PFS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 355 2757 773 0547 905 3497 677 2928 010 672
Aktivácia 1 653 285993 183962 479804 201793 765
Bežná likvidita III. stupeň 6,596,055,516,474,62
Časové rozlíšenie aktív 6 01314 50611 64914 2747 757
Časové rozlíšenie pasív 5 2005 2003 2000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,54950,07290,02750,45080,2760
Celkové tržby 11 878 11111 835 84911 198 47410 888 2780,0000
Celkový dlh 1 215 6371 353 6971 442 7271 310 1491 853 543
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -264 248-654 788-594 731-569 446-291 260
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 264 248654 788594 731569 446291 260
Čistý cash flow -390 54060 05725 285349 867291 260
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 583 948994 801197 349121 295386 639
Čistý zisk 457 526775 942160 60486 584342 762
Čistý zisk v minulom roku 775 942160 60486 58473 750-50 150
Cudzie zdroje -6 134 438-6 414 157-6 459 422-6 367 143-6 157 129
Daň z príjmov 126 422212 94936 74534 7110,0000
Daň z príjmov v minulom roku 212 94936 74534 71137 7100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 126 422212 94936 74534 7110,0000
Dlhodobé pohľadávky 24 03224 32227 95329 027240 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,8765,6365,9069,7983,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,1365,6165,1869,3178,61
Doba obratu aktív 264,65263,48278,99281,26326,35
Doba obratu pohľadávok 65,7366,4566,8970,8693,27
Doba obratu zásob 149 3181 403 9764 775 300584 401369 250
Doba splácania záväzkov 40 122479 6921 679 201179 19569,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,5727,9332,4728,4442,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 21 226213 9901 053 53299 6210,0000
EBIT v minulom roku 994 801197 349121 295111 461-48 962
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 583 948994 801197 349121 295386 639
EBITDA 1 398 6671 690 596956 602864 2371 023 838
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 398 6671 690 596956 602864 2371 023 838
Finančná páka 1,201,211,221,211,30
Finančné účty 264 248654 788594 731569 446291 260
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8340-0,8252-0,8171-0,8293-0,7686
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83400,82520,81710,82930,7686
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 583 7421 917 3041 089 5871 032 7951 021 273
Krátkodobé pohľadávky 1 802 7851 936 1961 867 2901 905 0692 049 339
Krátkodobé záväzky 710 662824 019920 110776 1841 055 347
Krytie dlhovej služby 0,0000286,060,00000,000023,33
Materiál 1 904 0521 649 7481 795 3821 515 4121 633 684
Nákladové úroky 0,00005 9100,00000,000043 877
Nákladové úroky v minulom roku 5 9100,00000,00001,00001 188
Náklady na predaný tovar 5 287 6965 550 0745 168 5415 047 9584 833 126
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 465627,00200,001 5812 495
Neobežný majetok 2 613 4282 731 4802 787 1232 628 1392 898 265
Obežný majetok 4 735 8345 027 0685 106 5775 034 8795 104 650
Obrat aktív 1,381,391,311,301,12
Obrat neobežného majetku 3,883,943,713,793,09
Obrat obežného majetku 2,142,142,031,981,76
Odpisy 815 290717 888760 332725 976356 226
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 407 645358 944380 166362 988356 226
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 407 645358 944380 166362 9880,0000
Osobné náklady 3 799 1023 776 5564 534 0944 350 9730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5732 9682 9472 9322 565
Ostatné záväzky z obchodného styku 310 217302 146503 723431 5090,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 272 8161 493 830920 936812 560698 988
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78230,72370,87630,88520,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 751,208 32225 8703 1090,7396
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,381,141,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,160,97720,968111,58
Pohľadávky z obchodného styku 1 698 8261 935 5161 846 8841 891 8251 929 589
Pohotová likvidita II. stupeň 2,903,142,683,212,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,71-106,80-255,46-18,20-21,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000010,160,00000,00006,64
Pridaná hodnota 4 856 5125 218 1055 173 9754 915 0564 126 232
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36910,78960,64410,73360,2760
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,86910,80071,511,521,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,86910,80071,511,521,81
Služby 659 412623 406494 766566 211509 386
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 355 2757 773 0547 905 3497 677 2928 010 672
Spotreba materiálu… 6 254 5015 862 3365 442 6475 306 1165 067 405
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 238 53210 883 01710 410 48210 048 7598 959 358
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 94 324114 83867 96685 7450,0000
Tržby z predaja tovaru 7 351886,00283,002 2173 565
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 136 85710 767 29310 342 2339 960 7978 955 793
Účtovný cash flow -390 54060 05725 285349 867291 260
Úrokové krytie 0,0000168,330,00000,00008,81
Vlastné imanie 6 134 4386 414 1576 459 4226 367 1436 157 129
Všetky záväzky 1 215 6371 353 6971 442 7271 310 1491 853 543
Výsledok hospodárenia 589 259999 242202 359133 408487 988
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 589 259999 242202 359133 408487 988
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 457 526775 942160 60486 584342 762
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 775 942160 60486 58473 750-50 150
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 583 948988 891197 349121 295435 116
Zásoby 2 644 7692 411 7622 616 6032 531 3372 524 051
Záväzky 1 215 6371 353 6971 442 7271 310 1491 853 543
Záväzky z obchodného styku 375 957367 593577 278431 5090,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 65 74065 44773 5550,00000,0000
Zisk pred zdanením 583 948988 891197 349121 295435 116
Zmena EBIT 0,58705,041,631,09-7,90
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -20 603-56 888-193 40721 749-47 605
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -20 603-56 888-193 40721 749-47 605
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 88 44288 30461 87790 598179 624
Účtovné závierky