Levitex a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 35 35435 37335 73081 561436 728
Bežná likvidita III. stupeň 175,0236,709,9116,6820,65
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000519,00795,00686,00
Časové rozlíšenie pasív 27,00432,001 7012 2301 793
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03250,04480,08800,9332-0,2305
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,53-3,05-1,99-35,207,78
Celkové tržby 2 82710 3654 97018 305341 450
Celkový dlh 175,00506,001 4452 04912 507
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 673-26 815-28 357-31 226-103 346
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,25360,1786-2,20-1,240,6143
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 67326 81528 35731 226103 346
Čistý cash flow -1 142-1 542-2 869-72 12097 362
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 975,002 240-9 987-21 736215 717
Čistý zisk 717,001 851-10 947-22 696209 761
Čistý zisk v minulom roku 1 851-10 947-22 696209 761108 539
Cudzie zdroje -35 152-34 435-32 584-77 282-422 428
Daň z príjmov 258,00389,00960,00960,005 956
Daň z príjmov v minulom roku 389,00960,00960,005 956961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 258,00389,00960,00960,005 956
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17 4932 462361,84686,05496,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17 4302 419361,8428,91284,69
Doba obratu aktív 63 88211 4365 6461 4221 133
Doba obratu pohľadávok 17 4932 462361,84686,05496,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 316,21163,59228,3235,7232,46
EBIT v minulom roku 2 240-9 987-21 736215 717109 506
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 975,002 240-9 987-21 736215 717
EBITDA 172,00-1 2621 6591 95053 878
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 172,00-1 2621 6591 95053 878
Finančná páka 1,011,031,101,061,03
Finančné účty 25 67326 81528 35731 226103 346
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9943-0,9735-0,9120-0,9475-0,9673
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99430,97350,91200,94750,9673
Hrubá marža -0,1422-0,2237-0,6732-0,44800,1826
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 02214 2481 203-10 473429 618
Krátkodobé pohľadávky 9 6817 6142 29039 349191 206
Krátkodobé záväzky 175,00506,001 4452 04912 507
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00006,00
Náklady na predaný tovar 604,003 4485 65629 13678 291
Neobežný majetok 0,0000944,004 56410 191141 490
Obežný majetok 35 35434 42930 64770 575294 552
Obrat neobežného majetku 0,00001,200,50612,050,9941
Odpisy 202,00808,0011 25617 43414 592
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 101,00404,005 6288 7177 296
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 101,00404,005 6288 7177 296
Osobné náklady 0,00000,00000,0000-63,0020 091
Ostatné náklady na finančnú činnosť 154,00460,00456,00447,00775,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000016,0055,00
Ostatné záväzky z obchodného styku -82,0025,0056,00522,004 088
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 919,002 659309,00-5 262224 353
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02770,0651-0,3065-0,28130,5107
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,72620,75810,79360,38290,2366
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,4040-0,1488-0,5773-3,940,2851
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000130,173,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,99-2,87-0,2973-0,47211,80
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -5,65-1,37-1,24-3,440,6922
Pohľadávky z obchodného styku 9 6467 4822 2901 658109 706
Pohotová likvidita II. stupeň 175,0236,709,9116,6820,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,7822,3311,361,07-4,34
Pridaná hodnota -402,00-2 319-3 346-8 20162 363
Rýchla likvidita I. stupeň 127,0928,599,017,307,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,02-0,40100,87101,050,2321
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,02-0,40100,87101,050,2321
Služby 604,003 3635 04213 22624 689
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 35435 37335 73081 561436 728
Spotreba materiálu… 0,000085,00614,0015 91053 602
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 2049 1142 31024 939328 884
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000010 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0027 9850,0000-5 996188 230
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 202,001 1292 31020 935140 654
Účtovný cash flow -1 142-1 542-2 869-72 12097 362
Vlastné imanie 35 15234 43532 58477 282422 428
Všetky záväzky 175,00506,001 4452 04912 507
Výsledok hospodárenia 1 1292 700-9 597-24 734105 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 1292 700-9 597-24 734105 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 717,001 851-10 947-22 696209 761
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 851-10 947-22 696209 761108 539
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 975,002 240-9 987-21 736215 717
Záväzky 175,00506,001 4452 04912 507
Záväzky z obchodného styku -82,0025,0056,00522,004 088
Zisk pred zdanením 975,002 240-9 987-21 736215 717
Zmena EBIT 0,4353-0,22430,4595-0,10081,97
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 843,003 2150,00003 254122 235
Účtovné závierky