COMENERG a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 718 843916 395693 6122 878 2913 853 248
Bežná likvidita III. stupeň 6,163,043,941,901,84
Časové rozlíšenie aktív 8 3426 9088 8835 8486 638
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000-810,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1127-0,15870,75610,6819-0,2709
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,71260,4413-2,42-4,731,06
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,17070,37570,87200,23230,2577
Celkové tržby 628 602980 9951 087 1121 561 1070,0000
Celkový dlh 104 840250 253323 091542 691789 590
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -304 444-235 268-129 567-409 708-829 836
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,0000-40 6290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 304 444235 268129 567409 708829 836
Čistý cash flow 69 176105 701-280 141-1 593 292829 836
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 57 793375 084366 385412 201718 257
Čistý zisk 44 324295 620330 689366 383718 257
Čistý zisk v minulom roku 295 620330 689366 3831 762 395370 376
Cudzie zdroje -614 003-666 142-370 521-2 336 410-3 063 658
Daň z príjmov 13 46979 46435 69645 8180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 79 46435 69645 81842 5750,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 46979 46435 69645 8180,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000039 17740 6090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 182,28181,72107,3752,65129,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 166,85181,4179,6935,24107,98
Doba obratu aktív 459,32343,71233,82684,25830,19
Doba obratu pohľadávok 182,28181,72120,5862,30129,72
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000309,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,0389,8339,1080,01168,04
EBIT v minulom roku 375 084366 385412 2011 804 970370 376
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 57 793375 084366 385412 201718 257
EBITDA 201 138510 081261 988235 003649 234
EBITDA marža 0,32000,52000,24100,15050,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 201 138510 081261 988235 003649 234
Finančná páka 1,171,381,871,231,26
Finančné účty 304 444235 268129 567409 708829 836
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8542-0,7269-0,5342-0,8117-0,7951
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85420,72690,53420,81170,7951
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 203 419519 879261 832274 491649 066
Krátkodobé pohľadávky 285 274484 503318 500221 458602 094
Krátkodobé záväzky 97 071239 505115 996336 575779 918
Materiál 380,00292,00178,00395,00197,00
Náklady na predaný tovar 379 045629 781786 0181 047 194919 312
Neobežný majetok 120 403189 424197 3072 200 2732 414 483
Obežný majetok 590 098720 063487 422672 1701 432 127
Obrat aktív 0,79461,061,560,53340,4397
Obrat neobežného majetku 4,745,145,490,69780,7016
Obrat obežného majetku 0,96801,352,222,281,18
Odpisy 144 376139 798111 69053 21641 632
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 72 18869 89955 84526 60841 632
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 72 18869 89955 84526 6080,0000
Osobné náklady 111 28297 432111 142259 7150,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 219,00196,00156,00178,00168,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 58 953206 7682 2162 0790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 188 700435 418442 379419 599759 889
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,07220,44380,89250,15680,2344
Podiel EBIT k aktívam 0,08040,40930,52820,14320,1864
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,08040,40930,52820,14320,1864
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09290,55410,63430,16210,2337
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57900,28380,37460,53200,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,11000,1077-0,2577-1,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8428
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,733,522,671,880,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75171,451,331,5618,61
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12110,1086-0,2587-1,040,4898
Pohľadávky z obchodného styku 261 115483 659236 387148 236501 173
Pohotová likvidita II. stupeň 6,163,033,941,901,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,88-6,301,321,47-3,69
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,17070,37570,87200,23230,2577
Pridaná hodnota 192 183343 365296 713488 165774 796
Primárna platobná neschopnosť 0,22580,42750,42831,150,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07220,44380,89250,15680,2344
Rýchla likvidita I. stupeň 3,140,98231,121,221,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,52120,49061,232,311,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,52120,49061,232,311,22
Služby 350 330591 600720 994907 285772 791
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 718 843916 395693 6122 878 2913 853 248
Spotreba materiálu… 28 71538 18165 024139 909146 521
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 572 478978 1431 147 1811 555 1921 694 108
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000064 4500,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2504 9970,000019 8330,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 571 228973 1461 082 7311 535 3591 694 108
Účtovný cash flow 69 176105 701-280 141-1 593 292829 836
Vlastné imanie 614 003666 142370 5212 336 4103 063 658
Všetky záväzky 104 840250 253323 091542 691789 590
Výsledok hospodárenia 58 012375 280150 298201 620607 602
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 58 012375 280150 298201 620607 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 324295 620330 689366 383718 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 295 620330 689366 3831 762 395370 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 57 793375 084366 385412 201859 092
Zásoby 380,00292,00178,00395,00197,00
Záväzky 104 840250 253323 091542 691789 590
Záväzky z obchodného styku 58 953206 768101 255171 0800,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000099 039191 1980,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000018 4320,0000
Zisk pred zdanením 57 793375 084366 385412 201859 092
Zmena EBIT 0,15411,020,88890,22841,94

Činnosti firmy
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo..
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Reklamné a marketingové služby
Verejné obstarávanie
Poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Montáž dodávateľským spôsobom /elektrických zariadení/
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Uskutočňovanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianskych..
Ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby (manipulácia dreva a..
Projektovanie elektrických zariadení
Revízia elektrických zariadení
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Skladovanie
Odborné poradenstvo / v oblasti elektro /
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
Prenájom hnuteľných vecí
Administratívne služby
Vedenie účtovníctva
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Počítačové služby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Stavebné cenárstvo
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických..
Práce vo výškach vykonávané pomocou horolezeckej techniky a speleologickej techniky..
Prípravné práce k realizácii stavby
Sprostredkovanie služieb
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Montáž, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických..
Ekonomické poradensktvo