VEPOS - SKALICA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 553 3421 530 8861 527 1971 520 1951 526 925
Aktivácia 20 14332 63639 9418 9440,0000
Bankové úvery 77 453121 712180 673245 330313 421
Bežná likvidita III. stupeň 2,703,503,782,562,33
Bežné bankové úvery 44 25944 25955 52868 09168 091
Časové rozlíšenie aktív 10 22811 33510 60512 29529 268
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 7667 06712 36617 666
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,12-0,08500,6454-0,1034-0,1253
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95330,89550,87271,191,56
Celkové tržby 2 245 4782 432 4552 423 2732 022 9991 932 547
Celkový dlh 758 109722 418708 413818 165919 066
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 571-302 195-262 099-89 351-44 572
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 111 024423 907442 772334 681357 993
Čistý cash flow -312 883-18 865108 091-23 312-31 906
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 51474 094224 332137 33467 141
Čistý zisk 22 85852 560170 51499 47142 968
Čistý zisk v minulom roku 52 560170 51499 47142 968-8 821
Cudzie zdroje -795 233-806 702-811 717-689 664-590 193
Daň z príjmov 9 29318 07748 37430 32913 961
Daň z príjmov v minulom roku 18 07748 37430 32913 9616 365
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 29318 07748 37430 32913 961
Dlhodobé bankové úvery 33 19477 453125 145177 239245 330
Dlhodobý dlh 33 19477 453125 145177 239245 330
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 164,98109,8891,67107,07108,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,71101,7691,55106,96108,61
Doba obratu aktív 366,53371,76373,98426,86487,07
Doba obratu pohľadávok 164,98109,8891,67107,07108,75
Doba obratu zásob 8 7996 4066 3353 7873 305
Doba splácania záväzkov 45 94428 98225 89115 88613 296
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,7953,9141,0163,3381,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 53013 9308 5088 7527 347
EBIT v minulom roku 74 094224 332137 33467 14110 793
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 51474 094224 332137 33467 141
EBITDA 104 010240 721354 195160 499116 157
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 104 010240 721354 195160 499116 157
Finančná páka 1,951,901,882,202,59
Finančné účty 111 024423 907442 772334 681357 993
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5120-0,5270-0,5315-0,4537-0,3865
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51200,52700,53150,45370,3865
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 393 2351 867 1801 951 8021 396 7191 496 214
Krátkodobé pohľadávky 699 182452 488374 362381 319340 922
Krátkodobé záväzky 278 811222 009167 477225 544254 621
Krytie dlhovej služby 23,8446,0928,318,074,17
Materiál 52 63948 28540 14252 91862 014
Nákladové úroky 4 3633 4575 4447 53410 212
Nákladové úroky v minulom roku 3 4575 4447 53410 21213 249
Náklady na predaný tovar 455 102411 451373 623447 966413 704
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 2152 7962 3615 1826 990
Neobežný majetok 679 509594 083658 482738 138735 451
Obežný majetok 863 605925 468858 110769 762762 206
Obrat aktív 0,99580,98180,97600,85510,7494
Obrat neobežného majetku 2,282,532,261,761,56
Obrat obežného majetku 1,791,621,741,691,50
Odpisy 189 044313 516312 514232 372282 648
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 94 522156 758156 257116 186141 324
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 94 522156 758156 257116 186141 324
Osobné náklady 1 049 924978 559897 595794 416729 977
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 46010 20811 12010 8039 367
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 71,0071,0071,0059,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 21 396106 70555 033124 253140 693
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 211 902366 076483 028331 843325 616
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96170,89640,80360,93250,9992
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 492,90390,41473,07164,40104,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,121,241,071,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88120,84480,92300,82970,7214
Pohľadávky z obchodného styku 354 767419 044373 878380 919340 472
Pohotová likvidita II. stupeň 2,543,313,602,382,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,5442,76-7,5129,5818,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -71,71-5,4619,86-3,09-3,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48810,47190,46390,53820,6019
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95330,89550,87271,191,56
Pridaná hodnota 1 091 7771 091 5991 116 919851 926730 541
Rýchla likvidita I. stupeň 0,34371,581,921,091,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,293,002,005,107,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,293,002,005,107,91
Služby 238 635207 140190 158178 410165 841
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 553 3421 530 8861 527 1971 520 1951 526 925
Spotreba materiálu… 234 395234 151221 045273 318240 873
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 77 453121 712180 673245 330313 421
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 20 1430,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 196 6862 321 3482 294 8701 923 3741 838 957
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 649 807818 298804 328623 482694 712
Tržby z predaja tovaru 2 9863 9753 8817 1737 837
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 543 8931 499 0751 486 6611 292 7191 136 408
Účtovný cash flow -312 883-18 865108 091-23 312-31 906
Úročený dlh 77 453121 712180 673245 330313 421
Úrokové krytie 8,3721,4341,2118,236,57
Vlastné imanie 795 233806 702811 717689 664590 193
Všetky záväzky 758 109722 418708 413818 165919 066
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00001 7677 06612 366
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00001 7665 3005 3005 300
Výsledok hospodárenia 46 94084 545235 440148 39876 722
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 46 94084 545235 440148 39876 722
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 85852 560170 51499 47142 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 52 560170 51499 47142 968-8 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 32 15170 637218 888129 80056 929
Zásoby 53 39949 07340 97653 76263 291
Záväzky 758 109722 418708 413818 165919 066
Záväzky z obchodného styku 21 420106 70555 033124 253140 693
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 24,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 32 15170 637218 888129 80056 929
Zmena EBIT 0,49280,33031,632,056,22
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 517 833660 958610 569403 211451 499
Účtovné závierky