MeT Šaľa, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 438 7343 565 9943 904 1483 939 0384 994 915
Bankové úvery 742 911852 972963 0331 073 093425 896
Bežná likvidita III. stupeň 1,411,961,931,891,10
Bežné bankové úvery 110 061110 061110 061110 061425 896
Časové rozlíšenie aktív 42 99123 36616 01136 42136 995
Časové rozlíšenie pasív 150 196203 681258 656191 012384 739
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,850,06811,20-0,26594,27
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50770,47120,49650,52920,8271
Celkové tržby 2 341 8632 347 3222 453 5372 505 5410,0000
Celkový dlh 1 107 4401 076 8351 209 4211 296 9832 087 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 722 891287 923410 365710 254-178 752
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 020565 049552 668362 839604 648
Čistý cash flow -545 02912 381189 829-30 025604 648
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -86 062-171 245-15 504-25 07371 479
Čistý zisk -104 380-150 593-14 972-74 035-8 006
Čistý zisk v minulom roku -150 593-14 972-74 0351 902-122 905
Cudzie zdroje -2 181 098-2 285 478-2 436 071-2 451 043-2 523 176
Daň z príjmov 1 348-35 703-17 47311 5510,0000
Daň z príjmov v minulom roku -35 703-17 47311 551180,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 348-35 703-17 47311 5510,0000
Dlhodobé bankové úvery 632 850742 911852 972963 0320,0000
Dlhodobý dlh 632 850742 911852 972963 0320,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 111,9960,0168,3757,0357,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 89,9158,7968,3754,7957,63
Doba obratu aktív 540,46560,37594,63583,69703,89
Doba obratu pohľadávok 111,9960,0168,3757,0357,66
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000029,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,2128,5924,0516,7319,97
EBIT v minulom roku -171 245-15 504-25 07364 572-10 179
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -86 062-171 245-15 504-25 07371 479
EBITDA 437 521780 3971 101 2311 095 172579 975
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 437 521780 3971 101 2311 095 172579 975
Efektívna daňová sadzba -0,01310,19160,5385-0,18490,0000
Finančná páka 1,581,561,601,611,98
Finančné účty 20 020565 049552 668362 839604 648
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6343-0,6409-0,6240-0,6222-0,5051
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63430,64090,62400,62220,5051
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 426 578778 3691 108 3261 072 622577 149
Krátkodobé pohľadávky 712 524381 900448 909384 833409 130
Krátkodobé záväzky 293 988181 934157 898112 918141 730
Krytie dlhovej služby 4,186,919,515,871,44
Materiál 3 663270,00110,00103,0018,00
Nákladové úroky 16 97015 05116 94137 41179 485
Nákladové úroky v minulom roku 15 05116 94137 41162 490112 726
Náklady na predaný tovar 1 778 4391 735 9131 595 2391 656 5071 766 794
Neobežný majetok 2 659 5362 595 4092 886 4503 131 6923 944 124
Obežný majetok 736 207947 2191 001 687770 9251 013 796
Obrat aktív 0,67540,65140,61380,62530,5185
Obrat neobežného majetku 0,87320,89490,83020,78650,6567
Obrat obežného majetku 3,152,452,393,202,55
Odpisy 521 270951 6721 116 9601 099 042525 607
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 260 635475 836558 480549 521525 607
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 260 635475 836558 480549 5210,0000
Osobné náklady 373 318294 478297 858283 3290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 9432 0282 07123 8822 826
Ostatné záväzky z obchodného styku 251 244114 57788 73572 6930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 416 890801 0791 101 9881 025 007517 601
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68630,50180,37180,35120,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,461,992,692,850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,60800,47090,56630,58351,57
Pohľadávky z obchodného styku 572 079374 095448 909369 777408 935
Pohotová likvidita II. stupeň 1,401,961,931,891,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,00-184,60-12,8381,63-4,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -32,120,822611,21-0,80267,61
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50770,47120,49650,52920,8271
Pridaná hodnota 543 923586 809801 223806 679823 308
Rýchla likvidita I. stupeň 0,03611,141,050,87640,6349
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,531,381,101,183,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,531,381,101,183,60
Služby 559 028529 455280 783329 762318 979
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 438 7343 565 9943 904 1483 939 0384 994 915
Spotreba materiálu… 1 219 4111 206 4581 314 4561 326 7451 447 815
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 742 911852 972963 0331 073 093425 896
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 322 3622 322 7222 415 4922 463 8522 590 102
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000014 4470,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00004 583666,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 322 3622 322 7222 396 4622 463 1862 590 102
Účtovný cash flow -545 02912 381189 829-30 025604 648
Úročený dlh 742 911852 972963 0331 073 093425 896
Úrokové krytie -5,07-11,38-0,9152-0,67020,8993
Vlastné imanie 2 181 0982 285 4782 436 0712 451 0432 523 176
Všetky záväzky 1 107 4401 076 8351 209 4211 296 9832 087 000
Výnosy budúcich období dlhodobé 77 50287 70075 31198 854289 305
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 19810 19823 54350 44733 095
Výsledok hospodárenia -83 749-171 275-11 146-3 20454 368
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -83 749-171 275-11 146-3 20454 368
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -104 380-150 593-14 972-74 035-8 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -150 593-14 972-74 0351 902-122 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -103 032-186 296-32 445-62 484-20 498
Zásoby 3 663270,00110,00103,0018,00
Záväzky 1 107 4401 076 8351 209 4211 296 9832 087 000
Záväzky z obchodného styku 251 244114 57788 73572 6930,0000
Zisk pred zdanením -103 032-186 296-32 445-62 484-20 498
Zmena EBIT 0,502611,050,6184-0,3883-7,02
Účtovné závierky