SOHLED s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 456 7921 406 1101 544 8641 338 5311 241 400
Bežná likvidita III. stupeň 5,006,934,363,432,36
Časové rozlíšenie aktív 13 83813 86814 10310 8629 748
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,10-1,030,45720,7849-1,11
Celkové tržby 3 000 2193 298 4914 128 4213 610 9223 510 872
Celkový dlh 259 065199 243334 540304 744345 870
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -395 364-207 781-326 456-215 136-29 534
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 395 364207 781326 456215 13629 534
Čistý cash flow 187 583-118 675111 320185 602-316 304
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 916129 654357 423187 10820 415
Čistý zisk -9 14096 543276 536138 2577 115
Čistý zisk v minulom roku 96 543276 536138 2577 115341 192
Cudzie zdroje -1 197 727-1 206 867-1 210 324-1 033 787-895 530
Daň z príjmov 3 22433 11180 88748 63213 190
Daň z príjmov v minulom roku 33 11180 88748 63213 190109 094
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 22433 11180 88748 63213 190
Dlhodobé pohľadávky 5 1605 1605 1601 6601 660
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,2611,6211,5917,5223,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,526,2011,5917,5212,15
Doba obratu aktív 181,21158,87149,27141,98140,02
Doba obratu pohľadávok 10,9012,2112,0917,6923,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,2113,0723,5325,0832,19
EBIT v minulom roku 129 654357 423187 10820 415450 286
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 916129 654357 423187 10820 415
EBITDA 123 603234 304438 514329 516172 277
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 123 603234 304438 514329 516172 277
Efektívna daňová sadzba -0,54500,25540,22630,26020,6496
Finančná páka 1,221,171,281,291,39
Finančné účty 395 364207 781326 456215 13629 534
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8222-0,8583-0,7835-0,7723-0,7214
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82220,85830,78350,77230,7214
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 369 579483 081808 679757 788651 464
Krátkodobé pohľadávky 82 488102 872119 973165 134204 349
Krátkodobé záväzky 170 551115 639243 500236 478285 410
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00001 5051 566
Materiál 315 650359 178410 072384 065337 628
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000219,00110,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000219,00110,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 657 9811 747 9171 952 5691 908 1011 988 845
Neobežný majetok 598 550599 272479 109524 641566 950
Obežný majetok 844 404792 9701 051 652803 028664 702
Obrat aktív 2,012,302,452,572,61
Obrat neobežného majetku 4,905,397,886,565,71
Obrat obežného majetku 3,484,073,594,294,87
Odpisy 161 438126 578111 172178 670172 790
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 80 71963 28955 58689 33586 395
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 80 71963 28955 58689 33586 395
Osobné náklady 1 205 2651 266 3351 391 7381 230 5491 098 626
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6322 1931 2292 9603 295
Ostatné záväzky z obchodného styku 29 45826 994100 950107 22974 645
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 152 298223 121387 708316 927179 905
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94430,85410,76260,80270,8809
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,061,171,311,251,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93391,061,211,090,9809
Pohľadávky z obchodného styku 52 37754 890119 973165 134107 731
Pohotová likvidita II. stupeň 2,882,811,891,650,8536
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,3910,17-10,87-5,572,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000847,50-2 875
Pridaná hodnota 1 276 3711 482 6741 824 9961 532 9741 247 100
Primárna platobná neschopnosť 0,56240,49180,84140,64931,80
Rýchla likvidita I. stupeň 2,321,801,340,90980,1035
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,100,85040,76290,92482,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,100,85040,76290,92482,01
Služby 210 100219 494236 340239 167207 405
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 456 7921 406 1101 544 8641 338 5311 241 400
Spotreba materiálu… 1 375 6431 456 4111 869 1881 614 4361 798 429
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 058 1563 356 0763 963 2623 656 6913 477 186
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 123 804125 485185 697215 616241 241
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 934 3523 230 5913 777 5653 441 0753 235 945
Účtovný cash flow 187 583-118 675111 320185 602-316 304
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000854,37185,59
Vlastné imanie 1 197 7271 206 8671 210 3241 033 787895 530
Všetky záväzky 259 065199 243334 540304 744345 870
Výsledok hospodárenia -4 284131 847358 648190 06323 682
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 284131 847358 648190 06323 682
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 14096 543276 536138 2577 115
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 96 543276 536138 2577 115341 192
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 916129 654357 423186 88920 305
Zásoby 361 392477 157600 063421 098429 159
Záväzky 259 065199 243334 540304 744345 870
Záväzky z obchodného styku 29 45826 994100 950107 229193 585
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,0000118 940
Zisk pred zdanením -5 916129 654357 423186 88920 305
Zmena EBIT -0,04560,36271,919,170,0453
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -72 238-72 012152 959-54 49816 989
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -72 238-72 012152 959-54 49816 989
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 90 253101 364154 391176 399217 046
Účtovné závierky