SEMAT, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 472 65815 821 08510 618 69713 555 71414 499 825
Aktivácia 28 4750,0000287 952488 689500 475
Bankové úvery 1 596 0771 603 067260 498417 895551 308
Bežná likvidita III. stupeň 0,80380,83422,642,292,29
Bežné bankové úvery 1 596 077756 990260 498417 895551 308
Časové rozlíšenie aktív 5 68618 69818 34011 61715 081
Časové rozlíšenie pasív 326 981419 005662 174780 131871 701
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49810,79330,14150,15970,1625
Celkové tržby 6 093 2226 948 4788 610 4138 273 4990,0000
Celkový dlh 4 038 4326 813 5641 234 2801 758 9681 905 357
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 532 8981 121 65333 386412 908543 738
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 179481 414227 1124 9877 570
Čistý cash flow -418 235254 302222 125-5 6797 570
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -448 432-120 228-1 738 559-365 633-131 940
Čistý zisk -464 865-133 727-1 412 630-243 373-156 762
Čistý zisk v minulom roku -133 727-1 412 630-243 373-462 779-1 074 720
Cudzie zdroje -8 107 245-8 588 516-8 722 243-11 016 615-11 722 767
Daň z príjmov -82 957-38 465-337 395-140 7620,0000
Daň z príjmov v minulom roku -38 465-337 395-140 7625 7470,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -82 957-38 465-337 395-140 7620,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000846 0770,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000059 62072 942
Dlhodobý dlh 0,0000846 0770,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 169,26299,90161,3950,9066,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 127,59299,89161,3550,6266,32
Doba obratu aktív 1 0731 359552,23737,93839,97
Doba obratu pohľadávok 169,26299,90161,3954,1570,58
Doba obratu zásob 403,53286,60288,091 7740,0000
Doba splácania záväzkov 706,441 513282,22295,5626,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 181,60401,0829,4126,3018,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 31,41844,85139,66111,110,0000
EBIT v minulom roku -120 228-1 738 559-365 633-434 942-1 048 366
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -448 432-120 228-1 738 559-365 633-131 940
EBITDA 1 471 750843 740110 8261 267 2381 305 401
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 471 750843 740110 8261 267 2381 305 401
Finančná páka 1,541,841,221,231,24
Finančné účty 63 179481 414227 1124 9877 570
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6500-0,5429-0,8214-0,8127-0,8085
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65000,54290,82140,81270,8085
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 285 2234 586 3764 441 2041 546 7991 292 205
Krátkodobé pohľadávky 1 967 9763 490 9003 103 252935 0441 145 359
Krátkodobé záväzky 2 111 5314 668 662565 572483 039320 853
Krytie dlhovej služby 3,451,790,16471,591,49
Materiál 29 07140 15995 986278 582421 631
Nákladové úroky 99 39051 96411 46618 50224 822
Nákladové úroky v minulom roku 51 96411 46618 50222 09026 354
Náklady na predaný tovar 3 225 3983 683 7456 166 6034 469 7123 934 895
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 090 9831 126 314731 466596 5160,0000
Neobežný majetok 9 229 67610 945 6936 692 6599 645 21310 425 168
Obežný majetok 3 237 2964 856 6943 907 6983 898 8844 059 576
Obrat aktív 0,34030,26850,66100,49460,4345
Obrat neobežného majetku 0,45980,38821,050,69520,6044
Obrat obežného majetku 1,310,87481,801,721,55
Obrat zásob 0,90451,271,270,20580,0000
Odpisy 1 724 93480 9062 376 4551 539 638817 185
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 862 467-462 0841 694 407769 819817 185
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 862 467542 990682 048769 8190,0000
Osobné náklady 802 032841 7402 227 1302 567 8570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5016 3163 6761 72113 196
Ostatné záväzky z obchodného styku 90 676172 974279 880177 0810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 260 069-52 821963 8251 296 265660 423
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78741,492,611,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,93360,50161,163,750,5281
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,270,67110,38250,87050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,40310,61230,18510,54422,90
Pohľadávky z obchodného styku 1 483 5613 490 7843 102 521929 8071 144 901
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50480,68282,250,56610,6698
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,38-33,77-39,271 940-1 549
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,214,8919,37-0,30690,3050
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49810,79330,14150,15970,1625
Pridaná hodnota 1 018 530564 929851 9292 235 2842 365 850
Primárna platobná neschopnosť 0,06330,74680,09020,19530,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,748,0811,141,391,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,748,0811,141,391,46
Služby 1 012 0481 053 9951 620 7531 310 2941 303 752
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 472 65815 821 08510 618 69713 555 71414 499 825
Spotreba materiálu… 1 461 4791 520 8512 236 9492 933 4013 175 829
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 596 0771 603 067260 498417 895551 308
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 152 4156 123 1509 185 5596 845 6376 300 745
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 908 4871 874 4762 167 027140 6410,0000
Tržby z predaja tovaru 1 087 1721 131 148764 945662 0750,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 156 7563 117 5266 253 5876 042 9216 300 745
Účtovný cash flow -418 235254 302222 125-5 6797 570
Úročený dlh 1 596 0771 603 067260 498417 895551 308
Úrokové krytie -4,51-2,31-151,63-19,76-5,32
Vlastné imanie 8 107 2458 588 5168 722 24311 016 61511 722 767
Všetky záväzky 4 038 4326 813 5641 234 2801 758 9681 905 357
Výnosy budúcich období dlhodobé 306 011395 086356 134728 545789 428
Výnosy budúcich období krátkodobé 20 97023 907305 38051 16062 136
Výsledok hospodárenia -449 253-111 940-1 774 008-363 914-120 374
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -449 253-111 940-1 774 008-363 914-120 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -464 865-133 727-1 412 630-243 373-156 762
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -133 727-1 412 630-243 373-462 779-1 074 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -547 822-172 192-1 750 025-384 135-158 946
Zásoby 1 206 141884 380577 3342 899 2332 833 705
Záväzky 4 038 4326 813 5641 234 2801 758 9681 905 357
Záväzky z obchodného styku 93 8782 607 028279 880181 5920,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 2022 434 0540,00004 5110,0000
Zisk pred zdanením -547 822-172 192-1 750 025-384 135-158 946
Zmena EBIT 3,730,06924,750,84060,1259
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 310 63717 415-1 865 387-118 19044 211
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 310 63717 415-1 865 387-118 19044 211
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 104 5562 749 2501 675 406232 155608 590
Účtovné závierky