HIGA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 378 8061 524 8091 044 8641 017 770845 286
Aktivácia 2 5422 5422 4512 4511 059
Bežná likvidita III. stupeň 1,103,562,421,361,74
Časové rozlíšenie aktív 5 7906 3426 9045 7194 060
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,16240,8988-0,7880-0,34820,6039
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,940,29750,34221,380,4926
Celkové tržby 1 963 1901 643 1721 417 9921 290 7260,0000
Celkový dlh 909 655349 595266 383589 963278 977
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -363 386-505 913-216 252-404 324-158 186
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 363 386505 913216 252404 324158 186
Čistý cash flow -142 527289 661-188 072-196 150158 186
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 400 041510 844451 122351 411196 802
Čistý zisk 314 841402 407350 673273 497196 802
Čistý zisk v minulom roku 402 407350 673273 497118 639166 012
Cudzie zdroje -469 151-1 175 214-778 481-427 807-566 309
Daň z príjmov 85 200108 437100 44977 9140,0000
Daň z príjmov v minulom roku 108 437100 44977 91433 4760,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 85 200108 437100 44977 9140,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 85,62112,5061,8769,5058,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,48112,5051,3269,5058,04
Doba obratu aktív 263,40340,00275,57298,57265,33
Doba obratu pohľadávok 85,62112,5061,8769,5058,20
Doba obratu zásob 196,76245,451 9445 4515 954
Doba splácania záväzkov 1 159608,143 86626 221175,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 167,6671,8662,95165,2782,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 565,60519,202 96322 6660,0000
EBIT v minulom roku 510 844451 122351 411152 115166 012
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 400 041510 844451 122351 411196 802
EBITDA 633 955761 194707 507496 713355 353
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 633 955761 194707 507496 713355 353
Finančná páka 2,941,301,342,381,49
Finančné účty 363 386505 913216 252404 324158 186
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3403-0,7707-0,7451-0,4203-0,6700
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34030,77070,74510,42030,6700
Hrubá marža 0,49940,62930,63930,55280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 721 969764 459766 158581 615350 883
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63650,21140,22840,55350,3099
Krátkodobé pohľadávky 448 197504 537234 579236 910185 421
Krátkodobé záväzky 877 637322 286238 675563 367261 960
Materiál 143 009129 440118 812116 567104 935
Náklady na predaný tovar 930 188602 924477 441530 761543 123
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 276 431193 43322 5327 8426 650
Neobežný majetok 412 417377 939467 103253 705389 145
Obežný majetok 960 5991 140 528570 857758 346452 081
Obrat aktív 1,391,071,321,221,38
Obrat neobežného majetku 4,634,332,964,902,99
Obrat obežného majetku 1,991,442,421,642,57
Obrat zásob 1,861,490,18770,06700,0613
Odpisy 277 096251 458284 926187 30494 296
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 138 548125 729142 46393 65294 296
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 138 548125 729142 46393 6520,0000
Osobné náklady 485 424395 731338 717306 8330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9121 5531 6912 3404 470
Ostatné záväzky z obchodného styku 428 357275 154182 934486 9670,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 591 937653 865635 599460 801291 098
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,67110,34240,45050,63930,3475
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,79820,42480,55960,77330,3374
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,555,3540,2390,981,14
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,022,612,682,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,291,601,451,446,57
Pohľadávky z obchodného styku 400 323504 537194 579236 910184 907
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93133,151,921,151,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,29-4,064,142,18-3,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65970,22930,25490,57970,3300
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,940,29750,34221,380,4926
Pridaná hodnota 980 4431 033 996906 500713 460619 671
Primárna platobná neschopnosť 1,070,54540,94022,060,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,67110,34240,45050,63930,3475
Rýchla likvidita I. stupeň 0,41411,570,90610,71770,6039
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,430,45930,37651,190,7851
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,430,45930,37651,190,7851
Služby 394 634191 171184 807179 40498 513
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 378 8061 524 8091 044 8641 017 770845 286
Spotreba materiálu… 261 665220 862272 553345 966439 019
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 955 5941 639 3291 414 1121 287 8421 162 794
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 44 9632 40930 17143 6210,0000
Tržby z predaja tovaru 435 787274 57439 0148 9948 773
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 474 8441 362 3461 344 9271 235 2271 154 021
Účtovný cash flow -142 527289 661-188 072-196 150158 186
Vlastné imanie 469 1511 175 214778 481427 807566 309
Všetky záväzky 909 655349 595266 383589 963278 977
Výsledok hospodárenia 401 822512 145452 752353 030261 057
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 401 822512 145452 752353 030261 057
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 314 841402 407350 673273 497196 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 402 407350 673273 497118 639166 012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 400 041510 844451 122351 411256 555
Zásoby 149 016130 078120 026117 112108 474
Záväzky 909 655349 595266 383589 963278 977
Záväzky z obchodného styku 428 357275 154182 934486 9670,0000
Zisk pred zdanením 400 041510 844451 122351 411256 555
Zmena EBIT 0,78311,131,282,311,19