ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 426 41611 015 5687 160 5496 959 5446 429 143
Aktivácia 356 246425 352277 979273 037220 157
Bankové úvery 5 146 1513 820 295599 538327 239329 200
Bežná likvidita III. stupeň 0,68260,71260,93680,97861,13
Bežné bankové úvery 3 497 6553 326 345559 726244 023329 200
Časové rozlíšenie aktív 184 377223 999145 779145 85822 153
Časové rozlíšenie pasív 502 847427 153364 430391 251323 759
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,922,301,331,131,22
Celkové tržby 6 153 2655 130 1093 199 6604 226 8010,0000
Celkový dlh 8 880 6547 381 3143 884 4233 488 1523 354 782
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 140 6373 784 602585 586288 931322 645
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 51435 69313 95238 3086 555
Čistý cash flow -30 17921 741-24 356-52 1936 555
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 177 774590 330241 436530 440162 792
Čistý zisk 21 957338 647125 570303 77414 634
Čistý zisk v minulom roku 338 647125 570303 774134 659314 949
Cudzie zdroje -3 042 915-3 207 101-2 911 696-3 080 141-2 750 602
Daň z príjmov 21 63596 98130 67084 3060,0000
Daň z príjmov v minulom roku 96 98130 67084 30642 6420,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21 63596 98130 67084 3060,0000
Dlhodobé bankové úvery 1 648 496493 95039 81283 2160,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000384,009 7349 52212 242
Dlhodobý dlh 1 648 496493 95039 81283 2160,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,5990,56213,67109,2488,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,8354,9956,9030,7640,98
Doba obratu aktív 1 0471 2031 237816,93740,47
Doba obratu pohľadávok 47,5990,60215,35110,3589,90
Doba obratu zásob 72 96796 6307 3273 874710,04
Doba splácania záväzkov 37 62451 54012 1756 121125,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 132,42148,98273,79167,4285,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14 72917 4015 6763 2460,0000
EBIT v minulom roku 590 330241 436530 440324 989429 696
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 177 774590 330241 436530 440162 792
EBITDA 1 531 9091 770 0801 317 4631 674 7821 084 597
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 531 9091 770 0801 317 4631 674 7821 084 597
Finančná páka 4,083,432,462,262,34
Finančné účty 5 51435 69313 95238 3086 555
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 465 5042 623 8281 537 5922 637 0081 081 290
Krátkodobé pohľadávky 565 067829 4021 237 104930 604768 341
Krátkodobé záväzky 1 572 2731 364 4781 585 1991 426 251744 724
Krytie dlhovej služby 2,413,042,933,142,30
Materiál 1 327 0681 168 41032 54336 76375 427
Nákladové úroky 134 182154 70285 196142 360148 158
Nákladové úroky v minulom roku 154 70285 196142 360147 688114 747
Náklady na predaný tovar 2 807 2961 608 5431 076 1831 749 0462 225 774
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 2539 66347 52585 044398 749
Neobežný majetok 8 622 2387 367 9044 799 9394 932 5334 844 162
Obežný majetok 3 619 8013 423 6652 214 8311 881 1531 562 828
Obrat neobežného majetku 0,50260,45370,44030,63040,6542
Obrat obežného majetku 1,200,97640,95411,652,03
Obrat zásob 0,00500,00380,04980,09420,5141
Odpisy 1 339 4261 193 3141 056 6281 070 670511 650
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 669 713596 657528 314535 335511 650
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 669 713596 657528 314535 3350,0000
Osobné náklady 1 174 6051 066 002761 438699 5710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 34 81732 99510 6427 4723 389
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 26,001 761125,000,000082,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 615 500460 669739 101756 3720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 361 3831 531 9611 182 1981 374 444526 284
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76950,61470,73420,51420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 100,07179,4821,8216,000,4366
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,631,361,940,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,60720,76760,57040,76851,84
Pohľadávky z obchodného styku 366 084503 650329 459262 021355 786
Pohotová likvidita II. stupeň 0,13550,21280,55670,54080,5703
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 100,83-147,51119,5559,01-419,62
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71470,67010,54250,50120,5218
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,922,301,331,131,22
Pridaná hodnota 1 526 4051 734 3091 037 0711 360 460943 326
Primárna platobná neschopnosť 1,680,91472,242,890,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,804,172,952,083,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,804,172,952,083,09
Služby 762 384666 186510 192485 956364 504
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 426 41611 015 5687 160 5496 959 5446 429 143
Spotreba materiálu… 2 712 6861 645 573869 9551 241 1871 397 580
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 146 1513 820 295599 538327 239329 200
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 817 8943 785 3432 228 5773 594 3553 169 100
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 484 193442 491115 323484 8490,0000
Tržby z predaja tovaru 16 6409 59147 80692 344398 773
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 317 0613 333 2612 065 4483 017 1622 770 327
Účtovný cash flow -30 17921 741-24 356-52 1936 555
Úročený dlh 5 146 1513 820 295599 538327 239329 200
Úrokové krytie 1,323,822,833,731,10
Vlastné imanie 3 042 9153 207 1012 911 6963 080 1412 750 602
Všetky záväzky 8 880 6547 381 3143 884 4233 488 1523 354 782
Výnosy budúcich období dlhodobé 415 292371 925335 387361 219281 686
Výnosy budúcich období krátkodobé 87 44055 01829 04330 03242 027
Výsledok hospodárenia 212 498617 039251 616537 945111 123
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 212 498617 039251 616537 945111 123
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 957338 647125 570303 77414 634
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 338 647125 570303 774134 659314 949
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 43 592435 628156 240388 0809 776
Zásoby 3 049 2202 558 186954 041902 719775 690
Záväzky 8 880 6547 381 3143 884 4233 488 1523 354 782
Záväzky z obchodného styku 615 500460 669739 101756 3720,0000
Zisk pred zdanením 43 592435 628156 240388 0809 776
Zmena EBIT 0,30112,450,45521,630,3789
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 326 781287 52773 510-209 896-285 098
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 326 781287 52773 510-209 896-285 098
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 464 178402 218124 542551 016461 824
Účtovné závierky