MeT Šaľa, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 597 7693 438 7343 565 9943 904 1483 939 038
Bankové úvery 1 356 893742 911852 972963 0331 073 093
Bežná likvidita III. stupeň 0,90401,411,961,931,89
Bežné bankové úvery 601 055110 061110 061110 061110 061
Časové rozlíšenie aktív 43 19542 99123 36616 01136 421
Časové rozlíšenie pasív 287 343150 196203 681258 656191 012
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0256-1,850,06811,20-0,2659
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94320,50770,47120,49650,5292
Celkové tržby 2 785 0722 341 8632 347 3222 453 5372 505 541
Celkový dlh 2 092 2681 107 4401 076 8351 209 4211 296 983
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 354 031722 891287 923410 365710 254
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 86220 020565 049552 668362 839
Čistý cash flow -17 158-545 02912 381189 829-30 025
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 59 068-86 062-171 245-15 504-25 073
Čistý zisk 37 060-104 380-150 593-14 972-74 035
Čistý zisk v minulom roku -104 380-150 593-14 972-74 0351 902
Cudzie zdroje -2 218 158-2 181 098-2 285 478-2 436 071-2 451 043
Daň z príjmov 4 5681 348-35 703-17 47311 551
Daň z príjmov v minulom roku 1 348-35 703-17 47311 551180,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 5681 348-35 703-17 47311 551
Dlhodobé bankové úvery 755 838632 850742 911852 972963 032
Dlhodobý dlh 755 838632 850742 911852 972963 032
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 176,25111,9960,0168,3757,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 131,2089,9158,7968,3754,79
Doba obratu aktív 605,83540,46560,37594,63583,69
Doba obratu pohľadávok 176,25111,9960,0168,3757,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,1546,2128,5924,0516,73
EBIT v minulom roku -86 062-171 245-15 504-25 07364 572
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 59 068-86 062-171 245-15 504-25 073
EBITDA 650 029437 521780 3971 101 2311 095 172
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 650 029437 521780 3971 101 2311 095 172
Efektívna daňová sadzba 0,1097-0,01310,19160,5385-0,1849
Finančná páka 2,071,581,561,601,61
Finančné účty 2 86220 020565 049552 668362 839
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4824-0,6343-0,6409-0,6240-0,6222
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48240,63430,64090,62400,6222
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 646 980426 578778 3691 108 3261 072 622
Krátkodobé pohľadávky 1 337 611712 524381 900448 909384 833
Krátkodobé záväzky 669 017293 988181 934157 898112 918
Krytie dlhovej služby 6,854,186,919,515,87
Materiál 24 2043 663270,00110,00103,00
Nákladové úroky 17 44016 97015 05116 94137 411
Nákladové úroky v minulom roku 16 97015 05116 94137 41162 490
Náklady na predaný tovar 2 030 7411 778 4391 735 9131 595 2391 656 507
Neobežný majetok 3 189 8972 659 5362 595 4092 886 4503 131 692
Obežný majetok 1 364 677736 207947 2191 001 687770 925
Obrat aktív 0,60250,67540,65140,61380,6253
Obrat neobežného majetku 0,86840,87320,89490,83020,7865
Obrat obežného majetku 2,033,152,452,393,20
Odpisy 587 468521 270951 6721 116 9601 099 042
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 293 734260 635475 836558 480549 521
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 293 734260 635475 836558 480549 521
Osobné náklady 373 809373 318294 478297 858283 329
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 04910 9432 0282 07123 882
Ostatné záväzky z obchodného styku 582 191251 244114 57788 73572 693
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 624 528416 890801 0791 101 9881 025 007
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50560,68630,50180,37180,3512
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,981,461,992,692,85
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76910,60800,47090,56630,5835
Pohľadávky z obchodného styku 995 700572 079374 095448 909369 777
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88841,401,961,931,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 129,284,00-184,60-12,8381,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,9838-32,120,822611,21-0,8026
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94320,50770,47120,49650,5292
Pridaná hodnota 739 298543 923586 809801 223806 679
Primárna platobná neschopnosť 0,58470,43920,30630,19770,1966
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00180,03611,141,050,8764
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,222,531,381,101,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,222,531,381,101,18
Služby 685 599559 028529 455280 783329 762
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 597 7693 438 7343 565 9943 904 1483 939 038
Spotreba materiálu… 1 345 1421 219 4111 206 4581 314 4561 326 745
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 356 893742 911852 972963 0331 073 093
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 772 5392 322 3622 322 7222 415 4922 463 852
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000014 4470,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 5000,00000,00004 583666,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 770 0392 322 3622 322 7222 396 4622 463 186
Účtovný cash flow -17 158-545 02912 381189 829-30 025
Úročený dlh 1 356 893742 911852 972963 0331 073 093
Úrokové krytie 3,39-5,07-11,38-0,9152-0,6702
Vlastné imanie 2 218 1582 181 0982 285 4782 436 0712 451 043
Všetky záväzky 2 092 2681 107 4401 076 8351 209 4211 296 983
Výnosy budúcich období dlhodobé 67 30477 50287 70075 31198 854
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 19810 19810 19823 54350 447
Výsledok hospodárenia 65 061-83 749-171 275-11 146-3 204
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 65 061-83 749-171 275-11 146-3 204
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 060-104 380-150 593-14 972-74 035
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -104 380-150 593-14 972-74 0351 902
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 41 628-103 032-186 296-32 445-62 484
Zásoby 24 2043 663270,00110,00103,00
Záväzky 2 092 2681 107 4401 076 8351 209 4211 296 983
Záväzky z obchodného styku 582 191251 244114 57788 73572 693
Zisk pred zdanením 41 628-103 032-186 296-32 445-62 484
Zmena EBIT -0,68630,502611,050,6184-0,3883
Účtovné závierky