ENERGOBLOK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 653 962577 142519 333573 744515 454
Bežná likvidita III. stupeň 6,235,514,305,573,70
Časové rozlíšenie aktív 1 4822 8621 8781 8722 201
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00002,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,83680,3120-0,4279-0,03100,9784
Celkové tržby 1 518 4681 348 4551 257 8531 434 8980,0000
Celkový dlh 113 108104 750106 22790 025108 051
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -251 187-180 443-155 946-190 936-83 595
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 251 187180 443155 946190 93683 595
Čistý cash flow 70 74424 497-34 990-2 05483 595
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 86 93171 92810 15625 37147 029
Čistý zisk 68 46259 28617 40019 48147 029
Čistý zisk v minulom roku 59 28617 40019 48156 83736 646
Cudzie zdroje -540 854-472 392-413 106-483 719-407 401
Daň z príjmov 18 46912 642-7 2445 8900,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 642-7 2445 89017 1330,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 46912 642-7 2445 8900,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 6426 0858 8880,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,0765,8554,5843,2153,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,0765,8552,6140,2753,74
Doba obratu aktív 157,20156,22150,70146,33123,84
Doba obratu pohľadávok 64,9567,5057,1643,2153,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000027,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,3221,2523,7316,8920,53
EBIT v minulom roku 71 92810 15625 37173 97036 646
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 86 93171 92810 15625 37147 029
EBITDA 125 934112 690-6 37264 45594 667
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 125 934112 690-6 37264 45594 667
Efektívna daňová sadzba 0,21250,1758-0,71330,23220,0000
Finančná páka 1,211,221,261,191,27
Finančné účty 251 187180 443155 946190 93683 595
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8270-0,8185-0,7955-0,8431-0,7904
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82700,81850,79550,84310,7904
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 125 131111 98554 53471 45794 023
Krátkodobé pohľadávky 266 552243 272188 089169 435224 117
Krátkodobé záväzky 84 54678 50781 76866 20785 444
Materiál 7 4445 8255 8336 3826 626
Náklady na predaný tovar 1 127 453970 278996 0181 092 8231 126 025
Neobežný majetok 123 655138 655158 699178 609198 915
Obežný majetok 528 825435 625358 756393 263314 338
Obrat aktív 2,322,342,422,492,95
Obrat neobežného majetku 12,289,737,938,017,64
Obrat obežného majetku 2,873,103,513,644,83
Odpisy 38 20040 08644 40642 40431 999
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 10020 04322 20321 20231 999
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 10020 04322 20321 2020,0000
Osobné náklady 278 853279 629285 327289 9090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 803,00705,00597,00544,00644,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000061 5030,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 44 39735 21945 15028 7640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 106 66299 37261 80661 88579 028
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71320,73941,090,85700,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,401,350,91771,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,231,180,79411,0212,29
Pohľadávky z obchodného styku 266 552243 272181 305157 884223 668
Pohotová likvidita II. stupeň 6,145,434,235,473,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,65-19,2811,81235,50-4,87
Pridaná hodnota 391 015378 177261 835338 302393 227
Rýchla likvidita I. stupeň 2,972,301,912,880,9783
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89820,9295-16,671,401,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89820,9295-16,671,401,14
Služby 96 11195 479117 84088 99583 668
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 653 962577 142519 333573 744515 454
Spotreba materiálu… 1 031 342874 799878 1781 003 8281 042 357
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 518 4681 348 4551 257 8531 434 8981 519 252
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00003 7730,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 518 4681 348 4551 257 8531 431 1251 519 252
Účtovný cash flow 70 74424 497-34 990-2 05483 595
Vlastné imanie 540 854472 392413 106483 719407 401
Všetky záväzky 113 108104 750106 22790 025108 051
Výsledok hospodárenia 87 73472 604-50 77825 82462 661
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 87 73472 604-50 77825 82462 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 68 46259 28617 40019 48147 029
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 59 28617 40019 48156 83736 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 86 93171 92810 15625 37162 117
Zásoby 7 4445 8255 8336 3826 626
Záväzky 113 108104 750106 22790 025108 051
Záväzky z obchodného styku 47 64838 35748 21734 6120,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 2513 1383 0675 8480,0000
Zisk pred zdanením 86 93171 92810 15625 37162 117
Zmena EBIT 1,217,080,40030,34301,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00007,00
Účtovné závierky