FirstFarms Agra M s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 33 657 79332 958 34833 567 23636 546 92733 415 737
Aktivácia 2 016 5731 485 217908 43860 756111 480
Bankové úvery 10 075 1554 313 4115 198 2815 483 2452 091 548
Bežná likvidita III. stupeň 0,88130,47520,42330,51060,5429
Bežné bankové úvery 3 236 4863 090 8154 532 5504 148 5142 091 548
Časové rozlíšenie aktív 25 82321 24521 349114 586262 279
Časové rozlíšenie pasív 1 535 3931 632 3241 673 8401 759 3941 958 778
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89650,98171,181,280,9465
Celkové tržby 22 513 59420 833 42918 614 98716 084 8660,0000
Celkový dlh 15 184 72015 518 28217 247 63119 551 62215 295 935
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 060 1374 302 8065 185 9535 473 7042 082 984
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 01810 60512 3289 5418 564
Čistý cash flow 4 413-1 7242 787-2 6598 564
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 427 7781 706 219-344 199-1 268 709144 891
Čistý zisk 1 129 9381 161 977-590 146-1 341 068-141 835
Čistý zisk v minulom roku 1 161 977-590 146-1 341 068415 955-2 118 311
Cudzie zdroje -16 937 680-15 807 742-14 645 765-15 235 911-16 161 024
Daň z príjmov 131 293318 1027 501-171 7370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 318 1027 501-171 737-178 6120,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 131 293318 1027 501-171 7370,0000
Dlhodobé bankové úvery 6 838 6691 222 596665 7311 334 7310,0000
Dlhodobé pohľadávky 238 328377 060666 523671 144315 035
Dlhodobý dlh 6 838 6691 222 596665 7311 334 7310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,5422,3052,53116,0258,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,8713,9845,7955,549,74
Doba obratu aktív 714,99725,42848,211 104792,86
Doba obratu pohľadávok 37,6030,6069,37136,2966,24
Doba obratu zásob 727,02751,73969,432 913779,88
Doba splácania záväzkov 455,161 2762 0676 665331,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,11231,35284,49389,83224,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 107,41222,56529,702 4020,0000
EBIT v minulom roku 1 706 219-344 199-1 268 709507 420-1 786 057
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 427 7781 706 219-344 199-1 268 709144 891
EBITDA 6 836 0236 825 9424 920 9304 288 0675 045 706
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 836 0236 825 9424 920 9304 288 0675 045 706
Finančná páka 1,992,082,292,402,07
Finančné účty 15 01810 60512 3289 5418 564
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5032-0,4796-0,4363-0,4169-0,4836
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50320,47960,43630,41690,4836
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 997 45711 431 96110 417 5518 755 0135 028 328
Krátkodobé pohľadávky 1 531 5971 013 2082 078 8703 841 2432 476 734
Krátkodobé záväzky 3 677 11210 510 76211 258 56112 906 8339 454 380
Krytie dlhovej služby 4,023,672,572,142,25
Materiál 1 625 2841 320 0221 104 2161 277 5111 201 296
Nákladové úroky 166 547226 140238 446244 096286 726
Nákladové úroky v minulom roku 226 140238 446244 096270 077332 254
Náklady na predaný tovar 12 641 83612 010 69911 655 52210 308 49411 498 438
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 948 7643 007 5661 987 859706 8312 145 424
Neobežný majetok 25 973 53425 342 07325 508 45026 268 75225 769 111
Obežný majetok 7 658 4367 595 0308 037 43710 163 5897 384 347
Obrat aktív 0,51050,50320,43030,33070,4604
Obrat neobežného majetku 0,66150,65440,56630,46000,5970
Obrat obežného majetku 2,242,181,801,192,08
Obrat zásob 0,50200,48550,37650,12530,4680
Odpisy 5 206 4685 051 1705 202 5665 297 0702 338 987
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 603 2342 525 5852 601 2832 648 5352 338 987
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 603 2342 525 5852 601 2832 648 5350,0000
Osobné náklady 2 427 4362 256 2612 257 0302 279 4440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84 49950 19376 99033 20239 302
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 11 43916 35832 69317 86621 924
Ostatné záväzky z obchodného styku 783 329930 943960 6142 765 4110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 336 4066 213 1474 612 4203 956 0022 197 152
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53460,49350,80921,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,541,521,402,510,3727
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,872,031,240,77920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,59480,62570,37390,23441,66
Pohľadávky z obchodného styku 747 299635 1861 811 9481 838 797410 296
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3 8389 169-5 2555 730-1 887
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45120,47080,51380,53500,4577
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89650,98171,181,280,9465
Pridaná hodnota 4 540 2804 572 4102 789 0861 776 1533 884 825
Primárna platobná neschopnosť 1,162,891,592,530,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,222,273,504,563,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,222,273,504,563,03
Služby 2 949 6882 751 5622 926 7902 662 8841 870 032
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 657 79332 958 34833 567 23636 546 92733 415 737
Spotreba materiálu… 6 363 6965 682 4755 880 2536 084 3286 409 168
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 075 1554 313 4115 198 2815 483 2452 091 548
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 299 36318 903 03617 215 06714 325 78815 383 263
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 117 2472 319 9272 770 4592 241 1410,0000
Tržby z predaja tovaru 3 142 4753 171 1452 350 203738 0072 149 261
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 039 64113 411 96412 094 40511 346 64013 234 002
Účtovný cash flow 4 413-1 7242 787-2 6598 564
Úročený dlh 10 075 1554 313 4115 198 2815 483 2452 091 548
Úrokové krytie 8,577,54-1,44-5,200,5053
Vlastné imanie 16 937 68015 807 74214 645 76515 235 91116 161 024
Všetky záväzky 15 184 72015 518 28217 247 63119 551 62215 295 935
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 430 3721 543 9601 585 4761 661 5761 859 069
Výnosy budúcich období krátkodobé 105 02188 36488 36497 81899 709
Výsledok hospodárenia 1 496 8671 742 337-292 699-1 258 222-120 214
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 496 8671 742 337-292 699-1 258 222-120 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 129 9381 161 977-590 146-1 341 068-141 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 161 977-590 146-1 341 068415 955-2 118 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 261 2311 480 079-582 645-1 512 805-389 276
Zásoby 5 873 4936 194 1575 279 7165 641 6614 584 014
Záväzky 15 184 72015 518 28217 247 63119 551 62215 295 935
Záväzky z obchodného styku 867 7661 833 8922 884 8294 651 7120,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 84 437902 9491 924 2151 886 3010,0000
Zisk pred zdanením 1 261 2311 480 079-582 645-1 512 805-389 276
Zmena EBIT 0,8368-4,960,2713-2,50-0,0811
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -2 396 261-2 054 313-1 769 058-915 207-1 185 294
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -2 396 261-2 054 313-1 769 058-915 207-1 185 294
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 249 9352 352 3622 781 5222 490 3602 826 933