AWECO Appliances Slovakia k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 166 287968 5791 142 4302 065 4745 007 322
Bežná likvidita III. stupeň 0,92731,278,881,240,2349
Časové rozlíšenie aktív 9 50211 12612 57014 28019 776
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 787 140
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6099-0,4698-1,080,03550,1139
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,04940,04980,05210,8167-3,20
Celkové tržby 349 170349 663338 3272 939 6780,0000
Celkový dlh 54 94945 97856 536928 5624 682 254
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 179-7 160-26 856-82 503-425 302
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,5405-0,4670-0,15080,43400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 1797 16026 85682 503425 302
Čistý cash flow 32 019-19 696-55 64732 714425 302
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 201 197-162 334-50 0581 407 433657 108
Čistý zisk 188 737-163 294-51 0181 275 922656 965
Čistý zisk v minulom roku -163 294-51 0181 275 922344 182-152 273
Cudzie zdroje -1 111 338-922 601-1 085 894-1 136 9121 462 072
Daň z príjmov 12 460960,00960,00131 5110,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00131 5112 8880,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 460960,00960,00131 5110,0000
Dlhodobé pohľadávky 908 590468 5900,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000036,41451,05696,18221,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000036,41125,0977,22221,51
Doba obratu aktív 1 2191 0111 2321 3751 302
Doba obratu pohľadávok 949,78525,55451,05696,18221,51
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00003 533
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,8843,7655,60613,54971,25
EBIT v minulom roku -162 334-50 0581 407 433347 074-151 938
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 201 197-162 334-50 0581 407 433657 108
EBITDA 677 550314 547427 3212 105 699971 238
EBITDA marža 1,940,89961,260,71630,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 677 550314 547427 3212 105 699971 238
Finančná páka 1,051,051,051,82-3,42
Finančné účty 39 1797 16026 85682 503425 302
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9529-0,9525-0,9505-0,55040,2920
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95290,95250,95050,5504-0,2920
Hrubá marža 0,62700,58160,59200,11790,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 676 815313 848426 1934 009 498970 536
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04500,04330,04510,44620,7459
Krátkodobé pohľadávky 0,000034 878418 0891 045 685851 825
Krátkodobé záväzky 52 49941 92251 536921 5623 734 988
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00000,5434
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000143,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00004,00335,00
Náklady na predaný tovar 130 250146 295138 053201 621385 881
Neobežný majetok 209 016446 825684 915923 0063 710 419
Obežný majetok 947 769510 628444 9451 128 1881 277 127
Obrat neobežného majetku 1,670,78260,49400,59400,3783
Obrat obežného majetku 0,36840,68480,76040,48601,10
Odpisy 475 618476 182476 320893 038313 462
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 237 809238 091238 160446 519313 462
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 237 809238 091238 160446 5190,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000-81,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 735,00699,001 1281 001702,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 26 92927 93641 516785 5010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 664 355312 888425 3022 168 960970 427
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1698-0,1770-0,04701,12-0,4493
Podiel EBIT k aktívam 0,1725-0,1676-0,04380,68140,1312
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1725-0,1676-0,04380,68140,2041
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1806-0,1752-0,04591,23-1,28
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,64
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-4 2790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,46030,42710,42050,38823,25
Pohľadávky z obchodného styku 0,000034 878115 948115 987851 825
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92731,278,881,240,2349
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -34,7146,8419,51-34,753,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00002 974
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,04710,04750,04950,44960,9351
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,04940,04980,05210,8167-3,20
Pridaná hodnota 218 920203 368200 274346 6241 017 750
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,80100,35816,770,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1618-0,1686-0,04470,61770,1312
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1698-0,1770-0,04701,12-0,4493
Rýchla likvidita I. stupeň 0,74630,17080,52110,08950,0770
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,08110,14620,13230,44104,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,08110,14620,13230,44104,82
Služby 129 563146 265138 053179 663277 060
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 166 287968 5791 142 4302 065 4745 007 322
Spotreba materiálu… 687,0030,000,000021 958108 821
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 349 170349 663338 3271 500 6451 403 631
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000952 4000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 349 170349 663338 327548 2451 403 631
Účtovný cash flow 32 019-19 696-55 64732 714425 302
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00004 595
Vlastné imanie 1 111 338922 6011 085 8941 136 912-1 462 072
Všetky záväzky 54 94945 97856 536928 5624 682 254
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00001 429 660
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000357 480
Výsledok hospodárenia 201 932-161 635-48 9301 408 434657 776
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 201 932-161 635-48 9301 408 434657 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 188 737-163 294-51 0181 275 922656 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -163 294-51 0181 275 922344 182-152 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 201 197-162 334-50 0581 407 433656 973
Záväzky 54 94945 97856 536928 5624 682 254
Záväzky z obchodného styku 26 92927 93641 516785 5010,0000
Zisk pred zdanením 201 197-162 334-50 0581 407 433656 973
Zmena EBIT -1,243,24-0,03564,06-4,32
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000-69,00756 6270,0000