DOUBLE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 41 49441 89140 8335 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -7,72-8,53-9,055,210,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0085-0,0226-0,0887-1,240,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0739-0,2158-0,89125,210,0000
Celkové tržby 13 93411 78220 5410,00000,0000
Celkový dlh -5 372-4 910-4 511960,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 029-41 426-40 367-5 0000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 02941 42640 3675 0000,0000
Čistý cash flow -397,001 0604 0225 0000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 82,001 9384 5020,00000,0000
Čistý zisk 65,001 4584 022-960,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 4584 0213 7430,00000,0000
Cudzie zdroje -46 866-46 801-45 344-4 0400,0000
Daň z príjmov 17,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17,00480,00480,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,1814,418,280,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,1814,418,280,00000,0000
Doba obratu aktív 1 0871 298725,580,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 12,1814,418,280,00000,0000
Doba splácania záväzkov -213,49-406,64-144,480,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -140,77-152,17-80,190,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,67531,410,54430,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 9384 5014 2230,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 82,001 9384 5020,00000,0000
EBITDA 163,001 9384 5020,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 163,001 9384 5020,00000,0000
Finančná páka 0,88540,89510,90051,240,0000
Finančné účty 41 02941 42640 3675 0000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,13-1,12-1,11-0,80800,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,131,121,110,80800,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 82,001 9384 5020,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 465,00465,00466,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky -5 374-4 912-4 513960,000,0000
Náklady na predaný tovar 13 7709 75816 0150,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 1884 40911 4010,00000,0000
Obežný majetok 41 49441 89140 8335 0000,0000
Obrat aktív 0,33580,28130,50300,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,33580,28130,50300,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 81,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 17,0017,0017,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 65,001 4584 022-960,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98880,98890,98861,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 465,00465,00466,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -7,72-8,53-9,055,210,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 118,05-44,15-11,27-0,80800,0000
Pridaná hodnota 164,002 0244 5260,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -7,63-8,43-8,945,210,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -32,96-2,53-1,000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -32,96-2,53-1,000,00000,0000
Služby 2 473152,003 4430,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 49441 89140 8335 0000,0000
Spotreba materiálu… 2 1095 1971 1710,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 93411 78220 5410,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 13 93411 78220 5410,00000,0000
Účtovný cash flow -397,001 0604 0225 0000,0000
Vlastné imanie 46 86646 80145 3444 0400,0000
Všetky záväzky -5 372-4 910-4 511960,000,0000
Výsledok hospodárenia 163,001 9384 5020,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 163,001 9384 5020,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 65,001 4584 022-960,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 4584 0213 7430,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 82,001 9384 5020,00000,0000
Záväzky -5 372-4 910-4 511960,000,0000
Záväzky z obchodného styku 17,0017,0017,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 82,001 9384 5020,00000,0000
Zmena EBIT 0,04230,43061,070,00000,0000