TOPDROG a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 744 132857 980826 588792 315797 663
Bežná likvidita III. stupeň 3,032,963,313,072,79
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8904-0,9675-0,8872-0,8039-0,7576
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,553,734,524,084,36
Celkové tržby 279 472275 843277 734271 155249 095
Celkový dlh 218 339258 877220 909215 661224 083
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -436 635-479 291-437 010-363 190-312 195
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 468 179579 652537 371463 551434 556
Čistý cash flow 468 179579 652537 371463 551434 556
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -47 28036 58838 9395 8903 424
Čistý zisk -47 28026 03030 0253 581507,00
Čistý zisk v minulom roku 26 03030 0253 581507,002 286
Cudzie zdroje -525 793-599 103-605 679-576 654-573 580
Daň z príjmov 0,000010 5588 9142 3092 917
Daň z príjmov v minulom roku 10 5588 9142 3092 9172 605
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000010 5588 9142 3092 917
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 243,52236,73250,12260,38270,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -235,01-238,07-223,74-219,10-252,59
Doba obratu aktív 978,331 1451 1011 0681 170
Doba obratu pohľadávok 243,52236,73250,12260,38270,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 241,80207,31158,31153,27146,33
EBIT v minulom roku 36 58838 9395 8903 4244 891
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -47 28036 58838 9395 8903 424
EBITDA -30 05845 44376 50067 66156 139
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -30 05845 44376 50067 66156 139
Efektívna daňová sadzba 0,00000,28860,22890,39200,8519
Finančná páka 1,421,431,361,371,39
Finančné účty 468 179579 652537 371463 551434 556
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7066-0,6983-0,7327-0,7278-0,7191
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70660,69830,73270,72780,7191
Hrubá marža 0,34380,62040,68170,67820,6750
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -37 09740 17866 34161 09446 629
Krátkodobé finančné výpomoci 31 544100 361100 361100 361122 361
Krátkodobé pohľadávky 185 225177 418187 820193 244184 545
Krátkodobé záväzky 183 917155 366118 878113 74899 764
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 80 23183 61465 96967 20061 711
Náklady na predaný tovar 181 534102 41884 73986 98880 719
Neobežný majetok 90 393100 575101 062135 185178 227
Obežný majetok 653 739757 405725 526657 130619 436
Obrat neobežného majetku 3,072,722,712,001,40
Odpisy 10 18310 52236 06355 21861 218
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 18310 52236 06355 21861 218
Osobné náklady 93 64086 77684 74284 13579 721
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 0395 34910 1686 5679 510
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000084,009,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -37 09736 55266 08858 79961 725
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62920,67560,65010,58510,5448
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97450,50710,44760,45750,4742
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,682,101,931,711,74
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,031,972,232,192,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92551,761,571,321,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,692,121,961,711,75
Pohľadávky z obchodného styku -178 749-178 422-168 006-162 611-172 208
Pohotová likvidita II. stupeň 3,032,963,313,072,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,12-1,03-1,13-1,24-1,32
Pridaná hodnota 96 090171 131189 345183 902168 130
Rýchla likvidita I. stupeň 2,172,272,452,171,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,265,702,893,193,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,265,702,893,193,99
Služby 98 82841 93922 31323 48614 476
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 744 132857 980826 588792 315797 663
Spotreba materiálu… 82 70660 47962 42663 50266 243
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 544100 361100 361100 361122 361
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 277 624273 549274 084270 890248 849
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 277 624273 549274 084270 890248 849
Účtovný cash flow 468 179579 652537 371463 551434 556
Úročený dlh 31 544100 361100 361100 361122 361
Vlastné imanie 525 793599 103605 679576 654573 580
Všetky záväzky 218 339258 877220 909215 661224 083
Výsledok hospodárenia -40 24134 92140 43712 443-5 079
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -40 24134 92140 43712 443-5 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -47 28026 03030 0253 581507,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 03030 0253 581507,002 286
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -47 28036 58838 9395 8903 424
Zásoby 335,00335,00335,00335,00335,00
Záväzky 218 339258 877220 909215 661224 083
Záväzky z obchodného styku 80 23183 61465 96967 20061 711
Zisk pred zdanením -47 28036 58838 9395 8903 424
Zmena EBIT -1,290,93966,611,720,7001