Johns Manville Slovakia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 155 418 416160 072 876164 000 081156 903 101162 529 505
Aktivácia 1 507 9591 662 8901 156 6241 217 107795 347
Bežná likvidita III. stupeň 3,253,412,841,901,98
Časové rozlíšenie aktív 725 647617 3841 349 438828 499801 365
Časové rozlíšenie pasív -697 064-675 9570,0000200 723273 224
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1707-0,23100,61200,1165-0,0382
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,21300,21450,22900,37700,8464
Celkové tržby 139 974 679148 263 558146 820 389150 501 365140 136 981
Celkový dlh 27 416 96728 388 99430 562 15042 901 66574 378 847
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 940 697-14 956 839-19 095 963-6 711 996-4 057 787
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 940 69714 956 83919 095 9636 711 9964 057 787
Čistý cash flow -3 016 142-4 139 12412 383 9672 654 209-768 374
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 722 66623 801 05325 322 95533 998 86028 210 692
Čistý zisk 11 438 33718 558 68919 637 21825 923 27820 703 075
Čistý zisk v minulom roku 18 558 68919 637 21825 923 27820 703 0758 199 782
Cudzie zdroje -128 698 513-132 359 839-133 437 931-113 800 713-87 877 434
Daň z príjmov 3 282 0325 238 5415 582 7087 039 0135 278 324
Daň z príjmov v minulom roku 5 238 5415 582 7087 039 0135 278 324-1 005 620
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 282 0325 238 5415 582 7087 039 0135 278 324
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,4353,1553,4248,0851,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,0148,0846,1043,6146,95
Doba obratu aktív 437,87431,61421,86397,55429,78
Doba obratu pohľadávok 51,4353,1553,4248,0851,96
Doba obratu zásob 298 54628 549250 06534 2904 308 806
Doba splácania záväzkov 217 27021 760309 70945 8485 509 183
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,7748,3152,0557,7253,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 190 45919 169277 75832 8584 525 350
EBIT v minulom roku 23 801 05325 322 95533 998 86028 210 69210 357 320
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 722 66623 801 05325 322 95533 998 86028 210 692
EBITDA 31 599 14239 805 02741 377 27851 061 83945 268 786
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 599 14239 805 02741 377 27851 061 83945 268 786
Finančná páka 1,211,211,231,381,85
Finančné účty 11 940 69714 956 83919 095 9636 711 9964 057 787
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8281-0,8269-0,8136-0,7253-0,5407
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82810,82690,81360,72530,5407
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 704 97139 864 08442 168 63651 176 04745 357 360
Krátkodobé pohľadávky 18 253 49319 712 72820 766 45618 977 26519 648 573
Krátkodobé záväzky 17 664 32117 918 59320 235 46922 779 91420 089 650
Krytie dlhovej služby -45,48-59,22401,6141,6418,13
Materiál 6 531 0686 998 3496 096 7066 023 8176 215 557
Nákladové úroky 2 2973 823103 0291 036 5692 229 293
Nákladové úroky v minulom roku 3 823103 0291 036 5692 229 2933 163 158
Náklady na predaný tovar 82 864 35979 299 94785 310 15279 999 33982 551 796
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 675300 56123 848181 3511 331
Neobežný majetok 99 580 041100 882 080106 227 384112 588 915121 513 813
Obežný majetok 55 112 72858 573 41256 423 25943 485 68740 214 327
Obrat aktív 0,83360,84570,86520,91810,8493
Obrat neobežného majetku 1,301,341,341,281,14
Obrat obežného majetku 2,352,312,513,313,43
Odpisy 16 903 63516 008 20516 434 79717 087 85117 257 379
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 104 2167 985 9348 196 1548 524 7658 622 075
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 799 4198 022 2718 238 6438 563 0868 635 304
Osobné náklady 26 779 04825 364 70023 267 47621 984 49519 282 681
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 22317 62718 59218 57212 436
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 120 88415 343 62317 346 72515 575 98915 800 024
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 341 97234 566 89436 072 01543 011 12937 960 454
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57330,45210,41160,34320,3476
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 574186,652 370353,2341 684
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,742,212,432,912,88
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,361,421,641,52
Pohľadávky z obchodného styku 15 265 23517 830 83817 920 77017 212 01617 756 397
Pohotová likvidita II. stupeň 1,822,052,041,151,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 42,6731,98-10,78-42,88114,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 313-1 083120,202,56-0,3447
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,21300,21450,22900,37700,8464
Pridaná hodnota 46 713 13556 100 62756 531 04264 057 74855 480 980
Primárna platobná neschopnosť 1,010,88521,010,94850,9294
Rýchla likvidita I. stupeň 0,70370,86740,94370,29210,1993
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,86760,71320,73860,84021,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,86760,71320,73860,84021,64
Služby 22 790 33620 772 14520 122 65919 813 57318 971 663
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 155 418 416160 072 876164 000 081156 903 101162 529 505
Spotreba materiálu… 63 832 98666 542 64565 526 88162 886 21063 243 989
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 507 9590,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 129 616 370135 408 060142 943 675144 123 477138 177 114
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000643 5000,000093 833
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 62 02638 342404 97566 39050 505
Tržby z predaja tovaru 22 367355 3078 629232 757282,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 129 531 977135 014 411141 886 571143 824 330138 032 494
Účtovný cash flow -3 016 142-4 139 12412 383 9672 654 209-768 374
Úrokové krytie 6 4106 226245,7832,8012,65
Vlastné imanie 128 698 513132 359 839133 437 931113 800 71387 877 434
Všetky záväzky 27 416 96728 388 99430 562 15042 901 66574 378 847
Výnosy budúcich období krátkodobé -697 064-675 9570,0000189 721268 141
Výsledok hospodárenia 14 752 47123 828 85425 275 53234 013 69828 056 074
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 752 47123 828 85425 275 53234 013 69828 056 074
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 438 33718 558 68919 637 21825 923 27820 703 075
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 558 68919 637 21825 923 27820 703 0758 199 782
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 720 36923 797 23025 219 92632 962 29125 981 399
Zásoby 24 272 15923 508 70116 338 48617 036 83815 712 387
Záväzky 27 416 96728 388 99430 562 15042 901 66574 378 847
Záväzky z obchodného styku 15 484 57015 784 71518 147 86416 325 69216 502 030
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 363 686441 092801 139749 703702 006
Zisk pred zdanením 14 720 36923 797 23025 219 92632 962 29125 981 399
Zmena EBIT 0,61860,93990,74481,212,72
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 280 6796 652 514-793 3881 664 688-1 130 160
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 280 6796 652 514-793 3881 664 688-1 130 160
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 0626 31071 92426 6805 838
Účtovné závierky