STSZ, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 744 9291 682 5471 805 9831 719 0621 689 554
Aktivácia 16 23214 27323 83428 08129 831
Bežná likvidita III. stupeň 8,978,515,126,777,16
Časové rozlíšenie aktív 2 5891 7722 8912 2753 540
Časové rozlíšenie pasív 305,0030,00738,00908,003 524
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,03-0,85691,070,27572,96
Celkové tržby 1 542 3011 399 8451 481 4891 524 2590,0000
Celkový dlh 156 174135 329204 741134 471150 217
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -613 012-366 878-456 296-258 269-372 870
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 613 012366 878456 296258 269372 870
Čistý cash flow 246 134-89 418198 02732 327372 870
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 78 702-27 11339 21522 49859 776
Čistý zisk 65 253-30 04830 21516 61259 709
Čistý zisk v minulom roku -30 04830 21516 61249 02073 989
Cudzie zdroje -1 588 450-1 547 188-1 600 504-1 583 683-1 535 813
Daň z príjmov 13 4492 9359 0005 8860,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 9359 0005 88614 3050,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 4492 9359 0005 8860,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,9828,6719,1931,9329,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,9326,9516,0729,6328,78
Doba obratu aktív 500,77468,03495,14443,83416,06
Doba obratu pohľadávok 23,9828,6719,1931,9329,58
Doba obratu zásob 1 1831 1661 023857,88919,60
Doba splácania záväzkov 367,35291,67449,67242,1051,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,7929,0350,5630,2731,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 163,35133,76305,00115,990,0000
EBIT v minulom roku -27 11339 21522 49863 32574 271
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 78 702-27 11339 21522 49859 776
EBITDA -55 61615 72322 83773 634133 154
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -55 61615 72322 83773 634133 154
Finančná páka 1,101,091,131,091,10
Finančné účty 613 012366 878456 296258 269372 870
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9103-0,9196-0,8862-0,9212-0,9090
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91030,91960,88620,92120,9090
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 447 361169 012259 133177 314130 919
Krátkodobé pohľadávky 83 555103 08269 982123 670120 107
Krátkodobé záväzky 121 217104 353184 411117 255125 933
Krytie dlhovej služby 0,0000524,10761,232 454430,92
Materiál 383 648410 288405 530406 660423 975
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000067,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000282,00
Náklady na predaný tovar 767 906759 011767 815820 794862 650
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 120 442130 588149 688176 782171 047
Neobežný majetok 639 297692 741757 542818 224762 091
Obežný majetok 1 103 043988 0341 045 550898 563923 923
Obrat aktív 0,72890,77990,73720,82240,8773
Obrat neobežného majetku 1,991,891,761,731,94
Obrat obežného majetku 1,151,331,271,571,60
Odpisy 54 46649 73669 77478 18053 239
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 23324 86834 88739 09053 239
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 23324 86834 88739 0900,0000
Osobné náklady 555 698533 120537 883546 4280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3992 0652 3102 2722 235
Ostatné záväzky z obchodného styku 53 90147 855125 08356 1760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 119 71919 68899 98994 792112 948
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,100,96380,95460,92160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,184,243,763,350,6985
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,90681,041,051,090,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82590,94900,92730,949311,64
Pohľadávky z obchodného styku 83 39196 87558 600114 755116 866
Pohotová likvidita II. stupeň 5,754,522,863,253,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,4517,30-8,08-48,99-4,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00005 565
Pridaná hodnota 503 921553 152563 488592 932619 551
Primárna platobná neschopnosť 0,64640,49402,130,48950,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,043,512,462,192,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,818,618,971,831,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,818,618,971,831,13
Služby 85 95365 19087 25688 54565 669
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 744 9291 682 5471 805 9831 719 0621 689 554
Spotreba materiálu… 577 718570 362560 475578 239650 307
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 623 4331 389 8401 450 6061 466 7021 504 601
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 98 9180,00000,00000,000022 400
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 252 68877 677119 30352 9760,0000
Tržby z predaja tovaru 147 739161 714184 517213 916230 762
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 124 0881 150 4491 146 7861 199 8101 251 439
Účtovný cash flow 246 134-89 418198 02732 327372 870
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000892,18
Vlastné imanie 1 588 4501 547 1881 600 5041 583 6831 535 813
Všetky záväzky 156 174135 329204 741134 471150 217
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000030,0030,0030,00242,00
Výsledok hospodárenia 82 183-25 17641 64224 74879 915
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 82 183-25 17641 64224 74879 915
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 65 253-30 04830 21516 61259 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -30 04830 21516 61249 02073 989
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 78 702-27 11339 21522 49877 677
Zásoby 390 338417 003419 389415 501430 946
Záväzky 156 174135 329204 741134 471150 217
Záväzky z obchodného styku 53 90147 855125 08356 1760,0000
Zisk pred zdanením 78 702-27 11339 21522 49877 677
Zmena EBIT -2,90-0,69141,740,35530,8048
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -25,00-7 1445 770-5 309-5 458
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -25,00-7 1445 770-5 309-5 458
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 60 42368 84030 72423 6820,0000
Účtovné závierky