LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 203 26315 60432 04022 70022 272
Bežná likvidita III. stupeň 1,401,773,273,073,04
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,04-2,04-1,09-0,9269-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21051,722,471,922,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,561,180,44100,48270,4909
Celkové tržby 73 63359 25660 58861 63966 500
Celkový dlh 185 6798 4599 8057 3907 333
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 214-14 541-24 223-14 191-15 606
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 21414 54124 22314 19115 606
Čistý cash flow 18 21414 54124 22314 19115 606
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 099-50,008 7373 5116 554
Čistý zisk 10 439-304,006 9252 5515 310
Čistý zisk v minulom roku -304,006 9252 5515 3101 021
Cudzie zdroje -17 584-7 145-22 235-15 310-14 939
Daň z príjmov 3 040254,001 812960,001 244
Daň z príjmov v minulom roku 254,001 812960,001 244960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 040254,001 812960,001 244
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 547,432,8547,0950,3939,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,342,8547,0950,3939,56
Doba obratu aktív 1 07896,12193,02134,42132,18
Doba obratu pohľadávok 547,432,8547,0950,3939,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 458,7252,1159,0743,7643,52
EBIT v minulom roku -50,008 7373 5116 5541 981
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 099-50,008 7373 5116 554
EBITDA 18 99455,008 8253 6071 691
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 99455,008 8253 6071 691
Efektívna daňová sadzba 0,2255-5,080,20740,27340,1898
Finančná páka 11,562,181,441,481,49
Finančné účty 18 21414 54124 22314 19115 606
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0865-0,4579-0,6940-0,6744-0,6708
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,08650,45790,69400,67440,6708
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 894-50,008 7373 51111 555
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42560,54210,30600,32560,3292
Krátkodobé pohľadávky 103 244463,007 8178 5096 666
Krátkodobé záväzky 86 5148 4599 8057 3907 333
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 915,002 7961 434858,00901,00
Krytie dlhovej služby 30,640,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 620,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 37 85039 25833 88539 26340 598
Neobežný majetok 81 805600,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 121 45815 00432 04022 70022 272
Obrat aktív 0,33873,801,892,722,76
Obrat neobežného majetku 0,841598,760,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,56683,951,892,722,76
Odpisy 4 7950,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7950,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 16 60419 93417 86118 70318 640
Ostatné náklady na finančnú činnosť 100,00105,0088,0096,00136,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 234-304,006 9252 5515 310
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5937-0,04250,31140,16660,3554
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08960,93190,75600,62520,7007
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53580,99680,66890,83590,8918
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,871,001,501,201,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,001,501,201,12
Pohľadávky z obchodného styku 6 854463,007 8178 5096 666
Pohotová likvidita II. stupeň 1,401,773,273,073,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9654-0,4914-0,9179-1,08-0,9573
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 29,380,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91350,54210,30600,32560,3292
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,561,180,44100,48270,4909
Pridaná hodnota 30 98819 99826 70322 37620 902
Primárna platobná neschopnosť 0,13356,040,18340,10080,1352
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5937-0,04250,31140,16660,3554
Rýchla likvidita I. stupeň 0,21051,722,471,922,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,78153,801,112,054,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,78153,801,112,054,34
Služby 36 18038 64532 41236 48738 547
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 203 26315 60432 04022 70022 272
Spotreba materiálu… 1 670613,001 4732 7762 051
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 68 83859 25660 58861 63966 500
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00005 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 68 83859 25660 58861 63961 500
Účtovný cash flow 18 21414 54124 22314 19115 606
Úrokové krytie 22,740,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 17 5847 14522 23515 31014 939
Všetky záväzky 185 6798 4599 8057 3907 333
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,59370,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 14 19955,008 8253 6076 691
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 19955,008 8253 6076 691
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 439-304,006 9252 5515 310
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -304,006 9252 5515 3101 021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 479-50,008 7373 5116 554
Záväzky 185 6798 4599 8057 3907 333
Záväzky z obchodného styku 915,002 7961 434858,00901,00
Zisk pred zdanením 13 479-50,008 7373 5116 554
Zmena EBIT -281,98-0,00572,490,53573,31