COMENERG a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 811 872718 843916 395693 6122 878 291
Bežná likvidita III. stupeň 3,586,163,043,941,90
Časové rozlíšenie aktív 8 0408 3426 9088 8835 848
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000-810,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2003-0,1127-0,15870,75610,6819
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,56400,71260,4413-2,42-4,73
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,36720,17070,37570,87200,2323
Celkové tržby 874 133628 602980 9951 087 1121 561 107
Celkový dlh 218 047104 840250 253323 091542 691
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -423 392-304 444-235 268-129 567-409 708
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,00000,0000-40 629
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 423 392304 444235 268129 567409 708
Čistý cash flow 118 94869 176105 701-280 141-1 593 292
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 101 65157 793375 084366 385412 201
Čistý zisk 78 36144 324295 620330 689366 383
Čistý zisk v minulom roku 44 324295 620330 689366 3831 762 395
Cudzie zdroje -593 825-614 003-666 142-370 521-2 336 410
Daň z príjmov 23 29013 46979 46435 69645 818
Daň z príjmov v minulom roku 13 46979 46435 69645 81842 575
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23 29013 46979 46435 69645 818
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000039 17740 609
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 136,66182,28181,72107,3752,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 132,17166,85181,4179,6935,24
Doba obratu aktív 342,89459,32343,71233,82684,25
Doba obratu pohľadávok 136,66182,28181,72120,5862,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,0862,0389,8339,1080,01
EBIT v minulom roku 57 793375 084366 385412 2011 804 970
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 101 65157 793375 084366 385412 201
EBITDA 229 821201 138510 081261 988235 003
EBITDA marža 0,26290,32000,52000,24100,1505
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 229 821201 138510 081261 988235 003
Finančná páka 1,371,171,381,871,23
Finančné účty 423 392304 444235 268129 567409 708
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7314-0,8542-0,7269-0,5342-0,8117
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73140,85420,72690,53420,8117
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 229 595203 419519 879261 832274 491
Krátkodobé pohľadávky 323 572285 274484 503318 500221 458
Krátkodobé záväzky 210 91297 071239 505115 996336 575
Materiál 438,00380,00292,00178,00395,00
Náklady na predaný tovar 594 575379 045629 781786 0181 047 194
Neobežný majetok 56 430120 403189 424197 3072 200 273
Obežný majetok 747 402590 098720 063487 422672 170
Obrat aktív 1,060,79461,061,560,5334
Obrat neobežného majetku 15,314,745,145,490,6978
Obrat obežného majetku 1,160,96801,352,222,28
Odpisy 127 944144 376139 798111 69053 216
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 63 97272 18869 89955 84526 608
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 63 97272 18869 89955 84526 608
Osobné náklady 103 028111 28297 432111 142259 715
Ostatné náklady na finančnú činnosť 226,00219,00196,00156,00178,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 179 18658 953206 7682 2162 079
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 206 305188 700435 418442 379419 599
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,13200,07220,44380,89250,1568
Podiel EBIT k aktívam 0,12520,08040,40930,52820,1432
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,12520,08040,40930,52820,1432
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,16910,09290,55410,63430,1621
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52150,42350,25670,18680,1423
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38210,57900,28380,37460,5320
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,13610,11000,1077-0,2577-1,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,621,733,522,671,88
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,170,75171,451,331,56
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,13760,12110,1086-0,2587-1,04
Pohľadávky z obchodného styku 312 932261 115483 659236 387148 236
Pohotová likvidita II. stupeň 3,586,163,033,941,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,99-8,88-6,301,321,47
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,36720,17070,37570,87200,2323
Pridaná hodnota 269 649192 183343 365296 713488 165
Primárna platobná neschopnosť 0,57260,22580,42750,42831,15
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13200,07220,44380,89250,1568
Rýchla likvidita I. stupeň 2,013,140,98231,121,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,94880,52120,49061,232,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,94880,52120,49061,232,31
Služby 577 610350 330591 600720 994907 285
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 811 872718 843916 395693 6122 878 291
Spotreba materiálu… 16 96528 71538 18165 024139 909
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 864 224572 478978 1431 147 1811 555 192
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000064 4500,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 2504 9970,000019 833
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 864 224571 228973 1461 082 7311 535 359
Účtovný cash flow 118 94869 176105 701-280 141-1 593 292
Vlastné imanie 593 825614 003666 142370 5212 336 410
Všetky záväzky 218 047104 840250 253323 091542 691
Výsledok hospodárenia 101 87758 012375 280150 298201 620
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 101 87758 012375 280150 298201 620
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 78 36144 324295 620330 689366 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 44 324295 620330 689366 3831 762 395
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 101 65157 793375 084366 385412 201
Zásoby 438,00380,00292,00178,00395,00
Záväzky 218 047104 840250 253323 091542 691
Záväzky z obchodného styku 179 18658 953206 768101 255171 080
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000099 039191 198
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000018 432
Zisk pred zdanením 101 65157 793375 084366 385412 201
Zmena EBIT 1,760,15411,020,88890,2284

Činnosti firmy
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo..
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Reklamné a marketingové služby
Verejné obstarávanie
Poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Montáž dodávateľským spôsobom /elektrických zariadení/
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Uskutočňovanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianskych..
Ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby (manipulácia dreva a..
Projektovanie elektrických zariadení
Revízia elektrických zariadení
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Skladovanie
Odborné poradenstvo / v oblasti elektro /
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
Prenájom hnuteľných vecí
Administratívne služby
Vedenie účtovníctva
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Počítačové služby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Stavebné cenárstvo
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických..
Práce vo výškach vykonávané pomocou horolezeckej techniky a speleologickej techniky..
Prípravné práce k realizácii stavby
Sprostredkovanie služieb
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Montáž, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických..
Ekonomické poradensktvo