GALANTATERM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 703 4803 786 5783 856 7353 824 3973 790 704
Aktivácia 0,00000,00000,00008 9790,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,857,278,648,3214,41
Časové rozlíšenie aktív 7 5418 3088 1748 6758 092
Časové rozlíšenie pasív 66 33073 07579 33186 07795 218
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,41-12,671,161,6740,69
Celkové tržby 1 006 8911 086 1621 170 5891 118 4020,0000
Celkový dlh 124 781117 849208 971185 63762 122
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 219 082-1 059 243-2 316 517-2 083 762-1 619 866
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 219 0821 059 2432 316 5172 083 7621 619 866
Čistý cash flow 159 839-1 257 274232 755296 0991 619 866
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 57 668180 863153 807122 904192 216
Čistý zisk 50 784141 125119 89995 434192 216
Čistý zisk v minulom roku 141 125119 89995 434129 812225 830
Cudzie zdroje -3 512 369-3 595 654-3 568 433-3 552 683-3 633 364
Daň z príjmov 6 88439 73833 90827 4700,0000
Daň z príjmov v minulom roku 39 73833 90827 47036 7340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 88439 73833 90827 4700,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 0002 0002 0002 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,3835,824,6217,6182,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,3935,824,6214,6060,98
Doba obratu aktív 1 3521 3111 2761 2661 177
Doba obratu pohľadávok 36,1136,515,2918,2882,48
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000044,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,4034,3666,1158,6112,37
EBIT v minulom roku 180 863153 807122 904166 546225 830
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 57 668180 863153 807122 904192 216
EBITDA 635 927669 219742 811789 821520 237
EBITDA marža 0,63160,61610,63460,70620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 635 927669 219742 811789 821520 237
Finančná páka 1,051,051,081,081,04
Finančné účty 1 219 0821 059 2432 316 5172 083 7621 619 866
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9484-0,9496-0,9252-0,9290-0,9585
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94840,94960,92520,92900,9585
Hrubá marža 0,69680,68930,65290,70060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 635 408667 889742 565789 569519 306
Krátkodobé pohľadávky 96 948103 44313 97453 187265 524
Krátkodobé záväzky 113 43199 237199 813176 97839 811
Krytie dlhovej služby 9,889,419,549,345,46
Materiál 87 99081 57672 16643 94352 951
Náklady na predaný tovar 298 473305 530338 973318 679329 100
Neobežný majetok 2 289 9192 532 0081 443 9041 632 8301 844 271
Obežný majetok 1 406 0201 246 2622 404 6572 182 8921 938 341
Obrat neobežného majetku 0,43670,41630,76400,67500,6371
Obrat obežného majetku 0,71130,84590,45880,50490,6062
Odpisy 577 740487 026595 062673 412283 081
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 288 870243 513297 531336 706283 081
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 288 870243 513297 531336 7060,0000
Osobné náklady 350 002341 371330 924325 8880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 519,001 330246,00252,00931,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 64 03753 308114 736100 1210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 628 524628 151714 961768 846475 297
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32920,27970,60060,54490,4273
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,1587-1,160,19880,26480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,002,192,312,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75630,90380,82530,78412,99
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,1598-1,190,21100,26861,38
Pohľadávky z obchodného styku 64 094103 44313 97444 098196 327
Pohotová likvidita II. stupeň 7,366,808,388,1614,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,972,86-15,33-12,00-2,24
Pridaná hodnota 701 640748 668764 236783 520845 954
Primárna platobná neschopnosť 0,99910,51538,212,270,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 6,786,158,307,9212,00
Služby 201 963183 552184 521191 949179 432
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 703 4803 786 5783 856 7353 824 3973 790 704
Spotreba materiálu… 96 510121 978154 452135 709149 668
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 000 1131 054 1981 103 2091 102 1991 175 054
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 000 1131 054 1981 103 2091 102 1991 175 054
Účtovný cash flow 159 839-1 257 274232 755296 0991 619 866
Vlastné imanie 3 512 3693 595 6543 568 4333 552 6833 633 364
Všetky záväzky 124 781117 849208 971185 63762 122
Výnosy budúcich období dlhodobé 57 59764 34171 08677 83090 448
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 7446 7456 7456 7454 770
Výsledok hospodárenia 58 187182 193147 749116 409237 156
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 58 187182 193147 749116 409237 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 50 784141 125119 89995 434192 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 141 125119 89995 434129 812225 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 57 668180 863153 807122 904249 358
Zásoby 87 99081 57672 16643 94352 951
Záväzky 124 781117 849208 971185 63762 122
Záväzky z obchodného styku 64 03753 308114 736100 1210,0000
Zisk pred zdanením 57 668180 863153 807122 904249 358
Zmena EBIT 0,31881,181,250,73800,8512