VEPOS - SKALICA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 530 8861 527 1971 520 1951 526 9251 499 582
Aktivácia 32 63639 9418 9440,00006 570
Bankové úvery 121 712180 673245 330313 42168 090
Bežná likvidita III. stupeň 3,503,782,562,333,25
Bežné bankové úvery 44 25955 52868 09168 09168 090
Časové rozlíšenie aktív 11 33510 60512 29529 26836 461
Časové rozlíšenie pasív 1 7667 06712 36617 66634 370
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08500,6454-0,1034-0,12531,80
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89550,87271,191,561,64
Celkové tržby 2 432 4552 423 2732 022 9991 932 5470,0000
Celkový dlh 722 418708 413818 165919 066909 166
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -302 195-262 099-89 351-44 572-164 601
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 423 907442 772334 681357 993232 691
Čistý cash flow -18 865108 091-23 312-31 906232 691
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 74 094224 332137 33467 1414 791
Čistý zisk 52 560170 51499 47142 968-10 857
Čistý zisk v minulom roku 170 51499 47142 968-8 8212 771
Cudzie zdroje -806 702-811 717-689 664-590 193-556 046
Daň z príjmov 18 07748 37430 32913 9610,0000
Daň z príjmov v minulom roku 48 37430 32913 9616 3650,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 07748 37430 32913 9610,0000
Dlhodobé bankové úvery 77 453125 145177 239245 3300,0000
Dlhodobý dlh 77 453125 145177 239245 3300,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 109,8891,67107,07108,75145,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 101,7691,55106,96108,61140,51
Doba obratu aktív 371,76373,98426,86487,07514,74
Doba obratu pohľadávok 109,8891,67107,07108,75145,72
Doba obratu zásob 6 4066 3353 7873 3053 879
Doba splácania záväzkov 28 98225 89115 88613 296114,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,9141,0163,3381,2244,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 13 9308 5088 7527 3470,0000
EBIT v minulom roku 224 332137 33467 14110 79326 400
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 74 094224 332137 33467 1414 791
EBITDA 240 721354 195160 499116 157577 540
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 240 721354 195160 499116 157577 540
Finančná páka 1,901,882,202,592,70
Finančné účty 423 907442 772334 681357 993232 691
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5270-0,5315-0,4537-0,3865-0,3708
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52700,53150,45370,38650,3708
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 867 1801 951 8021 396 7191 496 214567 838
Krátkodobé pohľadávky 452 488374 362381 319340 922424 532
Krátkodobé záväzky 222 009167 477225 544254 621129 420
Krytie dlhovej služby 46,0928,318,074,1711,55
Materiál 48 28540 14252 91862 01459 646
Nákladové úroky 3 4575 4447 53410 21215 648
Nákladové úroky v minulom roku 5 4447 53410 21213 24923 629
Náklady na predaný tovar 411 451373 623447 966413 704405 404
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 7962 3615 1826 9905 681
Neobežný majetok 594 083658 482738 138735 451745 527
Obežný majetok 925 468858 110769 762762 206717 594
Obrat aktív 0,98180,97600,85510,74940,7091
Obrat neobežného majetku 2,532,261,761,561,43
Obrat obežného majetku 1,621,741,691,501,48
Odpisy 313 516312 514232 372282 648160 452
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 156 758156 257116 186141 324160 452
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 156 758156 257116 186141 3240,0000
Osobné náklady 978 559897 595794 416729 9770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 20811 12010 8039 3679 702
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 71,0071,0059,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 106 70555 033124 253140 6930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 366 076483 028331 843325 616149 595
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89640,80360,93250,99920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 390,41473,07164,40104,511,60
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,241,071,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84480,92300,82970,72144,10
Pohľadávky z obchodného styku 419 044373 878380 919340 472409 339
Pohotová likvidita II. stupeň 3,313,602,382,142,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 42,76-7,5129,5818,50-2,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,4619,86-3,09-3,1214,87
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47190,46390,53820,60190,6063
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89550,87271,191,561,64
Pridaná hodnota 1 091 5991 116 919851 926730 541657 950
Rýchla likvidita I. stupeň 1,581,921,091,051,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,002,005,107,911,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,002,005,107,911,57
Služby 207 140190 158178 410165 841151 402
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 530 8861 527 1971 520 1951 526 9251 499 582
Spotreba materiálu… 234 151221 045273 318240 873254 891
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 121 712180 673245 330313 42168 090
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 321 3482 294 8701 923 3741 838 9571 063 354
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 818 298804 328623 482694 7120,0000
Tržby z predaja tovaru 3 9753 8817 1737 8376 271
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 499 0751 486 6611 292 7191 136 4081 057 083
Účtovný cash flow -18 865108 091-23 312-31 906232 691
Úročený dlh 121 712180 673245 330313 42168 090
Úrokové krytie 21,4341,2118,236,570,3062
Vlastné imanie 806 702811 717689 664590 193556 046
Všetky záväzky 722 418708 413818 165919 066909 166
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00001 7677 06612 36625 905
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 7665 3005 3005 3008 465
Výsledok hospodárenia 84 545235 440148 39876 72216 199
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 84 545235 440148 39876 72216 199
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 560170 51499 47142 968-10 857
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 170 51499 47142 968-8 8212 771
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 70 637218 888129 80056 929-9 133
Zásoby 49 07340 97653 76263 29160 371
Záväzky 722 418708 413818 165919 066909 166
Záväzky z obchodného styku 106 70555 033124 253140 6930,0000
Zisk pred zdanením 70 637218 888129 80056 929-9 133
Zmena EBIT 0,33031,632,056,220,1815
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 660 958610 569403 211451 499400 889
Účtovné závierky