DYNAMIK HOLDING, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 064 22619 879 86319 661 14923 008 24314 419 163
Bankové úvery 0,00000,00000,0000245 92779 665
Bežná likvidita III. stupeň 1,341,341,281,150,9901
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000245 92779 665
Časové rozlíšenie aktív 62 90536 76155 91944 95214 691
Časové rozlíšenie pasív 9 0776 0876 2630,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95540,72100,80031,311,05
Celkové tržby 34 875 23022 003 04734 217 02233 720 9160,0000
Celkový dlh 13 219 0808 325 7888 737 07713 062 6317 388 016
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 480 407-3 452 229-3 251 774-140 634-2 141 981
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 480 4073 452 2293 251 774386 5612 221 646
Čistý cash flow 1 028 178200 4552 865 213-798 5582 221 646
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 669 240705 7751 038 6911 720 677211 532
Čistý zisk 591 734661 9031 010 8511 607 362206 686
Čistý zisk v minulom roku 661 9031 010 8511 607 362283 322236 182
Cudzie zdroje -13 836 069-11 547 988-10 917 809-9 945 612-7 031 147
Daň z príjmov 72 04939 30317 567105 6070,0000
Daň z príjmov v minulom roku 39 30317 567105 60765 4840,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 72 04939 30317 567105 6070,0000
Dlhodobé pohľadávky 30 44662 24668 148507 5092 110 865
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 106,19105,3868,55141,55100,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,0777,7935,82101,5767,38
Doba obratu aktív 285,13352,02210,71250,03386,44
Doba obratu pohľadávok 106,51106,4869,28147,06156,63
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000169,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 114,64124,2681,20124,83159,48
EBIT v minulom roku 705 7751 038 6911 720 677353 661243 309
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 669 240705 7751 038 6911 720 677211 532
EBITDA 688 040530 949403 730629 553223 357
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 688 040530 949403 730629 553223 357
Finančná páka 1,961,721,802,312,05
Finančné účty 4 480 4073 452 2293 251 774386 5612 221 646
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5112-0,5809-0,5553-0,4323-0,4876
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51120,58090,55530,43230,4876
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 740 955521 148360 856595 006178 259
Krátkodobé pohľadávky 10 079 3675 951 1406 396 22313 025 4863 733 324
Krátkodobé záväzky 10 881 4227 017 5277 576 75211 487 4605 950 511
Krytie dlhovej služby 51,3249,9324,4281,6846,09
Materiál 737,00590,00642,00652,00723,00
Nákladové úroky 5 4574 56910 2737 7084 846
Nákladové úroky v minulom roku 4 56910 2737 7084 8557 127
Náklady na predaný tovar 33 466 28019 604 33132 872 85632 588 09512 812 101
Neobežný majetok 11 901 95610 376 8979 888 4439 043 0836 337 914
Obežný majetok 15 099 3659 466 2059 716 78713 920 2088 066 558
Obrat aktív 1,281,041,731,460,9445
Obrat neobežného majetku 2,911,993,443,712,15
Obrat obežného majetku 2,292,183,512,411,69
Odpisy 431 504378 728303 722175 21246 578
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 215 752189 364151 86187 60646 578
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 215 752189 364151 86187 6060,0000
Osobné náklady 652 680562 845534 666422 2550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 63 91762 66775 58675 44345 098
Ostatné záväzky z obchodného styku 51 64515 23772 83834 7120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 023 2381 040 6311 314 5731 782 574253 264
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55340,55820,45120,42220,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,811,792,222,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,071,411,6717,33
Pohľadávky z obchodného styku 6 651 0614 393 0223 342 0919 347 0022 514 100
Pohotová likvidita II. stupeň 1,341,341,281,150,9900
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,46-57,61-3,8112,45-3,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 188,4143,87278,91-103,60458,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48840,41880,44440,56770,5124
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95540,72100,80031,311,05
Pridaná hodnota 1 179 3691 008 3651 185 1071 000 249807 173
Primárna platobná neschopnosť 1,341,522,221,220,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,2115,6821,6420,7533,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,2115,6821,6420,7533,08
Služby 33 409 40719 561 24632 833 70232 547 45512 775 701
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 064 22619 879 86319 661 14923 008 24314 419 163
Spotreba materiálu… 56 87343 08539 15440 64036 400
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000245 92779 665
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 704 06520 639 12934 074 31933 608 79213 621 274
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00002 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 58 41626 43316 35620 4480,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 645 64920 612 69634 057 96333 588 34413 619 274
Účtovný cash flow 1 028 178200 4552 865 213-798 5582 221 646
Úročený dlh 0,00000,00000,0000245 92779 665
Úrokové krytie 122,64154,47101,11223,2343,65
Vlastné imanie 13 836 06911 547 98810 917 8099 945 6127 031 147
Všetky záväzky 13 219 0808 325 7888 737 07713 062 6317 388 016
Výnosy budúcich období krátkodobé 7 9496 0656 2630,00000,0000
Výsledok hospodárenia 296 446176 738109 973452 459176 400
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 296 446176 738109 973452 459176 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 591 734661 9031 010 8511 607 362206 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 661 9031 010 8511 607 362283 322236 182
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 663 783701 2061 028 4181 712 969185 065
Zásoby 737,00590,00642,00652,00723,00
Záväzky 13 219 0808 325 7888 737 07713 062 6317 388 016
Záväzky z obchodného styku 8 926 3446 695 4807 428 70911 370 0270,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 8 874 6996 680 2437 355 87111 335 3150,0000
Zisk pred zdanením 663 783701 2061 028 4181 712 969185 065
Zmena EBIT 0,94820,67950,60374,870,8694
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 18 5061 9166 39122 330379,00
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výskum a vývoj v oblasti stavebných výrobkov a materiálov
Výskum a vývoj v oblasti technológií zvárania
Výskum a vývoj v oblasti strojárenských zariadení
Prenájom motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, strojov a zariadení
Kancelárske a sekretárske služby
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Vedenie účtovníctva
Upratovacie práce
Čistenie budov
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Prenájom kancelárskych strojov a výpočtovej techniky
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Výroba kovových prefabrikátov pre stavby
Zámočníctvo
Výroba prvkov z betónu, sadry a cementu
Výroba stavebných prvkov z betónu
Výroba stavebno-stolárska a tesárska
Reklamná činnosť
Sprostredkovanie dopravy
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
Výroba transportného betónu
Výroba kovových konštrukcií
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Sprostredkovateľská činnosť
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému sptrebiteľovi /maloobchod v..
Inžinierska činnosť
Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov)
Vykonávanie priemyselných stavieb
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Iné služby v doprave - práce bagrami, špeciálnymi vozidlami, žeriavmi, vysokozdvižnými..
Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností