LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 60432 04022 70022 27215 418
Bežná likvidita III. stupeň 1,773,273,073,042,26
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000307,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,04-1,09-0,9269-1,04-1,76
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,722,471,922,132,22
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,180,44100,48270,49090,7911
Celkové tržby 59 25660 58861 63966 5000,0000
Celkový dlh 8 4599 8057 3907 3336 810
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 541-24 223-14 191-15 606-15 111
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 54124 22314 19115 60615 111
Čistý cash flow 14 54124 22314 19115 60615 111
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -50,008 7373 5116 554-305,00
Čistý zisk -304,006 9252 5515 310-305,00
Čistý zisk v minulom roku 6 9252 5515 3101 021-1 851
Cudzie zdroje -7 145-22 235-15 310-14 939-8 608
Daň z príjmov 254,001 812960,001 2440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 812960,001 244960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 254,001 812960,001 2440,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,8547,0950,3939,560,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,8547,0950,3939,560,0000
Doba obratu aktív 96,12193,02134,42132,1887,82
Doba obratu pohľadávok 2,8547,0950,3939,560,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000066,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,1159,0743,7643,5238,79
EBIT v minulom roku 8 7373 5116 5541 981-1 851
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -50,008 7373 5116 554-305,00
EBITDA 55,008 8253 6071 6915 863
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 55,008 8253 6071 6915 863
Efektívna daňová sadzba -5,080,20740,27340,18980,0000
Finančná páka 2,181,441,481,491,79
Finančné účty 14 54124 22314 19115 60615 111
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4579-0,6940-0,6744-0,6708-0,5583
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45790,69400,67440,67080,5583
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -50,008 7373 51111 5555 014
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54210,30600,32560,32920,4417
Krátkodobé pohľadávky 463,007 8178 5096 6660,0000
Krátkodobé záväzky 8 4599 8057 3907 3336 810
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 7961 434858,00901,000,0000
Náklady na predaný tovar 39 25833 88539 26340 59837 295
Neobežný majetok 600,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 15 00432 04022 70022 27215 111
Obrat aktív 3,801,892,722,764,16
Obrat neobežného majetku 98,760,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,951,892,722,764,24
Odpisy 0,00000,00000,00000,00005 136
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00005 136
Osobné náklady 19 93417 86118 70318 6400,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 105,0088,0096,00136,00849,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -304,006 9252 5515 3104 831
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93190,75600,62520,70070,9801
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99680,66890,83590,89180,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7183
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,001,501,201,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,001,501,201,125,22
Pohľadávky z obchodného styku 463,007 8178 5096 6660,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,773,273,073,042,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4914-0,9179-1,08-0,9573-0,5697
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54210,30600,32560,32920,4417
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,180,44100,48270,49090,7911
Pridaná hodnota 19 99826 70322 37620 90226 788
Primárna platobná neschopnosť 6,040,18340,10080,13520,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,722,471,922,132,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 153,801,112,054,341,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 153,801,112,054,341,16
Služby 38 64532 41236 48738 54733 404
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 60432 04022 70022 27215 418
Spotreba materiálu… 613,001 4732 7762 0513 891
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 59 25660 58861 63966 50064 083
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00005 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 59 25660 58861 63961 50064 083
Účtovný cash flow 14 54124 22314 19115 60615 111
Vlastné imanie 7 14522 23515 31014 9398 608
Všetky záväzky 8 4599 8057 3907 3336 810
Výsledok hospodárenia 55,008 8253 6076 691727,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 55,008 8253 6076 691727,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -304,006 9252 5515 310-305,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 9252 5515 3101 021-1 851
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -50,008 7373 5116 554-122,00
Záväzky 8 4599 8057 3907 3336 810
Záväzky z obchodného styku 2 7961 434858,00901,000,0000
Zisk pred zdanením -50,008 7373 5116 554-122,00
Zmena EBIT -0,00572,490,53573,310,1648