567,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,22-5,6516,5612,567,65
Služby 17 64422 83727 75714 24616 373
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 451 503496 545588 404633 708709 743
Spotreba materiálu… 157 182116 933112 471115 413106 113
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 495 726454 953430 857405 043330 751
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002,00162,0018,000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 5781 8762 7263 5877 959
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 492 148453 075427 969401 438322 792
Účtovný cash flow 55 389-8 46214 210-578,009 517
Úrokové krytie 0,00000,00001 1170,00004,84
Vlastné imanie 382 095376 263419 299418 186413 084
Všetky záväzky 69 015119 889168 691215 522296 659
Výsledok hospodárenia 14 195-27 3664 13810 62731 558
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 195-27 3664 13810 62731 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 534-29 1071 1138 93522 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -29 1071 1138 935-3 030-21 864
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 324-28 1473 3489 89522 846
Zásoby 225 326259 718319 826376 828492 770
Záväzky 69 015119 889168 691215 522296 659
Záväzky z obchodného styku 18 99121 47517 21218 7340,0000
Zisk pred zdanením 13 324-28 1473 3489 89522 846
Zmena EBIT -0,4734-8,400,3387-4,78-1,49
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -42 346-79 207-66 051-63 735-8 131
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -42 346-79 207-66 051-63 735-8 131
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002,00224,0016,002 138