LS a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 871 71911 868 0733 254 2756 566 5295 407 456
Aktivácia 1 000,000,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,0000393 7700,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,36371,242,301,281,87
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000020,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 848976 713643 550774 08210 397
Časové rozlíšenie pasív 19 2761 013 76947 574173 4860,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,91-0,14660,4422-0,3361-0,0238
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13240,0556-1,410,19020,0558
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -16,922,640,31271,950,4514
Celkové tržby 4 789 15410 763 5074 421 1439 171 9690,0000
Celkový dlh 4 094 5057 872 675763 8084 229 2881 681 767
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -102 360-564 428-127 426-813 937-88 623
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 102 360564 428127 4261 207 70788 623
Čistý cash flow -462 068437 002-1 080 281727 18488 623
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -288 777-396 360342 239242 10631 586
Čistý zisk -262 811-338 098279 13495 19725 795
Čistý zisk v minulom roku -338 098279 13495 197287 0879 667
Cudzie zdroje 242 062-2 981 629-2 442 893-2 163 755-3 725 689
Daň z príjmov -26 350-87 98752 255118 8190,0000
Daň z príjmov v minulom roku -87 98752 255118 81992 1810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -26 350-87 98752 255118 8190,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000393 7500,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 348 806125 3070,00000,00001 431 220
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000393 7500,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 93,33321,08119,94117,87405,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,47317,6439,3896,44405,77
Doba obratu aktív 308,49403,05422,02271,13875,77
Doba obratu pohľadávok 200,80325,34119,94117,87637,61
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000031 906
Doba splácania záväzkov 24 13426 9810,00000,0000543,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 278,12267,1599,32157,87257,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 24 08326 9580,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -396 360342 239242 106401 56117 560
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -288 777-396 360342 239242 10631 586
EBITDA 222 362-225 608539 492401 5302 083 072
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 222 362-225 608539 492401 5302 083 072
Efektívna daňová sadzba 0,09110,20650,15770,55520,0000
Finančná páka -15,993,981,333,031,45
Finančné účty 102 360564 428127 4261 207 70788 623
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0625-0,2512-0,7507-0,3295-0,6890
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,06250,25120,75070,32950,6890
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 235 358-235 982516 386704 8132 081 871
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90150,66280,23530,58230,2935
Krátkodobé pohľadávky 1 171 3909 454 627924 9082 854 7182 505 744
Krátkodobé záväzky 3 490 4897 866 380765 8803 823 5161 587 190
Krytie dlhovej služby 579,07-7,5949,7214,29359,71
Materiál 0,00000,00000,00000,00004 963
Nákladové úroky 384,0029 72510 85028 0905 791
Nákladové úroky v minulom roku 29 72510 85028 09022 2937 893
Náklady na predaný tovar 4 219 19210 891 7992 566 8557 938 6711 082 173
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 52 790106 4180,00000,00004 119
Neobežný majetok 1 246 315746 9981 381 0451 446 2681 011 419
Obežný majetok 2 622 55610 144 3621 229 6804 346 1794 385 640
Obrat aktív 1,180,90560,86491,350,4168
Obrat neobežného majetku 3,6814,392,046,112,23
Obrat obežného majetku 1,751,062,292,030,5139
Odpisy 508 844183 232177 682311 654375 946
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 441 92291 61688 841155 827375 946
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 66 92291 61688 841155 8270,0000
Osobné náklady 92 22133 661103 562149 1390,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 00412 04123 1069 8391 201
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 483 1117 859 781840 5723 751 7930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 246 033-154 866456 816406 851401 741
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,09-0,11340,11430,03720,0069
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,7978-0,13270,14020,09420,0083
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,2549-0,10470,73280,17960,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,85-3,020,00000,00001,10
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,92-9,551,365,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,6018-1,480,50251,803,12
Pohľadávky z obchodného styku 884 4039 353 360303 6872 335 7262 505 442
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36371,242,081,211,64
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5239-6,822,26-2,98-42,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 20314,70-99,5725,8915,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,060,66330,23470,64410,3110
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -16,922,640,31271,950,4514
Pridaná hodnota 361 733-321 363141 319830 2641 171 526
Primárna platobná neschopnosť 3,940,84032,771,610,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,09-0,11340,11430,04400,0069
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,41-34,901,4210,530,8073
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,41-34,901,4210,530,8073
Služby 4 031 18710 466 7772 231 8387 400 957616 388
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 871 71911 868 0733 254 2756 566 5295 407 456
Spotreba materiálu… 136 215318 604335 017537 714445 149
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000393 7700,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 000,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 595 92510 748 6162 814 5828 996 4352 253 699
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 000833,000,0000156 5610,0000
Tržby z predaja tovaru 81 242112 5800,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 499 68310 635 2032 814 5828 839 8742 253 699
Účtovný cash flow -462 068437 002-1 080 281727 18488 623
Úročený dlh 0,00000,00000,0000393 7700,0000
Úrokové krytie -752,02-13,3331,548,625,45
Vlastné imanie -242 0622 981 6292 442 8932 163 7553 725 689
Všetky záväzky 4 094 5057 872 675763 8084 229 2881 681 767
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,090,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -284 009-408 007361 810246 43750 020
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -284 009-408 007361 810246 43750 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -262 811-338 098279 13495 19725 795
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -338 098279 13495 197287 0879 667
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -289 161-426 085331 389214 01643 036
Zásoby 0,00000,0000177 346283 754360 053
Záväzky 4 094 5057 872 675763 8084 229 2881 681 767
Záväzky z obchodného styku 3 483 1117 859 781840 5723 751 7930,0000
Zisk pred zdanením -289 161-426 085331 389214 01643 036
Zmena EBIT 0,7286-1,161,410,60291,80
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-16 517
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-16 517
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 5270,00000,00000,00001 657 106