GAM,spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 39 785113 75469 18736 41247 805
Bežná likvidita III. stupeň 1,230,89420,5086-0,88340,8074
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,12-0,6523-0,17934,83-8,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,68960,06140,0274-1,300,5473
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,0710,636,543,7214,99
Celkové tržby 66 40392 089135 012221 301246 207
Celkový dlh 30 004103 97160 00628 69244 816
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 690-6 381-1 64637 320-24 526
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 6906 3811 646-37 32024 526
Čistý cash flow 20 6906 3811 646-37 32024 526
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4,00763,002 4215 690-24 280
Čistý zisk -4,00603,001 4614 730-25 240
Čistý zisk v minulom roku 603,001 4614 730-25 2407 965
Cudzie zdroje -9 781-9 783-9 181-7 720-2 989
Daň z príjmov 0,0000160,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 160,00960,00960,00960,001 281
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000160,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,86347,7564,5720,0917,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 89,66344,1861,1717,1417,13
Doba obratu aktív 218,69456,86187,0461,0970,87
Doba obratu pohľadávok 88,86347,7564,5720,0917,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 164,92417,57162,2248,1466,44
EBIT v minulom roku 763,002 4215 690-24 2809 246
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4,00763,002 4215 690-24 280
EBITDA 20 41518 32327 00724 732-7 875
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 41518 32327 00724 732-7 875
Finančná páka 4,0711,637,544,7215,99
Finančné účty 20 6906 3811 646-37 32024 526
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 85319 85425 51029 603-10 514
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75420,91400,86730,78800,9375
Krátkodobé pohľadávky 16 16686 58723 88311 97411 658
Krátkodobé záväzky 30 004103 97160 00628 69244 816
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 9245 1529 6601 99718 944
Náklady na predaný tovar 35 00559 81793 219170 466229 329
Neobežný majetok 2 92920 78638 66961 75811 621
Obežný majetok 36 85692 96830 518-25 34636 184
Obrat aktív 1,670,79891,955,975,15
Obrat neobežného majetku 22,674,373,493,5221,19
Obrat obežného majetku 1,800,97764,42-8,586,80
Odpisy 17 85717 88323 08920 16313 767
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 85717 88323 08920 16313 767
Osobné náklady 10 56812 24013 85021 46024 708
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5621 3461 6733 4722 639
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000461,00176,00843,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 85318 48624 55024 893-11 473
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00040,06160,15910,6127-8,44
Podiel EBIT k aktívam -0,00010,00670,03500,1563-0,5079
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00010,00670,03500,1563-0,5079
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00040,07800,26370,7370-8,12
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52000,05610,0238-1,020,5130
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,33660,39400,33140,45581,46
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,972,543,022,190,6831
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,031,131,130,4387
Pohľadávky z obchodného styku 16 31185 69722 62510 21311 556
Pohotová likvidita II. stupeň 1,230,89420,4254-0,88340,8074
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4727-1,53-5,580,2069-0,1219
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75420,91400,86730,78800,9375
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,0710,636,543,7214,99
Pridaná hodnota 31 39831 06441 79347 08516 878
Primárna platobná neschopnosť 0,30190,06010,42700,19551,64
Rentabilita aktív, ROA -0,00010,00530,02110,1299-0,5280
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00040,06160,15910,6127-8,44
Rýchla likvidita I. stupeň 0,68960,06140,0274-1,300,5473
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,475,672,221,16-5,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,475,672,221,16-5,69
Služby 13 57819 67253 993123 527139 449
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 785113 75469 18736 41247 805
Spotreba materiálu… 21 42740 14539 22646 93989 880
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 66 40392 089135 012221 301246 207
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 2080,00003 7500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 66 40390 881135 012217 551246 207
Účtovný cash flow 20 6906 3811 646-37 32024 526
Vlastné imanie 9 7819 7839 1817 7202 989
Všetky záväzky 30 004103 97160 00628 69244 816
Výsledok hospodárenia 2 5581 6483 9188 319-21 642
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 5581 6483 9188 319-21 642
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4,00603,001 4614 730-25 240
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 603,001 4614 730-25 2407 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4,00763,002 4215 690-24 280
Zásoby 0,00000,00004 9890,00000,0000
Záväzky 30 004103 97160 00628 69244 816
Záväzky z obchodného styku 4 9245 1529 6601 99718 944
Zisk pred zdanením -4,00763,002 4215 690-24 280
Zmena EBIT -0,00520,31520,4255-0,2343-2,63