KAMEŇOLOMY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 7 617 9936 984 4286 957 1175 025 3270,0000
Bankové úvery 411,00526,00864,001 2920,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,9811,415,444,920,0000
Bežné bankové úvery 411,00526,00864,001 2920,0000
Časové rozlíšenie aktív 374 643353 738308 956112 1050,0000
Časové rozlíšenie pasív 4 3073 7413 0622 5660,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0101-6,001,291,330,0000
Celkové tržby 4 835 2875 109 9517 393 3250,00000,0000
Celkový dlh 865 740629 7911 174 738813 4120,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 319-5 976-2 691 425-955 9720,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 7306 5022 692 289957 2640,0000
Čistý cash flow 7 228-2 685 7871 261 493957 2640,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 525 392780 3251 692 11380 3620,0000
Čistý zisk 422 050596 5781 314 55880 3620,0000
Čistý zisk v minulom roku 596 5781 314 558314 943-299 5190,0000
Cudzie zdroje -6 747 946-6 350 896-5 779 317-4 209 3490,0000
Daň z príjmov 103 342183 747377 5550,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 183 747377 555324 9550,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 103 342183 747377 5550,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000124 6750,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 304,40256,3952,4494,910,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,0236,9352,4194,030,0000
Doba obratu aktív 591,41540,41370,05439,320,0000
Doba obratu pohľadávok 304,40256,3952,44105,810,0000
Doba obratu zásob 0,0000390 052133 40420 5990,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000117 92796 239103,720,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,6534,6251,9762,940,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000081 88954 2760,00000,0000
EBIT v minulom roku 780 3251 692 113639 898-299 5190,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 525 392780 3251 692 11380 3620,0000
EBITDA 811 3111 025 4571 921 693542 4040,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 811 3111 025 4571 921 693542 4040,0000
Finančná páka 1,131,101,201,190,0000
Finančné účty 13 7306 5022 692 289957 2640,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8858-0,9093-0,8307-0,83760,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88580,90930,83070,83760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 141 7191 497 3092 813 871540 3710,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 920 9623 313 706985 9661 085 6230,0000
Krátkodobé záväzky 716 807447 475977 157719 9820,0000
Krytie dlhovej služby 508,98382,061 078275,330,0000
Materiál 111 57892 638114 02995 7110,0000
Náklady na predaný tovar 2 656 4582 537 1593 586 6992 708 7530,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 3853 70624 9400,0000
Neobežný majetok 1 858 9631 830 4231 615 4031 338 1260,0000
Obežný majetok 5 384 3874 800 2675 032 7583 575 0960,0000
Obrat aktív 0,61720,67540,98640,83080,0000
Obrat neobežného majetku 2,532,584,253,120,0000
Obrat obežného majetku 0,87320,98271,361,170,0000
Odpisy 312 478321 378319 182159 4910,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 156 239160 689159 591159 4910,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 156 239160 689159 5910,00000,0000
Osobné náklady 1 267 4521 186 6601 359 5060,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 6484 5485 2742 0330,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 488 375310 730551 0860,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 734 528917 9561 633 740239 8530,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61970,54430,41500,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0015-0,52560,17060,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001 574883,850,57880,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,611,842,410,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,291,451,959,190,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0015-0,56930,18380,22930,0000
Pohľadávky z obchodného styku 785 999477 357985 3851 075 6360,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,978,134,062,980,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -933,582,36-4,58-4,400,0000
Pridaná hodnota 2 045 1082 180 2163 275 5461 466 4450,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,62130,65090,55930,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01900,01442,741,320,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,070,61420,61131,500,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,070,61420,61131,500,0000
Služby 2 053 2032 109 6852 969 5621 871 6890,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 617 9936 984 4286 957 1175 025 3270,0000
Spotreba materiálu… 553 951573 036661 161637 0500,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 411,00526,00864,001 2920,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 868 5944 955 5757 310 9714 175 1980,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 167 028238 200448 7260,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00002 6557 18336 7470,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 701 5664 714 7206 855 0624 138 4510,0000
Účtovný cash flow 7 228-2 685 7871 261 493957 2640,0000
Úročený dlh 411,00526,00864,001 2920,0000
Vlastné imanie 6 747 9466 350 8965 779 3174 209 3490,0000
Všetky záväzky 865 740629 7911 174 738813 4120,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 5002 5901 6881 8760,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 94,0094,0094,0094,000,0000
Výsledok hospodárenia 528 961786 2671 697 84892 5500,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 528 961786 2671 697 84892 5500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 422 050596 5781 314 55880 3620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 596 5781 314 558314 943-299 5190,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 525 392780 3251 692 11390 0830,0000
Zásoby 1 449 6951 480 0591 354 5031 407 5340,0000
Záväzky 865 740629 7911 174 738813 4120,0000
Záväzky z obchodného styku 488 375310 730551 0860,00000,0000
Zisk pred zdanením 525 392780 3251 692 11390 0830,0000
Zmena EBIT 0,67330,46122,64-0,26830,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -49 304146 94747 730-175 0740,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -49 304146 94747 730-175 0740,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 136 900156 012353 389290 3630,0000