AVS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 114 722200 667253 704293 358455 684
Bankové úvery 28,0020 52427 73627 39216 071
Bežné bankové úvery 28,0020 52427 73627 39216 071
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000084,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7140-0,1067-0,0064-0,0004-0,0023
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -15,583,361,480,94320,9584
Celkové tržby 118 604119 976123 765115 4650,0000
Celkový dlh 122 590154 671151 358142 392223 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -101,0014 77726 89827 21115 540
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4461-0,4657-0,3928-0,73180,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 129,005 747838,00181,00531,00
Čistý cash flow -5 6184 909657,0062,00531,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -47 524-53 107-44 451-81 384-76 526
Čistý zisk -52 904-55 876-48 620-84 495-76 526
Čistý zisk v minulom roku -56 836-48 620-84 4952 77748 506
Cudzie zdroje 7 868-45 996-102 346-150 966-232 684
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -61,7171,95137,96154,97159,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -61,7170,21137,50154,97159,46
Doba obratu aktív 353,05618,09786,33947,381 808
Doba obratu pohľadávok -61,7171,95137,96154,97159,46
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000916,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 241,19277,84247,64229,02651,13
EBIT v minulom roku -53 107-44 451-81 3844 13951 806
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -47 524-53 107-44 451-81 384-76 526
EBITDA 29 86120 36923 753-61 466-40 564
EBITDA marža 0,25180,16980,1919-0,53230,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 86120 36923 753-61 466-40 564
Finančná páka -14,584,362,481,941,96
Finančné účty 129,005 747838,00181,00531,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0686-0,2292-0,4034-0,5146-0,5106
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,06860,22920,40340,51460,5106
Hrubá marža 0,67010,53810,52290,59320,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 31221 31335 385-7 548-42 736
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68310,44950,31490,24170,3601
Krátkodobé pohľadávky -20 05123 35844 51147 98840 183
Krátkodobé záväzky 78 37290 20379 89970 915164 083
Krytie dlhovej služby 5,557,367,40-28,580,0000
Nákladové úroky 5 3802 7693 2092 1510,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 7693 2092 151402,003 300
Náklady na predaný tovar 39 12653 94553 05044 53065 330
Neobežný majetok 134 644171 562208 271245 189414 970
Obežný majetok -19 92229 10545 34948 16940 714
Obrat aktív 1,030,59050,46420,38530,2018
Obrat neobežného majetku 0,88090,69070,56540,46100,2217
Obrat obežného majetku -5,954,072,602,352,26
Odpisy 73 83673 83673 83673 83637 491
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 91836 91836 91836 91837 491
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 91836 91836 91836 9180,0000
Osobné náklady 59 22560 65360 88260 0850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 556315,00368,001 0052 428
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7,0091,000,000054 923256,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 1689 32616 45715 7780,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 93217 96025 216-10 659-39 035
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 6,75-0,8400-0,3738-0,4737-0,3076
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,31-0,4808-0,2558-0,3659-0,2624
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74520,93960,94080,87720,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,341,061,061,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,59730,48000,48040,51140,7108
Pohľadávky z obchodného styku -20 05122 79344 36247 98840 183
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,40-9,37-155,78-2 435-438,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,041,770,20470,02880,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,070,77080,59660,48540,4894
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -15,583,361,480,94320,9584
Pridaná hodnota 79 47864 55564 71568 49326 649
Rentabilita vlastného imania, ROE 6,72-1,21-0,4751-0,5597-0,3289
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,117,596,37-2,32-5,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,117,596,37-2,32-5,50
Služby 6 43418 33013 3629 73826 327
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 722200 667253 704293 358455 684
Spotreba materiálu… 32 69235 61539 68834 79239 003
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 28,0020 52427 73627 39216 071
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 118 604119 084123 765113 02391 979
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000584,006 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00003 750
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 118 604118 500117 765113 02388 229
Účtovný cash flow -5 6184 909657,0062,00531,00
Úročený dlh 28,0020 52427 73627 39216 071
Úrokové krytie -8,83-19,18-13,85-37,840,0000
Vlastné imanie -7 86845 996102 346150 966232 684
Všetky záväzky 122 590154 671151 358142 392223 000
Výsledok hospodárenia -43 975-52 883-44 083-135 302-74 355
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -43 975-52 883-44 083-135 302-74 355
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -52 904-55 876-48 620-84 495-76 526
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -56 836-48 620-84 4952 77748 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -52 904-55 876-47 660-83 535-76 526
Záväzky 122 590154 671151 358142 392223 000
Záväzky z obchodného styku 9 1689 32616 45715 7780,0000
Zisk pred zdanením -52 904-55 876-47 660-83 535-76 526
Zmena EBIT 0,89491,190,5462-19,66-1,48
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000-3 700