Radvaň s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 621 360736 608755 336742 293845 879
Aktivácia 1 3603 23210 5583 36015 725
Bankové úvery 0,00000,00000,0000200 860220 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,130,96610,76440,6703
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000200 860220 000
Časové rozlíšenie aktív 194,00194,00194,00923,001 106
Časové rozlíšenie pasív 101 200119 503137 807156 111150 502
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,27120,3579-0,7368-0,0243-0,0273
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4061-0,35710,61350,12390,0205
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,70391,031,241,683,01
Celkové tržby 383 876397 917426 467396 6190,0000
Celkový dlh 214 876312 830341 397367 069521 840
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 080-101 875-210 772296 575275 627
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 080101 875210 7727 3204 732
Čistý cash flow -82 795-108 897203 4525 3294 732
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 01434 68478 26367 6268 356
Čistý zisk 7 29827 28957 02045 576515,00
Čistý zisk v minulom roku 27 28957 02045 57645 36465 592
Cudzie zdroje -305 284-304 275-276 132-219 113-173 537
Daň z príjmov 716,007 39517 56314 5150,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 39517 56314 51515 2940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 716,007 39517 56314 5150,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 7892 182625,741 7391 872
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 173,151,98225,140,0000125,84
Doba obratu aktív 5 2165 1652 9264 5454 893
Doba obratu pohľadávok 2 7892 182625,741 7391 872
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000657,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 7112 1391 284263,271 334
EBIT v minulom roku 34 68478 26367 62669 59074 769
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 01434 68478 26367 6268 356
EBITDA 132 799150 182238 587212 89999 509
EBITDA marža 0,34590,37740,55950,53680,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 132 799150 182238 587212 89999 509
Finančná páka 2,042,422,743,394,87
Finančné účty 19 080101 875210 7727 3204 732
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 153 232222 417241 660220 88799 163
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000103 03560 359
Krátkodobé pohľadávky 332 235311 227161 553284 004323 700
Krátkodobé záväzky 203 872304 970331 61642 994230 601
Krytie dlhovej služby 1,311,261,691,300,6284
Materiál 15 1528 7825 747867,0020 772
Nákladové úroky 0,00000,00003 6807 5357 841
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003 6807 5358 9329 177
Náklady na predaný tovar 121 753127 951118 87871 546102 155
Neobežný majetok 201 911258 535301 804357 808402 485
Obežný majetok 419 255477 879453 338383 562442 288
Odpisy 133 064148 490159 840145 22478 990
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 66 53274 24579 92072 61278 990
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 66 53274 24579 92072 6120,0000
Osobné náklady 179 502166 521149 647128 7480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 259,00253,00255,001 674346,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 1731 6406 12025 8320,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 140 362175 779216 860190 80079 505
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,29-2,19-6,07-10,780,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,90-2,092,160,08940,0750
Pohľadávky z obchodného styku 20 629282,0058 1260,000021 755
Pohotová likvidita II. stupeň 1,150,97370,79360,58100,4982
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,692,79-1,36-41,12-36,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000055,290,70720,6035
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34580,42470,45200,49450,6169
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,70391,031,241,683,01
Pridaná hodnota -78 268-75 899-24 643-11 938-39 052
Primárna platobná neschopnosť 0,15385,820,33090,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,622,081,431,725,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,622,081,431,725,24
Služby 41 67052 92959 10045 20170 082
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 621 360736 608755 336742 293845 879
Spotreba materiálu… 78 23657 83549 27551 94357 887
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000303 895280 359
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 53 83188 29695 89964 43963 103
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 34636 2441 6644 8310,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 48552 05294 23559 60863 103
Účtovný cash flow -82 795-108 897203 4525 3294 732
Úročený dlh 0,00000,00000,0000303 895280 359
Úrokové krytie 0,00000,000021,278,971,07
Vlastné imanie 305 284304 275276 132219 113173 537
Všetky záväzky 214 876312 830341 397367 069521 840
Výnosy budúcich období dlhodobé 82 896101 200119 5040,0000139 648
Výnosy budúcich období krátkodobé 18 30418 30318 303156 11110 854
Výsledok hospodárenia 8 27334 96278 51169 29714 404
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 27334 96278 51169 29714 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 29827 28957 02045 576515,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 28957 02045 57645 36465 592
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 01434 68474 58360 0916 230
Zásoby 67 94064 77781 01392 238113 856
Záväzky 214 876312 830341 397367 069521 840
Záväzky z obchodného styku 3 1731 64019 23225 8320,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000013 1120,00000,0000
Zisk pred zdanením 8 01434 68474 58360 0916 230
Zmena EBIT 0,23110,44321,160,97180,1118
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 207-20 419-21 06122 23810 089
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 207-20 419-21 06122 23810 089
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 8082 9741 9003 2096 115

Činnosti firmy
Veľkoobchodná činnosť /v rozsahu voľnej živnosti/
Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi produktami,živýmizvieratami a poľnohospodárskymi..
Výcvik športových a ťažných koní
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo..
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Organizovanie kurzov, seminárov a školení
Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí..
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Poskytovanie internetových, faxových a telefónnych služieb
Prenájom nehnuteľností, spojený s poskytovaním doplnkových služieb
Prevádzkovanie športového areálu
Požičiavanie - prenájom pozemných dopravných prostriedkov
Poskytovanie služieb v rámci agroturistiky v rozsahu voľných živností
Predaj stavebného a spotrebného materiálu /veľkoobchod,maloobchod/
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Prenájom nehnuteľností
Veľkosklad s medziproduktami rôznych druhov /poľnohospodárskychchemikálií,..
Maloobchod s potravinami a pochutinami
Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním iných..
Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Maloobchod s ovocím a zeleninou
Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
Rekreačné jazdenie na koni, poskytovanie prepravných služieb osôb konským záprahom..