KMH, spol. s r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,0000475,005 6795 1786 051
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,74224,793,723,93
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,36-0,9951-1,08-0,7707
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,60943,772,802,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-3,880,26370,43790,3984
Celkové tržby 0,0000994,009 9526 5110,0000
Celkový dlh 0,0000640,001 1851 5771 724
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-390,00-4 472-3 889-3 335
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-1,070,1155-0,11150,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000390,004 4723 8893 335
Čistý cash flow 0,0000390,004 4723 8893 335
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-419,002 109234,00104,00
Čistý zisk 0,0000-1 0591 149-726,00104,00
Čistý zisk v minulom roku -1 0591 149-256,00104,00220,00
Cudzie zdroje 0,0000165,00-4 494-3 601-4 327
Daň z príjmov 0,0000640,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 640,00960,00960,0031,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000640,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000031,2144,4773,48102,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000044,4760,9987,62
Doba obratu aktív 0,0000174,42209,23295,17227,36
Doba obratu pohľadávok 0,000031,2144,4773,48102,05
Doba splácania záväzkov 0,0000977,41119,02274,1463,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000235,0143,6679,2957,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00004,8218,530,0000
EBIT v minulom roku -419,002 109704,00135,00220,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-419,002 109234,00104,00
EBITDA 0,0000-383,002 163319,00222,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-383,002 163319,00222,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,530,45524,100,0000
Finančná páka 0,0000-2,881,261,441,40
Finančné účty 0,0000390,004 4723 8893 335
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,3474-0,7913-0,6954-0,7151
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-0,34740,79130,69540,7151
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-419,002 109234,00135,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00001,350,20870,26860,2542
Krátkodobé pohľadávky 0,000085,001 2071 2892 716
Krátkodobé záväzky 0,0000640,001 1851 3911 538
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000048,0094,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00001 3157 7296 5358 899
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000239,003 6341 8524 394
Obežný majetok 0,0000475,005 6795 1786 051
Obrat aktív 0,00002,091,741,241,61
Obrat obežného majetku 0,00002,091,741,241,61
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000036,0054,0085,0087,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 0591 149-726,00104,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00006,420,2557-0,20160,0240
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,88210,37140,04520,0172
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,88210,37140,04520,0172
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00002,540,46930,06180,0230
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,82110,78750,75110,5511
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,39240,44940,59730,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,340,5993-0,07130,0916
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,39240,45140,60740,3433
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 2071 0702 332
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,74224,793,723,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,4231-1,00-0,9259-1,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00001,350,20870,30460,2849
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-3,880,26370,43790,3984
Pridaná hodnota 0,0000-321,002 178-132,00815,00
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-2,230,2023-0,14020,0172
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00006,420,2557-0,20160,0240
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,60943,772,802,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-1,670,54794,947,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-1,670,54794,947,77
Služby 0,0000613,002 8543 4643 718
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000475,005 6795 1786 051
Spotreba materiálu… 0,0000463,001 2411 219787,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000994,009 9076 4039 714
Tržby z predaja tovaru 0,0000994,008 2976 4039 714
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 6100,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000390,004 4723 8893 335
Vlastné imanie 0,0000-165,004 4943 6014 327
Všetky záväzky 0,0000640,001 1851 5771 724
Výsledok hospodárenia 0,0000-383,002 163319,00222,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-383,002 163319,00222,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1 0591 149-726,00104,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 0591 149-256,00104,00220,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-419,002 109234,00135,00
Záväzky 0,0000640,001 1851 5771 724
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000048,0094,000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-419,002 109234,00135,00
Zmena EBIT 0,0000-0,19873,001,730,4727