MÁNYA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 085 7166 023 1903 914 9683 684 1494 123 032
Aktivácia 171 52930 90524 72689 544123 001
Bankové úvery 1 756 7862 544 394867 271998 780716 502
Bežná likvidita III. stupeň 0,50290,76660,74520,70920,7153
Bežné bankové úvery 999 247747 683586 420630 000716 502
Časové rozlíšenie aktív 7 1488 90127 92810 62610 391
Časové rozlíšenie pasív 798 4511 70014 47511 74815 734
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,403,242,101,822,05
Celkové tržby 8 269 3316 760 8156 178 3956 745 8960,0000
Celkový dlh 4 085 9184 602 8002 640 3092 369 4832 759 634
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 669 9342 481 070853 026984 432695 039
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 86 85263 32414 24514 34821 463
Čistý cash flow 23 52849 079-103,00-5 14421 463
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 101 49656 93141 048143 15669 043
Čistý zisk 14 893-1 8505 16799 79221 535
Čistý zisk v minulom roku -1 8505 16799 7922 62847 535
Cudzie zdroje -1 201 347-1 418 690-1 260 184-1 302 918-1 347 664
Daň z príjmov 4 3863 1773 9887 3990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 1773 9887 3996 1870,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 3863 1773 9887 3990,0000
Dlhodobé bankové úvery 757 5391 796 711280 851368 7800,0000
Dlhodobý dlh 757 5391 796 711280 851368 7800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,0132,2226,2624,4725,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,7631,8425,7023,7523,74
Doba obratu aktív 285,91326,54232,23215,95229,08
Doba obratu pohľadávok 24,0132,2226,2624,4725,63
Doba obratu zásob 195,33246,83262,28177,06170,21
Doba splácania záväzkov 299,85346,36363,48245,7775,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 94,6492,5692,8265,8665,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 281,66326,53345,69221,160,0000
EBIT v minulom roku 56 93141 048143 15654 108118 292
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 101 49656 93141 048143 15669 043
EBITDA 694 866473 579611 243491 185393 922
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 694 866473 579611 243491 185393 922
Efektívna daňová sadzba 0,22752,390,43560,06900,0000
Finančná páka 5,074,253,112,833,06
Finančné účty 86 85263 32414 24514 34821 463
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 032 994453 124595 5081 051 984380 461
Krátkodobé pohľadávky 511 024594 295442 679417 500461 197
Krátkodobé záväzky 2 014 5831 707 2781 564 8441 123 6621 177 511
Krytie dlhovej služby 0,79088,5219,1713,668,29
Materiál 501 176676 974700 150503 930352 785
Nákladové úroky 82 21755 60431 89335 96547 508
Nákladové úroky v minulom roku 55 60431 89335 96545 29370 757
Náklady na predaný tovar 6 590 3265 807 3665 272 5545 245 3405 452 458
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 452 2661 799 1651 571 3901 668 7811 872 261
Neobežný majetok 4 168 3934 139 9902 300 9562 432 1502 756 916
Obežný majetok 1 910 1751 874 2991 586 0841 241 3731 355 725
Obrat aktív 1,281,121,571,691,59
Obrat neobežného majetku 1,861,632,672,562,38
Obrat obežného majetku 4,073,593,885,024,85
Obrat zásob 1,871,481,392,062,14
Odpisy 603 084424 156547 344346 318300 921
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 301 542212 078273 672173 159300 921
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 301 542212 078273 672173 1590,0000
Osobné náklady 758 672551 726475 788561 6930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 87223 58115 73511 60113 461
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 892 3731 609 5331 488 2751 011 1240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 617 977422 306552 511446 110322 456
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64350,59630,54020,57220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,48080,51430,56050,58820,1963
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,551,681,851,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86580,94820,86081,083,71
Pohľadávky z obchodného styku 505 646587 242433 225405 114427 266
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -51,06-28,9112 235253,29-62,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,28620,8827-0,0032-0,14300,4518
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67140,76420,67440,64320,6693
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,403,242,101,822,05
Pridaná hodnota 1 178 975925 287880 752981 6221 116 773
Primárna platobná neschopnosť 3,742,743,442,500,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,889,724,324,827,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,889,724,324,827,01
Služby 355 320468 918472 463584 422487 241
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 085 7166 023 1903 914 9683 684 1494 123 032
Spotreba materiálu… 3 969 2283 549 4993 159 7943 151 0583 330 357
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 756 7862 544 394867 271998 780716 502
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 949 3016 734 2166 153 3066 513 1626 569 231
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 180 0001 5630,0000286 2000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 210 4962 378 8932 088 3822 154 0582 385 533
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 558 8054 353 7604 064 9244 072 9044 183 698
Účtovný cash flow 23 52849 079-103,00-5 14421 463
Úročený dlh 1 756 7862 544 394867 271998 780716 502
Úrokové krytie 1,231,021,293,981,45
Vlastné imanie 1 201 3471 418 6901 260 1841 302 9181 347 664
Všetky záväzky 4 085 9184 602 8002 640 3092 369 4832 759 634
Výnosy budúcich období dlhodobé 796 4700,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 100 52350 36163 899172 08093 001
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 100 52350 36163 899172 08093 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 893-1 8505 16799 79221 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 8505 16799 7922 62847 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 2791 3279 155107 19131 035
Zásoby 1 312 2991 216 6801 129 160809 525873 065
Záväzky 4 085 9184 602 8002 640 3092 369 4832 759 634
Záväzky z obchodného styku 1 892 3731 609 5331 488 2751 011 1240,0000
Zisk pred zdanením 19 2791 3279 155107 19131 035
Zmena EBIT 1,781,390,28672,650,5837
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 14 959-20 689-93 63369 377114 400
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 14 959-20 689-93 63369 377114 400
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 171 259625,000,0000258 9870,0000