DYNAMIK HOLDING, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 740 04527 064 22619 879 86319 661 14923 008 243
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000245 927
Bežná likvidita III. stupeň 1,251,341,341,281,15
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000245 927
Časové rozlíšenie aktív 69 44562 90536 76155 91944 952
Časové rozlíšenie pasív 9 7539 0776 0876 2630,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,010,95540,72100,80031,31
Celkové tržby 42 462 42134 875 23022 003 04734 217 02233 720 916
Celkový dlh 18 997 36613 219 0808 325 7888 737 07713 062 631
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 832 509-4 480 407-3 452 229-3 251 774-140 634
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 832 5094 480 4073 452 2293 251 774386 561
Čistý cash flow 1 352 1021 028 178200 4552 865 213-798 558
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 278 757669 240705 7751 038 6911 720 677
Čistý zisk 2 200 611591 734661 9031 010 8511 607 362
Čistý zisk v minulom roku 591 734661 9031 010 8511 607 362283 322
Cudzie zdroje -18 732 926-13 836 069-11 547 988-10 917 809-9 945 612
Daň z príjmov 71 07572 04939 30317 567105 607
Daň z príjmov v minulom roku 72 04939 30317 567105 60765 484
Daň z príjmov z bežnej činnosti 71 07572 04939 30317 567105 607
Dlhodobé pohľadávky 29 40130 44662 24668 148507 509
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 127,41106,19105,3868,55141,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 97,5570,0777,7935,82101,57
Doba obratu aktív 326,37285,13352,02210,71250,03
Doba obratu pohľadávok 127,67106,51106,4869,28147,06
Doba obratu zásob 47,890,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 162 8040,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 142,57114,64124,2681,20124,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 926 6660,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 669 240705 7751 038 6911 720 677353 661
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 278 757669 240705 7751 038 6911 720 677
EBITDA 792 769688 040530 949403 730629 553
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 792 769688 040530 949403 730629 553
Finančná páka 2,011,961,721,802,31
Finančné účty 5 832 5094 480 4073 452 2293 251 774386 561
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4964-0,5112-0,5809-0,5553-0,4323
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49640,51120,58090,55530,4323
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 850 391740 955521 148360 856595 006
Krátkodobé pohľadávky 14 733 68810 079 3675 951 1406 396 22313 025 486
Krátkodobé záväzky 16 486 33010 881 4227 017 5277 576 75211 487 460
Krytie dlhovej služby 47,1251,3249,9324,4281,68
Materiál 679,00737,00590,00642,00652,00
Nákladové úroky 7 0715 4574 56910 2737 708
Nákladové úroky v minulom roku 5 4574 56910 2737 7084 855
Náklady na predaný tovar 40 850 57033 466 28019 604 33132 872 85632 588 095
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 1750,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 16 057 50711 901 95610 376 8979 888 4439 043 083
Obežný majetok 21 613 09315 099 3659 466 2059 716 78713 920 208
Obrat aktív 1,121,281,041,731,46
Obrat neobežného majetku 2,632,911,993,443,71
Obrat obežného majetku 1,952,292,183,512,41
Obrat zásob 7,620,00000,00000,00000,0000
Odpisy 563 306431 504378 728303 722175 212
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 281 653215 752189 364151 86187 606
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 281 653215 752189 364151 86187 606
Osobné náklady 771 382652 680562 845534 666422 255
Ostatné náklady na finančnú činnosť 63 54463 91762 66775 58675 443
Ostatné záväzky z obchodného styku 64 13051 64515 23772 83834 712
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 763 9171 023 2381 040 6311 314 5731 782 574
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56850,55340,55820,45120,4222
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 262,200,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,761,811,792,222,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,091,071,411,67
Pohľadávky z obchodného styku 11 279 8496 651 0614 393 0223 342 0919 347 002
Pohotová likvidita II. stupeň 1,251,341,341,281,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,85-13,46-57,61-3,8112,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 191,22188,4143,87278,91-103,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50340,48840,41880,44440,5677
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,010,95540,72100,80031,31
Pridaná hodnota 1 356 8871 179 3691 008 3651 185 1071 000 249
Primárna platobná neschopnosť 1,161,341,522,221,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 23,9619,2115,6821,6420,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 23,9619,2115,6821,6420,75
Služby 40 786 45033 409 40719 561 24632 833 70232 547 455
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 740 04527 064 22619 879 86319 661 14923 008 243
Spotreba materiálu… 58 94556 87343 08539 15440 640
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000245 927
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 268 04034 704 06520 639 12934 074 31933 608 792
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 60 58358 41626 43316 35620 448
Tržby z predaja tovaru 5 1750,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 202 28234 645 64920 612 69634 057 96333 588 344
Účtovný cash flow 1 352 1021 028 178200 4552 865 213-798 558
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000245 927
Úrokové krytie 322,27122,64154,47101,11223,23
Vlastné imanie 18 732 92613 836 06911 547 98810 917 8099 945 612
Všetky záväzky 18 997 36613 219 0808 325 7888 737 07713 062 631
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 7537 9496 0656 2630,0000
Výsledok hospodárenia 283 730296 446176 738109 973452 459
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 283 730296 446176 738109 973452 459
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 200 611591 734661 9031 010 8511 607 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 591 734661 9031 010 8511 607 362283 322
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 271 686663 783701 2061 028 4181 712 969
Zásoby 679,00737,00590,00642,00652,00
Záväzky 18 997 36613 219 0808 325 7888 737 07713 062 631
Záväzky z obchodného styku 13 138 3498 926 3446 695 4807 428 70911 370 027
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 13 074 2198 874 6996 680 2437 355 87111 335 315
Zisk pred zdanením 2 271 686663 783701 2061 028 4181 712 969
Zmena EBIT 3,400,94820,67950,60374,87
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 31618 5061 9166 39122 330
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výskum a vývoj v oblasti stavebných výrobkov a materiálov
Výskum a vývoj v oblasti technológií zvárania
Výskum a vývoj v oblasti strojárenských zariadení
Prenájom motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, strojov a zariadení
Kancelárske a sekretárske služby
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Vedenie účtovníctva
Upratovacie práce
Čistenie budov
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Prenájom kancelárskych strojov a výpočtovej techniky
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Výroba kovových prefabrikátov pre stavby
Zámočníctvo
Výroba prvkov z betónu, sadry a cementu
Výroba stavebných prvkov z betónu
Výroba stavebno-stolárska a tesárska
Reklamná činnosť
Sprostredkovanie dopravy
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
Výroba transportného betónu
Výroba kovových konštrukcií
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Sprostredkovateľská činnosť
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému sptrebiteľovi /maloobchod v..
Inžinierska činnosť
Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov)
Vykonávanie priemyselných stavieb
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Iné služby v doprave - práce bagrami, špeciálnymi vozidlami, žeriavmi, vysokozdvižnými..
Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností