GALANTATERM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 746 4043 703 4803 786 5783 856 7353 824 397
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00008 979
Bežná likvidita III. stupeň 8,897,857,278,648,32
Časové rozlíšenie aktív 7 4747 5418 3088 1748 675
Časové rozlíšenie pasív 59 58666 33073 07579 33186 077
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,561,41-12,671,161,67
Celkové tržby 1 009 0791 006 8911 086 1621 170 5891 118 402
Celkový dlh 143 574124 781117 849208 971185 637
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 542 061-1 219 082-1 059 243-2 316 517-2 083 762
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 542 0611 219 0821 059 2432 316 5172 083 762
Čistý cash flow 322 979159 839-1 257 274232 755296 099
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 95 81857 668180 863153 807122 904
Čistý zisk 79 12050 784141 125119 89995 434
Čistý zisk v minulom roku 50 784141 125119 89995 434129 812
Cudzie zdroje -3 543 244-3 512 369-3 595 654-3 568 433-3 552 683
Daň z príjmov 16 6986 88439 73833 90827 470
Daň z príjmov v minulom roku 6 88439 73833 90827 47036 734
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 6986 88439 73833 90827 470
Dlhodobé pohľadávky 2 0002 0002 0002 0002 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,1135,3835,824,6217,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,1123,3935,824,6214,60
Doba obratu aktív 1 3761 3521 3111 2761 266
Doba obratu pohľadávok 7,8536,1136,515,2918,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,2541,4034,3666,1158,61
EBIT v minulom roku 57 668180 863153 807122 904166 546
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 95 81857 668180 863153 807122 904
EBITDA 556 827635 927669 219742 811789 821
EBITDA marža 0,55180,63160,61610,63460,7062
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 556 827635 927669 219742 811789 821
Finančná páka 1,061,051,051,081,08
Finančné účty 1 542 0611 219 0821 059 2432 316 5172 083 762
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9458-0,9484-0,9496-0,9252-0,9290
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94580,94840,94960,92520,9290
Hrubá marža 0,67790,69680,68930,65290,7006
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 572 621635 408667 889742 565789 569
Krátkodobé pohľadávky 19 36996 948103 44313 97453 187
Krátkodobé záväzky 125 956113 43199 237199 813176 978
Krytie dlhovej služby 9,679,889,419,549,34
Materiál 79 71887 99081 57672 16643 943
Náklady na predaný tovar 309 968298 473305 530338 973318 679
Neobežný majetok 2 095 7822 289 9192 532 0081 443 9041 632 830
Obežný majetok 1 643 1481 406 0201 246 2622 404 6572 182 892
Obrat neobežného majetku 0,47430,43670,41630,76400,6750
Obrat obežného majetku 0,60500,71130,84590,45880,5049
Odpisy 466 426577 740487 026595 062673 412
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 233 213288 870243 513297 531336 706
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 233 213288 870243 513297 531336 706
Osobné náklady 355 730350 002341 371330 924325 888
Ostatné náklady na finančnú činnosť 606,00519,001 330246,00252,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 70 09464 03753 308114 736100 121
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 545 546628 524628 151714 961768 846
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41160,32920,27970,60060,5449
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52000,49880,45600,43300,4159
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,32010,1587-1,160,19880,2648
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,922,002,192,312,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83210,75630,90380,82530,7841
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,32490,1598-1,190,21100,2686
Pohľadávky z obchodného styku 19 36964 094103 44313 97444 098
Pohotová likvidita II. stupeň 8,467,366,808,388,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,97-21,972,86-15,33-12,00
Pridaná hodnota 684 090701 640748 668764 236783 520
Primárna platobná neschopnosť 3,620,99910,51538,212,27
Rýchla likvidita I. stupeň 8,316,786,158,307,92
Služby 194 709201 963183 552184 521191 949
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 746 4043 703 4803 786 5783 856 7353 824 397
Spotreba materiálu… 115 25996 510121 978154 452135 709
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 002 2581 000 1131 054 1981 103 2091 102 199
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 2000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 994 0581 000 1131 054 1981 103 2091 102 199
Účtovný cash flow 322 979159 839-1 257 274232 755296 099
Vlastné imanie 3 543 2443 512 3693 595 6543 568 4333 552 683
Všetky záväzky 143 574124 781117 849208 971185 637
Výnosy budúcich období dlhodobé 50 85357 59764 34171 08677 830
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 7446 7446 7456 7456 745
Výsledok hospodárenia 96 42458 187182 193147 749116 409
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 96 42458 187182 193147 749116 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 79 12050 784141 125119 89995 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 50 784141 125119 89995 434129 812
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 95 81857 668180 863153 807122 904
Zásoby 79 71887 99081 57672 16643 943
Záväzky 143 574124 781117 849208 971185 637
Záväzky z obchodného styku 70 09464 03753 308114 736100 121
Zisk pred zdanením 95 81857 668180 863153 807122 904
Zmena EBIT 1,660,31881,181,250,7380
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 1770,00000,00000,00000,0000