Levitex s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 30235 37335 73081 561436 728
Bežná likvidita III. stupeň 0,000036,709,9116,6820,65
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000519,00795,00686,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000432,001 7012 2301 793
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,15280,04480,08800,9332-0,2305
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-3,05-1,99-35,207,78
Celkové tržby 1 18010 3654 97018 305341 450
Celkový dlh 0,0000506,001 4452 04912 507
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 302-26 815-28 357-31 226-103 346
Čistá marža, Zisková marža, ROS -4,110,1786-2,20-1,240,6143
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 30226 81528 35731 226103 346
Čistý cash flow 4 629-1 542-2 869-72 12097 362
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 8502 240-9 987-21 736215 717
Čistý zisk -4 8501 851-10 947-22 696209 761
Čistý zisk v minulom roku 717,00-10 947-22 696209 761108 539
Cudzie zdroje -30 302-34 435-32 584-77 282-422 428
Daň z príjmov 0,0000389,00960,00960,005 956
Daň z príjmov v minulom roku 258,00960,00960,005 956961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000389,00960,00960,005 956
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00002 462361,84686,05496,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00002 419361,8428,91284,69
Doba obratu aktív 33 11411 4365 6461 4221 133
Doba obratu pohľadávok 0,00002 462361,84686,05496,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000163,59228,3235,7232,46
EBIT v minulom roku 975,00-9 987-21 736215 717109 506
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 8502 240-9 987-21 736215 717
EBITDA -4 670-1 2621 6591 95053 878
EBITDA marža -3,96-0,12180,33380,10650,1578
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 670-1 2621 6591 95053 878
Finančná páka 1,00001,031,101,061,03
Finančné účty 30 30226 81528 35731 226103 346
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9735-0,9120-0,9475-0,9673
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,97350,91200,94750,9673
Hrubá marža -4,61-0,2237-0,6732-0,44800,1826
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 85014 2481 203-10 473429 618
Krátkodobé pohľadávky 0,00007 6142 29039 349191 206
Krátkodobé záväzky 0,0000506,001 4452 04912 507
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00006,00
Náklady na predaný tovar 5 7723 4485 65629 13678 291
Neobežný majetok 0,0000944,004 56410 191141 490
Obežný majetok 30 30234 42930 64770 575294 552
Obrat neobežného majetku 0,00001,200,50612,050,9941
Odpisy 0,0000808,0011 25617 43414 592
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000404,005 6288 7177 296
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000404,005 6288 7177 296
Osobné náklady 0,00000,00000,0000-63,0020 091
Ostatné náklady na finančnú činnosť 180,00460,00456,00447,00775,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000016,0055,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000025,0056,00522,004 088
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 8502 659309,00-5 262224 353
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,16010,0651-0,3065-0,28130,5107
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,75810,79360,38290,2366
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,92-0,1488-0,5773-3,940,2851
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000130,173,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-2,87-0,2973-0,47211,80
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 13,86-1,37-1,24-3,440,6922
Pohľadávky z obchodného styku 0,00007 4822 2901 658109 706
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000036,709,9116,6820,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,5522,3311,361,07-4,34
Pridaná hodnota -5 438-2 319-3 346-8 20162 363
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000028,599,017,307,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,40100,87101,050,2321
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,40100,87101,050,2321
Služby 5 7723 3635 04213 22624 689
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 30235 37335 73081 561436 728
Spotreba materiálu… 0,000085,00614,0015 91053 602
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 334,009 1142 31024 939328 884
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000010 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 9850,0000-5 996188 230
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 334,001 1292 31020 935140 654
Účtovný cash flow 4 629-1 542-2 869-72 12097 362
Vlastné imanie 30 30234 43532 58477 282422 428
Všetky záväzky 0,0000506,001 4452 04912 507
Výsledok hospodárenia -4 6702 700-9 597-24 734105 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 6702 700-9 597-24 734105 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 8501 851-10 947-22 696209 761
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 717,00-10 947-22 696209 761108 539
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 8502 240-9 987-21 736215 717
Záväzky 0,0000506,001 4452 04912 507
Záväzky z obchodného styku 0,000025,0056,00522,004 088
Zisk pred zdanením -4 8502 240-9 987-21 736215 717
Zmena EBIT -4,97-0,22430,4595-0,10081,97
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 2150,00003 254122 235
Účtovné závierky