NOVAS MACHINERY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 787 3971 292 3201 256 0101 270 8161 441 927
Aktivácia 57 2590,00000,00000,000010 233
Bežná likvidita III. stupeň 0,73611,381,171,130,7263
Časové rozlíšenie aktív 2 2941 4021 0631 2561 140
Časové rozlíšenie pasív 500,002 0003 5000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,010,86890,87700,79851,28
Celkové tržby 1 136 1191 147 0221 218 3441 185 5740,0000
Celkový dlh 899 289599 913585 232564 203808 416
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -351 772-54 700-10 788-200 403-74 086
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 351 77274 70031 096200 40374 086
Čistý cash flow 277 07243 604-169 30715 25274 086
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 229 65429 1717 24326 794-100 030
Čistý zisk 197 20223 129-39 33519 894-100 030
Čistý zisk v minulom roku 23 129-39 33519 89453 208-34 323
Cudzie zdroje -887 608-690 407-667 278-706 613-633 511
Daň z príjmov 29 7142 8802 8812 8830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 8832 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 7142 8802 8812 8830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,6871,2767,8126,9760,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,5865,4259,5124,1859,68
Doba obratu aktív 471,39478,01406,99396,261 389
Doba obratu pohľadávok 35,6871,2767,8126,9760,17
Doba obratu zásob 17 31713 7335 40077 03729 018
Doba splácania záväzkov 90 97514 3226 914129 9331 331
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 236,31210,94178,79167,83768,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12 1614 0641 69359 6210,0000
EBIT v minulom roku 29 1717 24326 79462 593-32 760
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 229 65429 1717 24326 794-100 030
EBITDA 500 364202 849177 376228 688-12 736
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 500 364202 849177 376228 688-12 736
Finančná páka 2,011,871,881,802,28
Finančné účty 351 77274 70031 096200 40374 086
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4966-0,5342-0,5313-0,5560-0,4394
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49660,53420,53130,55600,4394
Hrubá marža 0,66100,43480,40110,47120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 509 933203 662199 159230 081-16 528
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50130,44130,43930,42350,5529
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000020 00020 3080,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 135 276192 678209 26686 47962 453
Krátkodobé záväzky 896 038570 303551 773538 245797 222
Krytie dlhovej služby 154,5339,303,7656,930,0000
Materiál 101 428141 564185 110150 236167 719
Nákladové úroky 2 7383 16243 6974 0170,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 16243 6974 0176 5041 563
Náklady na predaný tovar 632 978488 122637 702611 926149 594
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 59514 53429 1301 5125 551
Neobežný majetok 1 127 497476 691583 609663 556862 938
Obežný majetok 657 606814 227671 338606 004577 849
Obrat aktív 0,77430,76360,89680,92110,2627
Obrat neobežného majetku 1,232,071,931,760,4390
Obrat obežného majetku 2,101,211,681,930,6556
Odpisy 272 908173 834176 546199 15473 428
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 136 45486 91788 27399 57773 428
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 136 45486 91788 27399 5770,0000
Osobné náklady 389 482364 269382 823407 7640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 045417,001 8412 9633 792
Ostatné záväzky z obchodného styku 119 778161 838135 119246 9770,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 470 110196 963137 211219 048-26 602
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51860,73050,78330,72990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 208,9134,3116,78369,481,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,931,371,281,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,130,92670,87370,92053,12
Pohľadávky z obchodného styku 127 324176 859183 66177 55861 945
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54580,45380,41940,53530,1727
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,20-15,833,94-46,33-8,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 101,2013,79-3,873,800,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50310,46420,46590,44400,5607
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,010,86890,87700,79851,28
Pridaná hodnota 751 015498 679488 713558 651229 232
Primárna platobná neschopnosť 0,94070,91510,73573,180,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,802,963,302,47-63,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,802,963,302,47-63,47
Služby 191 891434 737523 414365 37378 023
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 787 3971 292 3201 256 0101 270 8161 441 927
Spotreba materiálu… 161 205198 401162 266257 454135 129
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000020 00020 3080,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 389 300987 4161 144 8661 172 755589 832
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00006 6390,0000211 006
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 307615,0011 8122 1780,0000
Tržby z predaja tovaru 2 65719 67035 3652 5327 542
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 381 336967 1311 091 0501 168 045371 284
Účtovný cash flow 277 07243 604-169 30715 25274 086
Úročený dlh 0,000020 00020 3080,00000,0000
Úrokové krytie 83,889,230,16586,670,0000
Vlastné imanie 887 608690 407667 278706 613633 511
Všetky záväzky 899 289599 913585 232564 203808 416
Výnosy budúcich období krátkodobé 500,002 0003 5000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 232 76329 6308 34630 369-96 208
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 232 76329 6308 34630 369-96 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 197 20223 129-39 33519 894-100 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 129-39 33519 89453 208-34 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 226 91626 009-36 45422 777-100 028
Zásoby 170 558546 849430 976319 122441 310
Záväzky 899 289599 913585 232564 203808 416
Záväzky z obchodného styku 119 778161 838135 119246 9770,0000
Zisk pred zdanením 226 91626 009-36 45422 777-100 028
Zmena EBIT 7,874,030,27030,42813,05
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -333 546159 55077 10812 41358 876
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -333 546159 55077 10812 41358 876
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 2961 34310 044