TOCARD spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 187 152241 205314 238326 297265 597
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 7311 008
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00005 0863 079
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,57-6,38-1,82-0,1574-0,2326
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 32,5025,057,9613,989,57
Celkové tržby 524 341432 813430 326424 2780,0000
Celkový dlh 181 566231 945279 184299 770237 678
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 314-24 887-881,0034 743-5 777
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 51459 08763 88118 2575 777
Čistý cash flow 25 51459 08763 8813 3755 777
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 673-24 83514 57310 922-51 841
Čistý zisk -3 673-25 79513 6139 962-51 841
Čistý zisk v minulom roku -25 79513 6139 962-1 361-18 102
Cudzie zdroje -5 586-9 260-35 054-21 441-24 840
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,905,4129,4542,3965,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,594,2027,9342,3965,34
Doba obratu aktív 136,80205,82267,59289,02288,44
Doba obratu pohľadávok 19,905,4129,4542,3965,39
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000380,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,24164,56180,35215,21252,32
EBIT v minulom roku -24 83514 57310 922-401,00-18 102
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 673-24 83514 57310 922-51 841
EBITDA 38 10816 64656 97163 086-20 929
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 10816 64656 97163 086-20 929
Finančná páka 33,5026,058,9615,2210,69
Finančné účty 25 51459 08763 88118 2575 777
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 83816 35757 58775 792-21 208
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,82040,79950,67400,74460,8748
Krátkodobé finančné výpomoci 22 20034 20063 00053 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 27 2196 33534 58947 85460 210
Krátkodobé záväzky 153 543192 854211 794242 968232 338
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 14528 41027 2750,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000012,400,0000
Materiál 0,00000,00000,00003 9655 260
Náklady na predaný tovar 314 940274 786246 669256 108223 100
Neobežný majetok 131 287172 797211 906254 490193 342
Obežný majetok 55 86568 408102 33270 07671 247
Obrat aktív 2,671,771,361,261,27
Obrat neobežného majetku 3,802,482,021,621,74
Obrat obežného majetku 8,946,254,195,884,72
Odpisy 41 51141 19242 58458 37230 634
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 51141 19242 58429 18630 634
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000029 1860,0000
Osobné náklady 164 123136 151120 011119 6330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 270,00289,00246,00294,00279,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000035 9110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 83815 39756 19768 334-21 207
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1322-0,59350,13880,1338-2,09
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1093-0,51360,14230,1396-1,72
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89010,89010,65950,76700,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5065
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,121,521,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89670,86251,120,87623,69
Pohľadávky z obchodného styku 25 4254 92532 80047 85460 168
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2189-0,1567-0,5487-6,35-4,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97020,96160,88840,91870,8949
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 32,5025,057,9613,989,57
Pridaná hodnota 184 389152 963181 964155 968112 991
Primárna platobná neschopnosť 0,32045,770,83160,75040,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,6575-2,790,38830,4646-2,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,7613,934,904,75-11,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,7613,934,904,75-11,36
Služby 79 16465 18347 81247 81341 970
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 187 152241 205314 238326 297265 597
Spotreba materiálu… 235 776209 603198 857208 295181 130
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 22 20034 20063 00053 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 499 329427 749429 064418 576336 091
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000431,006 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 27 477476,000,0000424,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 471 852427 273428 633411 652336 091
Účtovný cash flow 25 51459 08763 8813 3755 777
Úročený dlh 22 20034 20063 00053 0000,0000
Vlastné imanie 5 5869 26035 05421 44124 840
Všetky záväzky 181 566231 945279 184299 770237 678
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00005 0860,0000
Výsledok hospodárenia -3 403-24 54614 81811 214-51 563
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 403-24 54614 81811 214-51 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 673-25 79513 6139 962-51 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -25 79513 6139 962-1 361-18 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 673-24 83514 57310 922-51 841
Zásoby 3 1322 9863 8623 9655 260
Záväzky 181 566231 945279 184299 770237 678
Záväzky z obchodného styku 8 14528 41027 27535 9110,0000
Zisk pred zdanením -3 673-24 83514 57310 922-51 841
Zmena EBIT 0,1479-1,701,33-27,242,86