SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 175 09713 964 26114 889 66712 214 34426 939 200
Aktivácia 2 246 7183 402 3141 597 2971 854 490943 866
Bankové úvery 1 15811 98221 0851 200 767506 514
Bežná likvidita III. stupeň 4,425,881,821,651,99
Bežné bankové úvery 1 15811 98221 0851 200 767506 514
Časové rozlíšenie aktív 32 72244 00835 76033 21670 807
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,54870,52963,151,361,08
Celkové tržby 15 672 34543 267 98148 956 06157 536 417101 262 261
Celkový dlh 4 313 7864 835 13911 301 8357 047 65113 996 200
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 07711 88319 8441 199 199504 435
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -4 91999,001 2411 5682 079
Čistý cash flow -5 018-1 142-327,00-511,00-1 129 919
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 151 3736 276 449-725 340-346 7983 978 626
Čistý zisk 2 032 1895 541 289-1 578 860-376 3083 090 223
Čistý zisk v minulom roku 5 541 289-1 578 860-376 3083 090 2232 604 950
Cudzie zdroje -7 861 311-9 129 122-3 587 832-5 166 693-12 943 000
Daň z príjmov 116 603733 859852 51625 203875 739
Daň z príjmov v minulom roku 733 859852 51625 203875 739881 507
Daň z príjmov z bežnej činnosti 116 603733 859852 51625 203875 739
Dlhodobé pohľadávky 455 292509 470674 470880 470903 733
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 835157,8681,2546,0868,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 678157,0180,6536,4768,25
Doba obratu aktív 3 236183,20138,0291,51102,13
Doba obratu pohľadávok 2 956164,5487,5052,6871,80
Doba obratu zásob 14,750,245874,1951,8457,20
Doba splácania záväzkov 17 592106,58172,8979,47132,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 643,4026,7958,4331,5141,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 817,8731,1491,7149,11103,43
EBIT v minulom roku 6 276 449-725 340-346 7983 978 6263 493 030
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 151 3736 276 449-725 340-346 7983 978 626
EBITDA 1 952 8116 681 102854 8611 844 5287 037 154
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 952 8116 681 102854 8611 844 5287 037 154
Efektívna daňová sadzba 0,05430,1169-1,17-0,07180,2208
Finančná páka 1,551,534,152,362,08
Finančné účty -4 91999,001 2411 5682 079
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6457-0,6537-0,2410-0,4230-0,4805
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64570,65370,24100,42300,4805
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 711 09318 595 2664 676 0766 550 7369 747 512
Krátkodobé pohľadávky 10 663 78112 032 8808 764 6846 151 32818 034 460
Krátkodobé záväzky 2 420 4872 042 0466 303 8104 206 63411 004 992
Krytie dlhovej služby 756,615 135851,46428,26555,68
Materiál 0,000067,001 371 7681 295 1032 508 880
Nákladové úroky 2 5811 3011 0044 30712 664
Nákladové úroky v minulom roku 1 3011 0044 30712 6646 573
Náklady na predaný tovar 778 43017 081 25627 243 45737 892 59774 010 650
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 2206 993 36113 308 16519 321 27730 277 316
Neobežný majetok 1 026 1921 373 0942 708 3102 403 7063 183 261
Obežný majetok 11 116 18312 547 15912 145 5979 777 42223 685 132
Obrat aktív 0,11281,992,643,993,57
Obrat neobežného majetku 1,3420,2614,5420,2730,24
Obrat obežného majetku 0,12352,223,244,984,06
Obrat zásob 24,751 4854,927,046,38
Odpisy 96 882909 8641 628 8932 031 6752 931 396
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -107 387487 110841 0331 001 9301 596 384
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 204 269422 754787 8601 029 7451 335 012
Osobné náklady 7 331 70611 330 59117 707 81814 973 49119 493 367
Ostatné náklady na finančnú činnosť 28 34044 88847 57954 35674 008
Ostatné záväzky z obchodného styku 110 384325 9221 345 552952 4928 580 085
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 129 0716 451 15350 0331 655 3676 021 619
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,25850,6062-0,4375-0,05910,2298
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,22050,5265-0,0845-0,04330,2497
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 11,861,031,491,390,8815
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 12,311,570,89530,55900,7304
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,08430,96960,67290,72131,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,08320,89750,61620,63520,9861
Pohľadávky z obchodného styku 10 074 67011 968 4558 699 9394 867 70018 001 809
Pohotová likvidita II. stupeň 4,425,881,391,141,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 5677 99410 97210 11111,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,94-0,8778-0,3257-0,1186-89,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,35430,34630,75900,57700,5195
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,54870,52963,151,361,08
Pridaná hodnota 617 97110 986 18911 915 13310 800 90322 113 774
Primárna platobná neschopnosť 0,01120,04980,38440,53410,4766
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,25850,6070-0,4401-0,07280,2388
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,210,723713,223,821,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,210,723713,223,821,99
Služby 1 520 2531 571 2981 990 9562 304 0732 777 804
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 175 09713 964 26114 889 66712 214 34426 939 200
Spotreba materiálu… 1 502 00811 058 27013 624 84017 484 26541 467 019
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 15811 98221 0851 200 767506 514
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 766 45333 802 00141 309 68551 101 13297 669 068
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 393 3115 979 5261 934 3972 380 2821 392 183
Tržby z predaja tovaru 54 7527 423 29515 411 30321 994 87731 721 708
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 318 39020 399 18023 963 98526 725 97364 555 177
Účtovný cash flow -5 018-1 142-327,00-511,00-1 129 919
Úročený dlh 1 15811 98221 0851 200 767506 514
Úrokové krytie 833,544 824-722,45-80,52314,17
Vlastné imanie 7 861 3119 129 1223 587 8325 166 69312 943 000
Všetky záväzky 4 313 7864 835 13911 301 8357 047 65113 996 200
Výsledok hospodárenia 2 179 9896 323 290-677 442-290 3654 056 092
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 179 9896 323 290-677 442-290 3654 056 092
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 032 1895 541 289-1 578 860-376 3083 090 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 541 289-1 578 860-376 3083 090 2232 604 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 148 7926 275 148-726 344-351 1053 965 962
Zásoby 2 0294 7102 705 2022 744 0564 744 860
Záväzky 4 313 7864 835 13911 301 8357 047 65113 996 200
Záväzky z obchodného styku 112 530596 5933 343 9262 599 6678 580 085
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 146270 6711 998 3741 647 1750,0000
Zisk pred zdanením 2 148 7926 275 148-726 344-351 1053 965 962
Zmena EBIT 0,3428-8,652,09-0,08721,14
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 47 333-860 64183 207-637 472-432 377
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 47 333-860 64183 207-637 472-432 377
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 069 2515 427 4741 837 8072 483 5001 441 849